Mien Agenda


Hie kinnen ie mien agenda veur ankom tied bekieken, meschain is der wat veur joe bie en zain we mekoar bie n optreden?. Hopelk tot kiekes!.

Literaire oavend 30- 01- 2020/ Godet walter -Stad Groningen

Dagbouk RSS
30/01/2020
19:00tot21:30

Literaire oavend in soamenwaarken mit
centrum veur toal en cultuur

 

Doatum  ……………… Ankom 30 jannewoari 2020
Stee…………………….. Boukhandel Godet Walter
Oude Ebbingestraat 53
Kader……………………Poezieweek 2020
Thema…………………..De nije oogst.
Presentoatsie………….Henk Scholte

Aanvang……………….. 19.00 uur
Einde……………………. 21.30 uur

Deelnemenden……….Jos Rietveld
Henk Puister
Be Kuipers
Gerd Constapel
Hans van der Lijke
Tonko Ufkes
Krysztof Groen

Optreden in ’t Kerkje van Nij Beerta 09- 02- 2020

Dagbouk RSS
09/02/2020
15:00tot17:00

Ik bin blied verrast mit ’t aanbod om bie n optreden van Bert Ridderbos en
Linde Nijland ook n muzikoale biedroage te levern.
Dij baaide ras muzikanten haren 23 movember bie de prezentoatsie van mien nije
spaigelploat:  “Hans 75” :  weer n groot aandail wat betreft klankleur d.m.v
de inzet van meerdere instrumenten (Bert) en zang (Linde)

Dij biedroagen brochten muzikoale diversiteit en klankleur in dij
vaarde spaigelploat.

Ook mede doarom kiek ik mit plezaaier weer veuroet noar n gezoamelk optreden
dis keer in ’t kerkje van  Nij Beerta- doar ik veur zo wied as’k wait tot
op ’t heden nog gain voutstapkes zet heb.

Veur zowied as’k wait begunt ’t spul om 15.00 uur.
Is t nait zo- of aans- din heuren ie der nog van

Groutnis

Hans van der Lijke

16 – 02 – 2020 -Poezie middag in het Hof van n Daam (Appingedam)

Dagbouk RSS
16/02/2020
14:00tot17:00

In het hof van nDaam (Appingedam) is er op
16 februarie 2020
weer het jaarlijkse gebeuren onder de paraplu van dichters- en
schrijvers in het Nederlands en het Gronings.
Het is mij een genoegen daaraan wederom deel te nemen
en een aantal van mijn Groningstalige liedjes toe te voegen
aan dit bijzondere gebeuren in dat gezellige en gastvrije
Hof van nDaam

Zodra de tijd van aanvang is vastgesteld zal ik dat hier bekendmaken.

19-09-2020 Bogdike Streektoaldag Veendam

Dagbouk RSS
19/09/2020
12:00tot17:00

Zoaterdag 19 septemder 2020 is Veendam weer ’t centrum van de
Grunneger schrievers- dichters en muzikanten dij ons provincie riek is.
’t Is in de tied nog wied vot mor toch al muite weerd om der rekening
mit te holden omreden dat veurvast weer sproake weden zel van n keur
aan muzikanten – schrievers en dichters dij ons Grunneger toal eer
aan doun en  t luustern zeker woar weerd bennen.

Dut mie aaibels deugd dat ik veur dit biezunder gebeuren weer nuigd bin.

Doatum is dudelk en bekend- en zo gaauw asdat ik ’t programma veur dij
biezundere dag in handen heb- zel ik joe dat op dit stee waiten loaten.
Hier aangeven tied is n inschatten –  definitieve tied zel hier t.z.t dus nog
bekend  moakt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singelkerkje – Singel 3 Delfzijl -14 November 2020

Dagbouk RSS
14/11/2020
10:00tot12:00

Op zundag 14 November 2020 bin ik te gast in ’t mooi Singelkerkje
in Delfziel. Doar begunt om 10 uur een Grunningstoalege dainst
doar ik onder bedrieven deur twij of drij  an mien Grunnegstoalege
laidjes heuren loat.
n Hail biezundere opdracht doar ik mit plezaaier noar oet kiek.
Op ’t heden duurt dat nog wel eevm mor ik kiek der al mit  veurpret
noar oet.

Aanslutend kin ik bie de kovvietoavel ook nog wat van mie heuren
loaten. Mooi man- ik kom dij Zundag wel deur !