Korte gedichten 13 – Wording

Dagbouk RSS

Wording

Alle materie- tot ver- verder- verst
was samen geklonterd en samengeperst.
Dat had zelfs atomen tot stilstand gebracht.
Niets kon aan implosie ontkomen.
Geen licht en geen zicht- zelfs geen dromen.

Toen dwarrelde toch op een keertje
een fraai paradijsvogel veertje
zacht schommelend vanuit het onmeetbare niets
en voegde zich zo bij het enige iets.
Het was bij mijn povere weten
de zwaartekracht even vergeten.

En juist deze laatste onnozele gram
die zorgde er voor dat de tijd zich hernam.
Omdat er die tijd zich bewegend vertaalt
is explosie hetgeen dat zich steeds weer herhaalt.

Korte Gedichten 12 – Eeuwigheid

Dagbouk RSS

12 Eeuwigheid.

Is eeuwigheid zoiets als tij dat tweemaal daags
de Wadden voedt en ook al gaat dat niet voorbij-
wat was er eerder eb of vloed?

Is eeuwigheid zoiets als wind- een stroom die het
gebeuren draagt- geen oorsprong en geen einde
vindt maar wel de wil tot weten daagt?

Is eeuwigheid zoiets als licht onder dit hemelse
gewelf- dat leidt tot inzicht en tot zicht op alles-
inclusief het zelf?

De zon gaat onder- geen respijt- mijn voetstap
op het natte strand- gedachten over eeuwigheid-
de Noordzee ruist en wast het zand.

Op de liefde en op jou

Dagbouk RSS

‘t Is om het even welk seizoen         
van nu of straks en ook van toen.
Alle seizoenen blijven groen
als er maar iemand om je geeft.

Waar is het dan wel om te doen?
Niet om het smetteloos blazoen.
Niet om de schallende klaroen.
Maar wel dat je met liefde leeft.

Laat me stijgen- laat me dalen.
Laat me dagenlang verdwalen
Laat me onbekommerd malen       
Met de wieken op de wind.                

Zeg me zonder ooit te dralen
al mijn fouten en mijn falen.
Maar zeg ook in alle talen       
dat je me voorgoed bemint.        

Als we ergens blijven steken
en we zouden moeten breken
is dat vooreerst nog geen teken       
dat ik niet meer van je hou.

Als het voorjaar is geweken
en de zomer is verstreken
zal ik niet zijn uitgekeken
op de liefde en op jou.            

Toen kwam die iemand

Dagbouk RSS

Wijsheid is beter dan geluk.
Het aantal kinderen dat jaarlijks door drankgebruik van ouderen
omkomt in het verkeer- is mondiaal bezien tergend- droevig en
schrijnend tegelijk.
Zelf kan ik niet bogen op het feit me nooit te hebben bezondigd
aan drankmisbruik voorafgaand aan het gebruik van een
vierwieler.
Ik mag van geluk spreken- dat ik al doende anderen en mijzelf
nooit enig letsel heb gezorgd. Maar wijsheid is beter dan geluk.

………………………………


Toen kwam die iemand.

De zuidenwind streelde in golven door het koren.
Het was een dag in Juli rond het ochtendgloren.
Een zwarte merel zong het uit
en alle hanen kraaiden luid
dat er daarnet een mooi klein meiske was geboren.

Ze werd door iedereen bewonderd en bekeken.
Haar eerste dagen leken eindeloze weken.
Die tijd was goed en zoet en lief
en wonderlijk zo relatief
want achteraf had heel die tijd zo kort geleken.

Heel ergens anders leefde iemand ook een leven
dat met het hare- tot aan dan niet was verweven.
Wanneer hij af en toe eens dronk
en vrolijk op het leven klonk
dan was dat tot aan daar niets meer dan een gegeven.

Toen ze wat groter werd wilde ze alles weten.
Van hoeveel apennoten kan een aap dan eten?
Tot hoeveel is precies een paar?
Zijn alle eeuwen honderd jaar?
En Ali Baba- hoe zijn veertig rovers heetten?

En onderhand was er een opa overleden.
Twee hamsters dood en ach- een poesje overreden.
Met knuffels had ze meer geluk.
Heel zelden eentje kwijt of stuk.
Ze had er achttien en dat stemde best tevreden.

Die iemand ver van haar werd onderhand ook ouder.
Keek dan in weemoed soms terug over zijn schouder.
Dan was het net alsof hij schrok
en nam hij vaak een ferme slok.
Geen drinkebroer maar zeker geen geheelonthouder.

Ze had wel negenhonderd flesjes leeg gezogen.
Ze kon op vijf- zesduizend boterhammen bogen.
Het liefst alleen met hagelslag
maar ach zo bitter weinig mag
van wat er voor zo’n peutertje zou moeten mogen.

Ze kon het alfabet zo ongeveer al spellen.
Ze kon al makkelijk tot over honderd tellen.
Ze kon te pas of niet te pas
als mama even boven was
het weerbericht- de tijd- het nieuws of oma bellen.

Toen heeft die iemand negen borrels in geschonken
en er in alle rust zo’n acht van opgedronken.
De laatste niet- die liet hij staan
want het was tijd om weer te gaan.
Hij claxonneerde luid en liet de motor ronken…

Haar vader dertienhonderd keren thuisgekomen
die had haar bijna even vaak op schoot genomen.
Dan deed hij wat er werd verwacht.
Las voor uit duizend en een nacht.
Ze was een kind- een droom uit honderdduizend
dromen.

Haar moeder had haar veertienhonderd keer gewassen.
Haar meer dan vijftienhonderd keren laten plassen
en haar ontelbaar vaak verschoond
en het werd allemaal beloond
met al het vele waar een kind mee kan verrassen

Toen kwam die iemand of hij alles wou vernielen
de bocht om sleuren met de duvel op zijn hielen
En het verdriet is veel te groot
om iets te zeggen over dood.
Over een doodgereden kind onder vier wielen.

Altijd golvend lied

Dagbouk RSS

Altijd golvend lied.

Ik ben een oeverloos gebied.
Ik ben een altijd golvend lied.

En meest volg ik de hemel trouw
gehoorzaam aan die hoge wet.
In tinten tussen grijs en blauw
ben ik een spiegelend palet.

Ik ben geboren uit het niets
en gaan behoren tot een iets
dat niet te meten is zo wijd
verloren in oneindigheid.

Ik ben een oeverloos gebied.
Ik ben een altijd golvend lied.

Over mijn water vlijt de maan
haar zilverglinsterende baan.
Mijn eerste liefde is de zon
die al het leven hier gewon.

Ik min haar peilloos als de nacht
die in het Westen op haar wacht
en laat mij strelen door de wind
die mij al spelende bemint.

Ik ben een oeverloos gebied.
Ik ben een altijd golvend lied.

Ik laat de wind mijn wolken wegen.
Offer schelpen op het strand.
Schenk mijn zegenende regen
aan het leven op het land.

En ik droom over het leven
dat tot in mijn diepten schuilt.
Niet tot stervens toe vergeven.
Niet tot op de graat vervuild.

Ik ben een oeverloos gebied.
Ik ben een altijd golvend lied.

Tango op de blaren

Dagbouk RSS

Tango op de blaren

Dit is de tango van het langzaamaan bedaren.
en ook de tango van de grijs gedraaide plaat.
Dit is gewoon de tango van de laatste jaren.
en soms de tango van de stijve ruggengraat.
Dit is de tango van de wat bedaagde paren.
en ook de tango van de lastige prostaat.

Dit is de tango van het op de tanden bijten.
De tango van al mooi op weg met je pensioen.
Dit is de tango van allang voldongen feiten
en ook de tango van het burgermans fatsoen.
Dit is de tango van de eeuwige verwijten
voor wat je wel of nou juist niet had moeten doen.

Dit is de tango van het laten we maar laten
en ook de tango van de dreigende attaque !
Dit is de tango van de ruime damesmaten.
Voor mij de tango van het afslankende pak.
Dit is de tango van de dichtslibbende vaten
en soms de tango van voortdurend ongemak.

Dit is de tango van de goede smaak en zeden.
en ook de tango van die goeie ouwe tijd.
De tango van toch niet geheel en al tevreden
en soms de tango van het vaag gevoel van spijt.
Dit is de tango waarbij alles wordt vermeden
dat kan verleiden tot vermoeienis en strijd.
………………

Dit is de tango op de blaren van allang
vervlogen jaren.
‘t Is de tango van vertrouwde regelmaat.
Dit is de tango van bezwaren en vergeten
wilde haren.
‘t Is de tango van de huwelijkse staat.

Hoop voor die leven

Dagbouk RSS

Door rododendrons beschaduwde lanen.
Vermoeide restanten van veel veteranen.
Onder de velden van eer heel wat helden.
De op een miljoen niet nauwkeurig getelden.
Onder de zoden vergane verraders.
De zonen van zonen en vaders van vaders.
Onder het mos of een deken van naalden
geraamten van in al die waanzin verdwaalden.

En op de akkers die liefelijk glooien
beenderen die bij het aardappelrooien
los zijn gewoeld en de dagen markeren
waar voor wie wil wel wat van valt te leren.
Onder het maaiveld van polders en kwelders…
de vloeren van huizen in putten en kelders…
Zomaar wat knoken die nooit zijn gevonden
van schurken en schenders- of die zijn geschonden.

soms in tehuizen nog krasse bejaarden
die indertijd hun geweten bezwaarden.
Sommigen hebben dat nooit willen weten.
Anderen zijn dat het liefst maar vergeten.
Liever vergeten van al dat vergassen.
Maar niet vergeten hun handen te wassen
en niet vergeten zichzelf te vergeven
en niet vergeten om verder te leven.

Rest wat er rest- namen van de vermoordden.
Lijsten in marmer gebeitelde woorden.
Stof tussen zand- as van de gecremeerden.
Een bronzen plaat voor geëxecuteerden.
Rest wat er rest- wat niet is te beschrijven.
Wat altijd was- en wel altijd zal blijven (?)
Rest wat er rest is dat schouderophalen.
Overal worden nog mensen vermalen.

’t Is aan de staat om de wetten te stellen
en aan de rechters om vonnis te vellen.
Het is aan mij als ik mij wil verzetten
tegen een vonnis of tegen die wetten.
’t Is aan bewakers om mij te bewaken.
Het is aan mij om dit schrijven te maken.
Het is aan mij om niet alles te vreten.
Enkel van mij is mijn eigen geweten.

Het is aan mij om mijn grens te bepalen,
Het is aan mij om daar voor te betalen.
Wat er aan jou is- zal ik over zwijgen.
Vraag je alleen maar af: Is het je eigen? 
Eigen aan mij zijn mijn hart en mijn longen.
Eigen aan mij: al wat ik heb gezongen.
Is het me mogelijk nog iets te geven
dan geef ik vertrouwen en hoop voor die leven.  

Voor Maria

Dagbouk RSS

Mijn land is bedoeld om te wonen.
Voor ieder die kwaad heeft te duchten.
Een erfstuk voor dochters en zonen
en voor die zijn huis moest ontvluchten.

Mijn handen heb ik om te maken.
Mijn taal heb ik om te bedoelen.
Mijn wil – wil de vrede bewaken.
Gevoel heb ik om mee te voelen.

Mijn geest heb ik om mee te spelen.
Mijn ziel heb ik om te ervaren
en geld is gemaakt om te delen
en liefde om die te bewaren.

Mijn leven heb ik om te leven.
Mijn woord om je welkom te heten.
Mijn vriendschap heb ik je te geven.
Mijn hart om je niet te vergeten.

Maria was gedurende geruime tijd vrijwilligster op de school voor moeilijk lerende kinderen.
Er hing haar en haar gezin gedurende enige tijd uitzetting boven het hoofd.
Gelukkig slaagde de school er in om dit te voorkomen.

Korte gedichten 11 – Spel van eb en vloed

Dagbouk RSS

Spel van eb en vloed.

Als je padden op je pad hebt
loop dan even met me mee.
Als je het weer eens gehad hebt
kom daar Moddergat aan zee.

Om daar even niets te willen
en er frisse lucht te halen.
Om je ballen op te tillen
en er even te verdwalen.

Weg van strijd en onrust zaaien
naar het spel van eb en vloed.
Weg van konkelen en graaien
naar wat er nog wel toe doet.

Weg van draaien en van dringen
naar de kalmte en de rust.
Weg van duwen en van wringen
naar de vrijheid aan de kust.


Samen zijn we uitgeweken

Dagbouk RSS

Samen zijn we uitgeweken.

             ………..
Streken neer in warmer streken.
Waar ze over twee rebellen
geen verwoestend oordeel vellen.
Weg met alle zwarte pieten.
Leef het leven- wil genieten.
              ………….
Voordat ik wist uit te breken
had ik jou al goed bekeken.
Altijd al een zwak voor eendjes.
(Is verankerd in mijn geentjes)
We verdronken alle bonje
met jenever en bourgogne.
Op de belt met de bezwaren
al de kale trieste jaren.

Ook al zijn we dan nu beiden
vaak wat moe van al dat strijden.
Wil dat zeggen dat het uit is?
Dat er nergens vuur of kruit is?
Want al lig ik bij te komen
doodvermoeid van al mijn dromen….
Ik ga voort je te beminnen
en die rode draad te spinnen.

Rode draad van het behagen.
Rode draad van al die dagen.
Dagen die we samen deelden.
Dagen dat we samen speelden.
Deden- dachten- huilden- lachten
zaten- praatten- en we dachten
dat we streden voor de rede
tegen volgevreten vrede.

Alle muizen- ze verdorden.
Maar jij bent een zwaan geworden
en ik bleef gewoon in leven…
ben een boze beer gebleven.
Wel een beer die kan jongleren.
Jij een zwaan met fraaie veren.
Samen zijn we uitgeweken
streken neer in warmer streken.