Tot ien nowhere


Laand om roemte nait verlegen
Tot ien nowhere goan dien wegen
Krigs mie sproakeloos en kèl
Dust mie aalweg houdervel
Ik mag groag in nowhere weden
Even vot véur t appèl
Stilte tot mien mitgezel