Rondje Noord 140 – Orkney islands 2018

Dagbouk RSS

 

 

Vaaier doezend joaren heer 

Tied het gain wait en ook gain wil.
Het hail gain omdenken of spiet.
En of ’t ook drok is hier- of stil…
tied het ’t hier aaltied nog aan tied.

Wait nait van kommen en weer goan.
Wait nait van woar aal stapkes stoan.
Gain heug- gain meug- gain laag- gain troan.
Tied wait mor naauw van zun en moan.

Wait nait van dit verloaten stee.
Van stoere aaiwen- leer om leer.
Van viskerlu hier stoef bie zee
van vaaierdoezend joaren heer.

————————————————–

Vierduizend jaar geleden.

Onder de zon- onder de maan-
onder het groene gras vandaan.

Geen kerk- kasteel- of soort van borg
maar iets dat met de grootste zorg
gestapeld werd tot een verblijf
ter redding van het vege lijf.

Die vindingrijke inzet kwam
ten bate van de hele stam.
Dat is van toen tot heden
vierduizend jaar geleden!
…………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.

Goa veur meer foto ’s noar
www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 139 Gotlaand 2017

Dagbouk RSS

 

Aans as aans.    

Natuur haar hier weer wat ommaans.
Haar even weer wat aans as aans.
Ik zel ’t joe duden – klip en kloar:
Dit laand dreef vanoaf evenoar
van onderop noar boovm.
Is stoaregaan verschoovm.

Ain sentimeter in n joar.
In honnerd joar aal mitmekoar
dus zomor weer n meter.

1000                joar   10       meter
10.000            joar   100     meter
100.oo0          joar   1          kilometer
1   miljoun      joar  10        kilometer
10 miljoun     joar   100     kilometer
100 miljoun   joar   1000  kilometer
En zo mor wieder en aal mor deur

Dat hait geologie !
Maag weden dat’ woar is….
Maag weden dat’ kloar is…
Mor ik kin der toch sikkom nait bie !!!
……………………………………………………..

Getuigen

Er is hier eb en er is vloed.
Dat maakt hier niet zo veel verschil.
Het maakt wel iets wat er toe doet:
Het ruist – dat houdt de stilte stil.

Wij gaan over betoverd strand.
Hier kan een uur nog duren.
De nimfen van dit niemandsland
bewaken de sculpturen.

Maar wordt de rol wolk uitgerold
dan wil ik hier getuigen
dat er met meeuwen wordt gedold
en dat de bomen buigen.

………………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 138 – Gotlaand 2017

Dagbouk RSS

 

 


Brokje aiveghaid  

Henter twenter rondomrond
groan-  n zee as zuver blond.
Oavend is hier loi en lij.
mor zun verschient as noagelnij
en komt hier op mit gold ien mond.

Gotlaand staait bie mie op schrift
as n geschenk – as geve gift.
Luddek brokje aiveghaid.
Aailand woar ik wat van wait
dat veur aaltied bie mie blift.
……………………………………………

Morgenrood

Het morgenrood- het eerste licht
bevrijdt de wolken van gewicht.
De hemel wordt dan voor het oog
hoger dan driemaal hemels hoog
en straalt een eeuwigheid aan zicht

Maar schapen gaan hier als gehuld
in somber zwart van rouw en schuld
en dwalen door dit paradijs.

En wij – wij zijn op wereldreis
zolang voorzienigheid ons duldt.

…………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 137 Gotlaand 2017

Dagbouk RSS

Wonderliek verhoal

Gotlaand – wereldje ien t klain.
Bist n wonderliek verhoal.
‘k Heb die nait van heuren zain.
Wat n klankkleur in die toal.

Bist zo as dat’ weden mout.
Hest nait drok – mor bist aan loop.
’t Is hier deursnee geef en goud.
Priezeg zeg mor – nait goudkoop !

’t Is nait hait hier – ook nait kold.
’t Wotter is n beetje brak.
‘t Is nait zuid hier – ook nait zold.
‘k Bin hier goud op mien gemak.

……………………………………………

Elfendans

Een wandeling van kop tot staart
Dit buiten is een buitenkans.
Dag eenzaam vlekje op de kaart.
De taal doet hier jouw elfendans.

Dag wonder boven wonderland.
Om elke bocht weer een verhaal.
Met rotsen- zand en zee omrand.
En ik – die door jouw dreven dwaal…

ik groet jouw zeldzaam biotoop.
Speur toekomst nog zo ver ik zie
en voel hier weer die stille hoop
op vrede – fleur en harmonie.

……………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

 

 

 

13 januari Kielzog Hoogezand

Dagbouk RSS

Spiet mie donders !

’t Eerder aankondegd optreden  in t muzikoal cafe  van ‘t
Kielzog in Hoogezand – deur Jan Henk de Groot en
Hans van der Lijke – gaait deur omstandigheden van
zaikte nait deur.
Nije doatum zel zo gaauw as dat doar zekerhaid over is –
vannijs bekend moakt worden.

Ik wins Jan Henk van harten beterschop !

Rondje Noord 136 – Schiermonnikoog – 2017

Dagbouk RSS


Schier
     

Woar is t zo schier as juust hier?
Woar is t zo schier as op Schier ?

Daldernde golven
want Noorzee is roem.
Mit wotterwolven
en vluchten wit schoem.

’t Is hier nog nuver…
is niks wat ik mis.
’t is hier nog zuver…
en wies zo as ’t is.

Woar is t zo schier as op Schier ?
Woar is t zo schier as juust hier?

………………………………………………

Kosten en baten

Wil soms alles maar heel even laten.
Al dat drukke verkeer.
We gaan weer of geen weer
weg van huizen en stoepen en straten.

Naar de ruimte- het zicht
op de zee en het Wad.
Even weg van de stad
en de dwingende plicht.

Zeven dagen pardon.
Tijd voor eb en voor vloed.
Voor wat mag maar niet moet.
Tijd voor zandstrand en zon.

Zeer verantwoord qua kosten en baten.
Rust en ruimte zijn hier
al een vorm van vertier.
Wil soms alles dus heel even laten.

……………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

Rondje Noord 135 Helgoland April 2018

Dagbouk RSS

 

Hellevuur van dou  

Dood! – Aan puun ! zowat verswonnen !
’t Haile aailand op n bult !
Luchtvloot haar heur overwonnen !
Gain genoade – gain geduld !

Zo te reken – Zo bekeken
was Bommen Berend doudestieds
mit dij luchtvloot vergeleken
mor n bunzel op n fiets.

…………………………………………

Tied  draait deur en wie bewegen
mit omrond en mit omtou.
Is gain mins- gain moes verlegen
om dat hellevuur van dou.

……………………………………………………….

 

Horribilis !

Klif en streepje Noordzeestrand.
Inie  mini Helgoland.

Ondergang – Horribilis !
Bommenregen – ongekend.
Later de herrijzenis
en de komst van Jan van Gent
als vanouds op zoek naar vis.
Wezen dat geen waarden schendt.
Alles laat voor wat het is
en noch schuld- noch schande kent.

Inie mini Helgoland.
Klif en streepje Noordzeestrand.

……………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

Rondje Noord 134 – Eemskanaal – Opwierde – 2014

Dagbouk RSS


Zo is t krekt !
 

In tied of ontied – net geliek
din spereweren wie bie diek
bie ’t wotter laangs van t Eemskenoal
doar ik mien veurroad zuurstof hoal.

n Loopke van omtrint ain uur.
krig s naarnswoar n beter kuur
as doar dat ‘ sikkkom aaltied waait.
Doar goan wie- stoan wie- mit ons baaid.

En steken haand op noar n boot.
Noar binnenschippers luk- en groot.
Ik wait gain stee zo aaibels schier
as doar aan zuudkaant van Opwier.

Ien onnerwaal gruit roet en rait
en meer van doar ik nait van wait.
Doar t kerkje- wied vot- zok verstekt
is ’t aans as aans – en zo is t krekt !

………………………………………………….

Ons pad

Dit ritme – onze wandeling…
Die mantra – als van stap tot stap…
Die dagelijkse handeling…
We maakten het tot eigenschap.

Zoals de zon de morgen vindt
en herfst het stilaan kleurend blad…
Zo wolken zweven op de wind….
Zo vonden jij en ik ons pad.
…………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

Rondje Noord 133 Groningen/Fraeylemaborg/Groningen/Slochteren/2018

Dagbouk RSS

 

 


Reutemeteut
  

Dit laand mit zien börgen
Wel zel veur heur zörgen ?
Wat wordt hier aal klunderd
en tougelieks plunderd !?

Wat of der gebeurt hier ?
Moin dokter – ’t scheurt hier !
Wel spoult ons dij reutemeteut deur de geut ?

Wie waiten wat recht is
wat krom en wat slecht is…
Dus wat doun wie te leuren
en bedeln mit scheuren !?

Wel is zo gemain
en vilain en verröt
Wel paarzt ons diz’ reutemeteut deur de ströt ?

………………………………………………………..

Netjes betalen

Prachtig zo ’n borg.
Als een wonder zo schoon.
Maar aan mij de zorg
voor het huis waar ik woon.

Aan elk die dit leest
excuseer mij de vraag:
Maar wie viert hier nog feest
op de dag na vandaag ?

Hoe is dan die morgen
voor elk die dit leest ?
Zijn wij dan geborgen
of zijn wij geweest ?

Groningen neemt niet
maar Groningen geeft
en elk die er ziet
dat ons Groningen leeft…
die zal ons niet schaden.
Geen schande – geen woord.
Die zal zich beraden
op hoe het hier hoort.

Dat heet nemen en geven
want zo is het spel.
En leef en laat leven.
Dat geldt ook voor de Shell.

Wil eindelijk recht doen
en gedraag je als klant.
Kom op met die poen
voor het Groningse land.

Niks meer hier te halen !
Niks gratis meneer !
Maar netjes betalen !
Dan zien we wel weer !

En wil ook eens beven
daar ginds in Den Haag.
En geen mijl op zeven
maar opschieten graag!!!

………………………………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 132 – Orkney islands – 2018

Dagbouk RSS

Huif hier nait waiten.
………………………… 

Rondom rond niks as
vergeten verdrait.

Cirkel van glorie
vergeten historie
en memento mori.

Ik huif hier nait waiten
van hou of ik hait
Huif hier niks waiten
van wat ik nait wait

…………………………………………………..

Orkney is manlijk en sexy….
is een land met een staande erektie
van wel tienduizend jaar
en nog altijd niet klaar
tot ik ergens misschien ooit een vlek zie.

………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl