Bloemetjes en bijtjes

Dagbouk RSS

In de zeven jaren voorafgaande aan
mijn pensionering- had ik het
genoegen- te mogen functioneren als
conciërge aan een schooltje voor zeer
moeilijk lerende kinderen in de
leeftijd van zes tot  achttien jaar
waarvan een klein  aantal met het
syndroom van down.
Niet eerder in mijn woelige carrière
had ik tot dan- een zinvoller en
dankbaarder werkplek mogen invullen.

Niet al de kinderen waar het in dit
verhaal om gaat woonden nog thuis
maar groeiden op in een instelling.
Van een wat oudere collega die daar
ooit had gewerkt kreeg ik zicht op wat
zich zoal kan voordoen bij deze kinderen
ten tijde van hun rijpende seksualiteit.    

Magische paal                          

Wie zal mij bestrijden?
De liefde doet lijden. (soms)
Liefde doet echt wel eens pijn!
Dus wie naar behoeven
van liefde wil proeven
kan beter goed voorgelicht zijn.

Want spel zonder normen
leidt meestal tot vormen
van onverantwoord’lijk gedrag.
Weet u te bezinnen
aleer te beginnen
op wat er niet kan of niet mag.

De liefde is zuiver
dus luister en huiver
van heel dit bloedstollend verhaal
Van twee zwak begaafden
aan liefde verslaafden.
ter lering van ons allemaal

Zij hadden getweeën
al heel wat ideeën.
Verlangden in feite allang
elkaar te beminnen.
Hij wilde naar binnen
met welhaast onstuitbare drang.

Die dringende tijding
bereikte de leiding.
Men stelde een condoom verplicht.
Eerst nauwgezet leren
hoe dit te hanteren
alvorens de daad word verricht.

Dus kijk eens hoe handig
bijzonder verstandig!
Een bezem als oefenobject.
Mijn hemel wat sexy
zo’n houten erectie
zoiets werkt natuurlijk perfect.

Zo kon dan dat paar
zonder enig bezwaar
Na de voorlichting vrijwel direct
frank en vrij door de bocht
en het feit dat dit mocht
had een sterk stimulerend effect

Het was goed- het was fijn
een meeslepend festijn.
Schoon aanvankelijk nog wat bedeesd.
Nog een weinig beklemd.
Nog een weinig geremd
maar al doende een indringend feest .

En blijmoedig gestemd
zonder broek- zonder hemd
zonder schuld zonder angst zonder schroom.
volgden zij hun natuur.
Twee geliefden zo puur
zonder schaamte en zonder condoom.

Want die zat op die stok
als een rubberen sok
als een teken- een baken in zee.
Een erotisch signaal
op een magische paal
en beschermde- behoedde die twee.Bij wijze van verveling

Dagbouk RSS

Wij wonen bij drie berken.
Drieberken is de naam.
Zoiets als Lekkerkerken

met regen op het raam.
Wij hoeven niet te werken
want wij zijn onbekwaam.
’t Is buiten alle perken
maar niet dat ik mij schaam
want niemand zal het merken
en wij zijn altijd saam.
Geloof- dat zal ons sterken
want wij zijn polygaam.
Geheel buiten de kerken
en vrij van de Islaam
en alle vleermuisvlerken

Van heel die poppenkraam.
De groeten aan de klerken
van grote naam en faam
de zwakkeren en sterken
Bekwaam en onbekwaam


Twievel

Dagbouk RSS

Twievel-1JPG

Afbeelding 1 van 1

Zo hait dizze körde vertelster…
Dizze vertelster is mien vrije bewaarken van n fragment oet n Amerikoanse fulm genoamd: “Doubt” oftewel “Twievel” mit in de hoofdrol n bekende actrice: Meryl Streep.
Ien dij fulm komt n kureg bedocht vertelster veurbie van n Ierse poater dij op n dag verrast wordt deur n beliedenis oet de mond van n veurnoame beminde geleuvege. n Vraauw dij bekend staait om woarhaid en kloarhaid van woorden.

Moar toch… zai bekent heur biechtvoader n riege verdachtmoakens en haalve woarheden enkeld omreden van ofgunsteghaid en zucht noar sensoatsie.
Tuzzen deur heur bekentenizzen bennen geringschattende geluden te heuren en onbezörgde luchteghaid dij dudelk moaken dat dij doame de gevolgen van van heur radde en smuie tong nait recht ienschatten dut.

Heur biechtvoader belast heur doarom mit n biezundere opdracht.
Hai bestelt heur: Ie zellen joe bie mie melden op n dag dat n roege westenwiend de weerhoan op toren taaistert.
Nait mit lege handen mor mit n kuzzensloop stoef vol mit pluusters van ganzeveren.

Verwonderd en nait haildaal gerust, gaait zai noar hoes.
Wat hai heur opdroagen het! Wat ja vrumd! Wat onnuur vuilt dat!
Is’t heur biechtvoader deursloagen? Wat het hai wel ommaans? Wat het hai wel ien’t zin?
Laang huift zai nait wachten. Tied dat ’t zo wied is komt rad op klender en as op n dag n beulende westenwind de weerhoan op toren krazzen en kraaien lat – meldt zai zok.

Ien ’t spoor van heur biechtvoader beklimt zai dij honderd kloagelk kroakende treden.
Ainmoal haildal boven opent heur biechtvoader n klain venster dat zicht geft op stroaten, hoezen en velden doar wied onder heur.
Wiend hoelt en jouwstert om toren en ien twij-drij tellen is’t krekt of aal’t stof wat zok ien joaren verzoameld het ien ain roam noar boeten vlaigen wil.

Dou mie joen kuzzensloop, zegt hai, en zien woorden klinken kört en stoens.
Geheurzoam en zwiegend mor mit n onrusteg gemoud dut zai wat heur zegd wordt en heur biechtvoader volt sloop aan ain kaant open en schudt aal dij pluusters van ganzeveren tot ‘t venster oet, krekt as dat n beste poeste wiend zok aankondegt ien ’t bloaderdak van hoge bomen omtou.

Verbiesterd zigt zai dat ain twij tellen nog sikkom niks gebeurt moar din daldert dij wiend aan ’t venster veurbie en krigt aal dij pluusters ien ain roam mit zok en lat heur wirreln as n grode leevmtege wolk. Omhoog, omdeel, stoefbie, wiedvot, overaal en naarns.
Wat is din joen bedoulen, fluustert zai zaacht en onzeker .

As ie dat willen, zegt heur biechtvoader, kennen ie joen verdachtmoakens en seupele woarheden dij ie henter en twenter struit hemmen weer goud moaken.
Goa omdeel en verzoamel doar ien boeten aal dij pluusters weer ain veur ain en vlij heur natjes weerom ien joen kuzzensloop.

Mor dat is ommeugelk, zegt zai zaacht en kiekt hom riddersloagen aan.
Krekt, zegt hai, ’t begunt joe te doagen. Krekt zo onmeugelk is ‘t om aal joen woorden van leugens en verdachtmoakens dij henter en twenter omswaarven te achterhoalen en onschoadelk te moaken.

Goa omdeel
en zundeg nait weer.

Szczecin – Stettin

Dagbouk RSS

Szczecin – Stettin

We dolen door een Poolse
mega metropool.
Stettin ruist en Stettin bruist
en Stettin oogt frivool.

Zij holdeboldert dag aan dag
met spirit en met vlijt
een onvermoeide inhaalslag.
Haar wedren door de tijd.

Zij heeft al lang te bieden
wat zij te bieden heeft.
Het water van de Oder
weerspiegelt dat zij leeft.

Daarom zing ik bij dezen
een lied van louter lof.
De stad is als herrezen.
Herrezen als uit stof.

Het gedicht over Stettin is gepubliceerd in het reisverslag Emden-Danzig.
Dit reisverslag van onze dwaaltocht langs de Ost-Friese kust tot aan Danzig is door Tinie geschreven en in eigen beheer uitgegeven. Het boek is te bestellen via Boekenbestellen.nl onder de titel: Emden-Danzig.

Zweden – Febus en Flora

Dagbouk RSS

Febus en Flora

Alles hier is as verweven
Tot n geureg – fleureg klaid
Tot n overdoad aan leven
In dit laand dat Laplaand hait

Zoadjes mitwaaid – zomor oetzaaid
Tussen vlinten – tussen grint
Zunder teugels mit op vleugels
Van de rusteloze wind

Luchteg oetstruid – loater oetgruid
Tot n kleureg slingernd lint
In de baarm en laangs de beekjes
Want as leste snij verzwint

Din komt as vanzulf de regen
Komt het veurjoar mit n sprint
Net geliek woar – aalderwegens
Daddelt din t lentekind

Wat zel ik nog meer begeren ?
Febus stroalt hier nacht en dag
Spaigelt zok in vrizze meren
Flora vangt zien waarme lach

……….

Febus en Flora

Alles lijkt hier als verweven
tot een geurig- fleurig kleed.
Tot een overdaad aan leven
in dit land dat Lapland heet.

Zaadjes worden uitgezaaid
tussen keien- tussen grint.
Reizen mee als op de vleugels
van de rusteloze wind.

Dan komt als vanzelf de regen…
komt het voorjaar met een sprint.
Net gelijk waar- allerwegen
dartelt dan het lentekind.

Wat zal ik nog meer begeren.
Febus straalt hier nacht en dag.
Spiegelt zich hier in de meren.
Flora vangt zijn warme lach.

t Zieldieksterlaid

Dagbouk RSS

1990:
Wie belanden ien Zieldiek bie familie.
Doarveur waren wie nooit eerder ien Zieldiek.
Mooi dörp mit n actieve verainen, dij wait kreeg van dat ik aan loop was mit tekst en gitaar.
Of ik din nait n laid kon schrieven veur t nijjoarsfeest.
Dat kon ik wel.
t Laid was der mor mit allent gitaar was t beetje koal.
Zo kwam ik aanbeland bie Freek Lagerwij.
Ien n ydillisch gelegen hoeske ien t bos van Ter Oapel, hemmen wie t laid opnomen.
Freek zol t laid nog noabewaarken en dat het e ook doan.
Der bennen dou op kosten van dörpsverainen hail wat baandjes moakt.
Op feestoavend zulf mos t laid ja ook zongen worden.
Ik allint mit mien gitaar, n stuk minder lewaai mor zoal ging zo mit aan loop dat dat nait opvuil.
Dij oavend is t laid wel vief zes keer zongen: ‘Kinst m nog n keer doun’?
Tot ik genogt bier achter de knopen haar en t nait laanger verantwoord was om nog te zingen.

Meert 2019:
Onze dochter stuurt foto van t baandje Zieldieksterlaid: of wie dat nog waiten.
Waiten doun we dat zeker mor t baandje hemmen wie nait meer.
Vriend van onze dochter was as lutje jong in 1990 bie t feest west en hai kon t refrain nog steeds zingen en zien moe haar t baandje nog.
Of dij Hans van der Lijke, voader van de vriendin waas.
Dat was zo. Baaide kiender hemmen mekoar meschain wel zain doudestieds ien Zieldiek.

December 2019:
Mien verjoardagskedo van dochter: cd Zieldieksterlaid, baandje is remasterd en der staait ook nog n aander nummer op Rondenom.
k Wor nog aal bliede van t Zieldieksterlaid en van de herinnerns aan dij tied van dou.

Van baaide nummers kinnen joe hieronder n stukje luustern. t Haile nummer staait op spotify.

Zweden – Stilte in mijn ziel

Dagbouk RSS

Stilte in mijn ziel

Geen kettingzaag- geen vaag gerucht
van mensen of motoren.
Alleen de wind die even zucht
en ruist rondom mijn oren.

Een dak van naalden en van blad.
Een takje kraakt onder mijn voet.
Ik veer over dit kronkelpad.
Een muggendansje rond mijn hoed.

En dan ineens- een open veld
een doorkijk op een glazen meer.
Een stroom van wonder en geweld
daalt ginds vanuit de hoogten neer.

Met zuiver witte kragen schuim.
Ik voel geluk in overdaad.
De wereld is zo mooi en ruim
en ruist en bruist van overmaat.

Geen vierbaans hier- geen klaverblad.
Oh lot- wat valt mij hier ten deel?
Enkel maar schoonheid op mijn pad
en stilte reinigt- maakt ons heel.

Stilte ien mien zail

Gain kettenzoag – gain voag gerucht
Van minsen of motoren
Enkelt de wiend dij even zucht
En kibbert aan mien oren

n Dek van noalden en van blad
n Takje brekt onder mien vout
Mien voutstap veert over t pad
n Neefke jouwstert rond mien houd

En din inainen – open veld
n Deurkiek op n glanzend meer
n Stroom van wonder en geweld
Komt daldernd van de högten heer

Mit zuver widde kroagen schoem
Ik vuil geluk ien overdoad
Dis wereld is zo rij en roem
Roesket en broest van overmoat

Gain vaaierboans – gain kloaverblad
Bie lutjen aan wor ik weer hail
Stap k over vlinten op mien pad
En komt der stilte ien mien zail

Rondje Noord 150 – Noord Holland – noar de bollen – 2015

Dagbouk RSS

 

 


Zo dag en deur
  

De mainste boeren van dit oetgestrekte veld
hemmen omtrent aal heur bollen al wel teld.
En ’t gaait heur hier nait om de geur
mor meer om kleur en zeg mor fleur.

Mor mainst- zo dag en deur- gaait ‘t heur om geld.

…………………………………………………………………                    

Een wonder spel  

Een kleurig land verdeeld in lange repen.
De bollenvelden fris van het palet
in vele kilometers lange strepen.
Want recht is recht en zo luidt hier de wet.

Het is alsof zij verderop verdwijnen.
Alsof zij ginder zoeken naar elkaar.
Een wonder spel van ellenlange lijnen.
Van daar naar hier- of juist van hier naar daar?

…………………………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.

 

 

 

Nieuwe single ‘Gain Gesikkeneur’

Dagbouk RSS

Gain Gesikkeneur

Het is zover. De eerste single van het nieuwe album ‘Hans 75’ is gereleast: ‘Gain Gesikkeneur’. Het nummer is te beluisteren op Spotify via https://open.spotify.com/album/3xEOkGI1Huyxfg1CBhloOq

Aanmelden CD presentatie
Het album presenteer ik zaterdag 23 november in Kabzeël in Appingedam. Inloop is om 13.30 en het programma start om 14.00. Toegang is gratis. Liefhebbers kunnen zich tot en met 20 november aanmelden.

Aanmelden

Ie binnen vanzulf van harte welkom!

Rondje Noord 149 Orkney en Shetland 2018

Dagbouk RSS


Weemoud- smacht en achten.
 

Veurbie veur die
veurbie veur mie.
Wie kinnen ’t nait laanger wachten.
’t Is over- oet en doan- fini.
Mor nait oet ons gedachten!

En wat of rest
op ’t laangelest
is weemoud- smacht en achten.
’t Was schier- wie hemmen der eindelk west
en dat dut veul verzachten.

………………………………………………………………….  

Tij van af en aan

In het zog staat geschreven
over komen en weer gaan.
Waar de dagen zijn gebleven
met een lach en soms een traan.

In het zog staat geschreven
dat de tijd niet stil blijft staan.
Dat het nemen is en geven
onder zon en onder maan.

In het zog staat geschreven
over tij van af en aan
en wat blijft om voor te leven
en wat geldt als welgedaan.

…………………………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.