Mien Agenda


Hie kinnen ie mien agenda veur ankom tied bekieken, meschain is der wat veur joe bie en zain we mekoar bie n optreden?. Hopelk tot kiekes!.

In Uitgelicht bie Nelleke Buzeman -R.T.V. 1 / Veendam 14- 01 – 2020

Dagbouk RSS

Al n poar moal eerder te gast west bie Nelleke Buzeman in ’t
programmoa “Uitgelicht ” van R.T.V. 1 (Veendam)
’t Programmoa wordt doar  ankom vattien Jannewoari opnomen.
Tegen tied dat ’t oetzonden wordt heuren ie der wel weer van.

Optreden in ’t Kerkje van Nij Beerta 09- 02- 2020

Dagbouk RSS

Ik bin blied verrast mit ’t aanbod om bie n optreden van Bert Ridderbos en
Linde Nijland ook n muzikoale biedroage te levern.
Dij baaide ras muzikanten haren 23 movember bie de prezentoatsie van mien nije
spaigelploat:  “Hans 75” :  weer n groot aandail wat betreft klankleur d.m.v
de inzet van meerdere instrumenten (Bert) en zang (Linde)

Dij biedroagen brochten muzikoale diversiteit en klankleur in dij
vaarde spaigelploat.

Ook mede doarom kiek ik mit plezaaier weer veuroet noar n gezoamelk optreden
dis keer in ’t kerkje van  Nij Beerta- doar ik veur zo wied as’k wait tot
op ’t heden nog gain voutstapkes zet heb.

Veur zowied as’k wait begunt ’t spul om 15.00 uur.
Is t nait zo- of aans- din heuren ie der nog van

Groutnis

Hans van der Lijke

Literaire oavend 30- 01- 2020/ Godet walter -Stad Groningen

Dagbouk RSS

Literaire oavend in soamenwaarken mit
centrum veur toal en cultuur

 

Doatum  ……………… Ankom 30 jannewoari 2020
Stee…………………….. Boukhandel Godet Walter
Oude Ebbingestraat 53
Kader……………………Poezieweek 2020
Thema…………………..De nije oogst.
Presentoatsie………….Henk Scholte

Aanvang……………….. 19.00 uur
Einde……………………. 21.30 uur

Deelnemenden……….Jos Rietveld
Henk Puister
Be Kuipers
Gerd Constapel
Hans van der Lijke
Tonko Ufkes
Krysztof Groen

Radio Parkstad – Cereslaan 2 Veendam – 09.30 u. 24 November 2019

Dagbouk RSS

Op ankom 24 November een gesprek mit Roelof Lamberts van Radio Parkstad
in veendam
Dat is din ain dag noa ’t verschienen  van mien nije spaigelploat: Hans 75.
De regionoale zenders binnen in opkomst en loaten meer en meer van zok heuren.
n Mooi gegeven want de amateurs van vandoag binnen sums de profs van de
toukomst.
Vanzulf dat ik mien spaigelploatjes mit neem en dat der wat van draaid worren zel.

16 – 02 – 2020 -Poezie middag in het Hof van n Daam (Appingedam)

Dagbouk RSS

In het hof van nDaam (Appingedam) is er op
16 februarie 2020
weer het jaarlijkse gebeuren onder de paraplu van dichters- en
schrijvers in het Nederlands en het Gronings.
Het is mij een genoegen daaraan wederom deel te nemen
en een aantal van mijn Groningstalige liedjes toe te voegen
aan dit bijzondere gebeuren in dat gezellige en gastvrije
Hof van nDaam

Zodra de tijd van aanvang is vastgesteld zal ik dat hier bekendmaken.

Vrouwenvereniging Scheemda 28 November 2019

Dagbouk RSS

Op Dunderdag 28 November 2019 zel der te doun wezen
in Nij Scheemda.
’t Is besloten (’t Waar en Waarkunst) Volle bak – n oavend veur
zesteg tot tachteg vraauwen. ‘k Heb doar eerder van mie heuren
loaten en ik kiek der noar oet omreden vraauwlu kinnen
duchteg reveln mitnaander mor as ’t der op aankomt kinnen zai
ook  meroakels goud luustern.
Mooi man- aaltied weer n oetdoagen.
Tied is nog nait bekend mor ik dou n gok: Van 20.00 tot 22.3o

Presentoatie vertoalde sonnetten – Nina Werkman 16 November

Dagbouk RSS

Schier verzuik van Nina Werkman om op 16 November
heur  prezentoatie muzikoal te verluchtigen.
Nina komt ankom zestien November noamelk oet
mit de vertoalen van twinteg sonnetten van de heer
Shakespear!!!
Wie mouten der veur noar Sassenheim in Haren.

Aigelks binnen dat vatteg vertoalens omreden zai dij sonnetten
in ’t Grunnegers vertoald het- mor ook in ’t A.B.N.
Chapeau – want goa der mor aan stoan. (Ik nait)
Mor wat ik wel wil en ook hail oardeg vin om te doun – dat is dat
ik heur prezentoatsie verluchtegen maag mit n aantal van mien
Grunnegstoalege nummers- dij meschain op ain of aander
menaaier pazen in heur prezentoatsie.

Tied van aanvang : 16.00 u – tot 18.00 u.

 

Prezentoatie spaigelploat “Hans 75”

Dagbouk RSS

Prezentoatzie van Hans zien vaarde spaigelploat komt mit grode
stap-stappen dichterbie. (23 November)
……………………..
Dij blinkend nije spaigelploat mit wel weer zestien nummers is weer
opnomen bie: Bert Ridderbos en Linde Nijland en is op’t heden al op
n flinterdunne hoar noa veur de bakker.
Vannijs hemmen dij twij baaiden mie weer verrast mit heur technische
en muzikoale hoogstandjes bie zo goud aal dij zestien nummers.
( Om ’t eevm roegweg te zeggen: Tinie en ik hemmen mit open bek
zitten te luustern noar mien bloudaigen laidjes.)
………………………..
Op ’t heden wordt der op mien aanvroag nog n technische klaineghaid
bieschoafd aan twij nummers en din is t kloar.
Dat wil zeggen din gaait ’t spul noar mien dochter Vita dij weer mit n
biezunder mooi ontwaarp veur de  dag kwam veur de verpakking van
’t produkt. Schoonzeun Rene Diekstra regelt din nog de fibeldekwinten
rondom de persing en de  ditten en datten mit Sony. Mien dank is op ’t
heden al meer as groot want ik zol der aal mit aal nait deurkommen kinnen
en der ook nog aivege kopzeerde bie oplopen.
……………………….
Ook de doatem van de prezentoatsie en woar dat weden zel is al bekend.
Wie holden ’t dicht bie hoes en dat zel weden: In dat hail biezundere
kerkgebaauw dat bekend staait onner de noam van Kabzeel. ’t Staait in ’t
sentrum van nDaam…..oftewel Appingedam.
( Ie mouten joe doarbie veurstellen dat op de  twijde lettergreep  van “Kapzeel”
twij puntjes heuren te stoan……. Mor spiet mie genogt….ik kin heur eefkes
nait vinden.)
…………………………..
’t Is n mooie stemmege roemte mit nait te veul overtollege fiebeldekwinten
en ditten en datten doar rond wel drijhonderd mannen en vraauwen heur n
schier plekje oetzuiken kinnen.
(Dus roemte genogt zol’k dinken) Doatem van de prezentoatsie is oafsteld op
zotterdagmirreg 23 November.  
En vanzulf zellen wie probaaiern om van dij prezentoatsie weer n feeststelk
gebeuren te moaken doar ie vanzulf dizzen spaigelploat aanschaffen kinnen
(En even zo goud ook mien eerder oetbrochte Spaigelploaten aanschaffen
kinnen.) (E denk der om – as ie wat kwiet willen – tied van Sunterkloas is den dichtbie !
Ik verheug mie der op. Groutnis en wie zain nkander ! Kovvie en nog meer staait
kloar!

Aanmelden

Stichten Grunneger bouk/ Dattien Dezember 2019

Dagbouk RSS

Wuir n zetje leden hier wel n poar grode ogen opzet
dou de Crowdfundig om geld te verzoameln veur de produktie
van nije C.D begon te lopen.
Mor ons ogen wuiren in de twijde week van dij aktie nog groder
dou der n biedroage kwam van Stichten ‘ t Grunneger bouk.

As tegenprestoatsie is der mit Jan Groenbroek besloten om op
Vrijdag dattien Dezember veur de medewaarkers en vrijwilligers
van Stichten ’t Grunnegerbouk wat heuren te loaten van o.a
wat ik mit mien nije spaigelploat op dat moment in de aanbieding
heb.

’t Is n besloten gebeuren mor mien plezaaier zel der nait minder
om weden. Wenneer en woar is mie nog nait bekend mor ik gok op n
n dail van de middag en de oavend. As t nait zo is din heur ik ’t wel
Dizze man het der zin aan!
Grunneger bouk nogmoals van harten bedankt!

 

t Kerkje van Solwerd onder roeskende bomen

Dagbouk RSS

Vraauw Heleen Parent- Sinke belde n zetje leden of ik ’t wachten kon
om op 13 oktober van dit joar des Heren 2019 wat van mie heuren te
loaten in ’t kerkje van Solwerd.

k ‘Bin  al wel honderd moal bie dat mooie en sfeervolle kerkje laangs kommen
op doagen mit schier weer dat ik mien wandelschounen aan haar en eevm
nDaam omtou w0l. Mor nou is ’t bingo- en kin ik’ t kerkje ook ais van binnenkaant
bekieken.
Solwerd is mor n poar hoezen en ain kerkje riek mor t ligt doar zo mooi
aan raand van nDaam en verscholen maank reusachtege roeskende olde bomen.
k Heb ook wel n poar oarege nummers ien veurroad dij nait zo veul te doun
hemmen mit kerken mor wel mit geleuf ien ‘ t aalgemain. ik kiek der naor oet !

Doatum en tied: Zundag dattien oktober – Entree  Euro 7.50
aanvang 14.30 u.  einde ongeveer 16.30 (Twij kurte pauzes veur de inwendige mens)