Over mie


Hans is geboren op 4 december 1943 in Utrecht. Hij groeide op in Apeldoorn en vanaf zijn achtste jaar in Roden. Aan Roden bewaart hij de meeste jeugdherinneringen. School was niet zijn ‘ding’ en er aan ontkomen kon in die tijd maar op één manier en dat was de kustvaart. Daarna in dienst en na zijn diensttijd toch maar via avondstudie wat bijgeleerd. Als ambtenaar hield Hans gedurende de avonduren voldoende tijd over om gedichten te schrijven.

Over mie collageNa zijn eerste huwelijk, kwam hij met zijn tweede vrouw in Uithuizen in het noorden van Groningen terecht en leerde daar een pianist kennen. Zijn teksten en gedichten werden liedjes en de muziek inspireerde hem tot het schrijven van een groot aantal Nederlandstalige liedjes, gedichten en teksten die hij ook buiten huiselijke kring ten gehore bracht.

De pianist vertrok naar Zuid-Frankrijk en Hans onderhield het contact middels cassettebandjes. Er kwamen nog heel wat teksten tot stand. Toch was er de behoefte om vaker te kunnen zingen. Na een aantal pogingen een pianist te vinden die bij hem paste, besloot Hans om zelf gitaar te leren spelen. Dat lukte, al kostte het hem heel wat moeite.

Na de verhuizing naar Veelerveen, werd de Groningse taal steeds belangrijker. Zijn vrouw begon weer in haar dialect te spreken en na een aantal maanden lukte het om samen een eenvoudig gesprekje te voeren in het Gronings zonder te lachen. Het duurde niet lang of de eerste Groningstalige teksten en gedichten verschenen. Sindsdien schrijft Hans bijna altijd in het Gronings en is hij Groningstalige tekstschrijver en troubadour. Het is voor hem een taal geworden die dicht bij hem staat.