13 januari Kielzog Hoogezand

Dagbouk RSS

Spiet mie donders !

’t Eerder aankondegd optreden  in t muzikoal cafe  van ‘t
Kielzog in Hoogezand – deur Jan Henk de Groot en
Hans van der Lijke – gaait deur omstandigheden van
zaikte nait deur.
Nije doatum zel zo gaauw as dat doar zekerhaid over is –
vannijs bekend moakt worden.

Ik wins Jan Henk van harten beterschop !

Rondje Noord 136 – Schiermonnikoog – 2017

Dagbouk RSS


Schier
     

Woar is t zo schier as juust hier?
Woar is t zo schier as op Schier ?

Daldernde golven
want Noorzee is roem.
Mit wotterwolven
en vluchten wit schoem.

’t Is hier nog nuver…
is niks wat ik mis.
’t is hier nog zuver…
en wies zo as ’t is.

Woar is t zo schier as op Schier ?
Woar is t zo schier as juust hier?

………………………………………………

Kosten en baten

Wil soms alles maar heel even laten.
Al dat drukke verkeer.
We gaan weer of geen weer
weg van huizen en stoepen en straten.

Naar de ruimte- het zicht
op de zee en het Wad.
Even weg van de stad
en de dwingende plicht.

Zeven dagen pardon.
Tijd voor eb en voor vloed.
Voor wat mag maar niet moet.
Tijd voor zandstrand en zon.

Zeer verantwoord qua kosten en baten.
Rust en ruimte zijn hier
al een vorm van vertier.
Wil soms alles dus heel even laten.

……………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

Rondje Noord 135 Helgoland April 2018

Dagbouk RSS

 

Hellevuur van dou  

Dood! – Aan puun ! zowat verswonnen !
’t Haile aailand op n bult !
Luchtvloot haar heur overwonnen !
Gain genoade – gain geduld !

Zo te reken – Zo bekeken
was Bommen Berend doudestieds
mit dij luchtvloot vergeleken
mor n bunzel op n fiets.

…………………………………………

Tied  draait deur en wie bewegen
mit omrond en mit omtou.
Is gain mins- gain moes verlegen
om dat hellevuur van dou.

……………………………………………………….

 

Horribilis !

Klif en streepje Noordzeestrand.
Inie  mini Helgoland.

Ondergang – Horribilis !
Bommenregen – ongekend.
Later de herrijzenis
en de komst van Jan van Gent
als vanouds op zoek naar vis.
Wezen dat geen waarden schendt.
Alles laat voor wat het is
en noch schuld- noch schande kent.

Inie mini Helgoland.
Klif en streepje Noordzeestrand.

……………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

Rondje Noord 134 – Eemskanaal – Opwierde – 2014

Dagbouk RSS


Zo is t krekt !
 

In tied of ontied – net geliek
din spereweren wie bie diek
bie ’t wotter laangs van t Eemskenoal
doar ik mien veurroad zuurstof hoal.

n Loopke van omtrint ain uur.
krig s naarnswoar n beter kuur
as doar dat ‘ sikkkom aaltied waait.
Doar goan wie- stoan wie- mit ons baaid.

En steken haand op noar n boot.
Noar binnenschippers luk- en groot.
Ik wait gain stee zo aaibels schier
as doar aan zuudkaant van Opwier.

Ien onnerwaal gruit roet en rait
en meer van doar ik nait van wait.
Doar t kerkje- wied vot- zok verstekt
is ’t aans as aans – en zo is t krekt !

………………………………………………….

Ons pad

Dit ritme – onze wandeling…
Die mantra – als van stap tot stap…
Die dagelijkse handeling…
We maakten het tot eigenschap.

Zoals de zon de morgen vindt
en herfst het stilaan kleurend blad…
Zo wolken zweven op de wind….
Zo vonden jij en ik ons pad.
…………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

Rondje Noord 133 Groningen/Fraeylemaborg/Groningen/Slochteren/2018

Dagbouk RSS

 

 


Reutemeteut
  

Dit laand mit zien börgen
Wel zel veur heur zörgen ?
Wat wordt hier aal klunderd
en tougelieks plunderd !?

Wat of der gebeurt hier ?
Moin dokter – ’t scheurt hier !
Wel spoult ons dij reutemeteut deur de geut ?

Wie waiten wat recht is
wat krom en wat slecht is…
Dus wat doun wie te leuren
en bedeln mit scheuren !?

Wel is zo gemain
en vilain en verröt
Wel paarzt ons diz’ reutemeteut deur de ströt ?

………………………………………………………..

Netjes betalen

Prachtig zo ’n borg.
Als een wonder zo schoon.
Maar aan mij de zorg
voor het huis waar ik woon.

Aan elk die dit leest
excuseer mij de vraag:
Maar wie viert hier nog feest
op de dag na vandaag ?

Hoe is dan die morgen
voor elk die dit leest ?
Zijn wij dan geborgen
of zijn wij geweest ?

Groningen neemt niet
maar Groningen geeft
en elk die er ziet
dat ons Groningen leeft…
die zal ons niet schaden.
Geen schande – geen woord.
Die zal zich beraden
op hoe het hier hoort.

Dat heet nemen en geven
want zo is het spel.
En leef en laat leven.
Dat geldt ook voor de Shell.

Wil eindelijk recht doen
en gedraag je als klant.
Kom op met die poen
voor het Groningse land.

Niks meer hier te halen !
Niks gratis meneer !
Maar netjes betalen !
Dan zien we wel weer !

En wil ook eens beven
daar ginds in Den Haag.
En geen mijl op zeven
maar opschieten graag!!!

………………………………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes. Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.

En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 132 – Orkney islands – 2018

Dagbouk RSS

Huif hier nait waiten.
………………………… 

Rondom rond niks as
vergeten verdrait.

Cirkel van glorie
vergeten historie
en memento mori.

Ik huif hier nait waiten
van hou of ik hait
Huif hier niks waiten
van wat ik nait wait

…………………………………………………..

Orkney is manlijk en sexy….
is een land met een staande erektie
van wel tienduizend jaar
en nog altijd niet klaar
tot ik ergens misschien ooit een vlek zie.

………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 131 – Orkney islands (Scotland 2018)

Dagbouk RSS

Grille pracht.

Orkney islands – ‘k heb joe zocht-
en vonden ‘k was geliek verkocht.
‘k Haar al doal’k weer zucht en smacht
noar joen  stille- grille pracht.

Hest mie aalweg beetje richter
dichter bie mie zulm brocht.

…………………………………………….

Meer koeien dan muizen

Veel verlaten- verkommerde huizen
en veel kerkhofjes- muurtjes en kruizen.
En de koe is bedacht
enkel maar voor de slacht

en hier wonen meer koeien dan muizen.

………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

Rondje Noord 130 – Orkney islands/ Scotland – 2018

Dagbouk RSS

 

 

Gruin blaauw en gries.

’t Leven is zowat
as nemen en geven.
Zowat as beleven…
as heuren en zain.

Is as n verzuchten van:
’t Is ja mor even.
’t Leven is Orkney…
n wereld ien ’t klain.

Dij blift doar mor…
drift doar mor…
lat zok nait steuren
en kleurt zok mit kleuren
van gruin blaauw en gries.

En aal wat gebeurt
of wat staait te gebeuren:
Dat laand – wait ik wis…
blift zokzulf – groots en wies.

…………………………………………………..
Goa veur meer rondjes Noord noar:
Dagbouk
…………………………………………………..

Dit land waar de meeuwen van weten.

Zo sober dit land.
Als versteend ligt het strand.
Zo veel te beleven.
Te veel voor maar even.
………………

Geen klif hier wil wijken.
Geen klif wil bezwijken.
Het geeft niets om maanden en jaren
en doet hier een eeuwigheid baren.
……………

Zo blijft het dit landschap bewaken.
Als torenhoog wachter – als baken.
De tijd zal dit land niet vergeten.
Dit land- waar de meeuwen van weten.

………………………………………………………………..

Van Hans van der Lijke – en Tinie Hoek……

Omtrent ainmoal ien vattien doagen op dit stee
foto ‘s  van n biezunder laand of laandstreek ien
binnen- of boetenlaand plus biepazende gedichten.
Bezoek ook : www.tiniehoek.nl

Rondje Noord 129 – Luneburger Heide (2014)

Dagbouk RSS

 

 


foto’s: http://tiniehoek.nl  

Leven – laifde – hoop 

Veur aal minsen-kinder
ainzoam – old of kneusd:
Laifde wordt nait minder
astoe heur verstreust.

Laifde wordt nait minder…
bringt die weer aan loop.
Daddel as n vlinder…
leven – laifde – hoop.
…………………………………….

Naamlozen

Lieflijk die heide
en lieflijk dit land
Zacht paarse weide
op heuvels van zand.

Diep weg de naamlozen ondergebracht.
Diep onder die heide de maanloze nacht.
……………………………………….

Mes

Wil ons van het mes bevrijden
tot in eeuwigheid van tijden.

Mes van haat en kwade wil
laksheid en gewenning.
Mes van onmacht – onverschil
leugens en ontkenning.
………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 128 – parredieske Veelerveen – 2009

Dagbouk RSS

 

 

 

foto’s: http://tiniehoek.nl  
 
Doalders stee. 

’t Widde hoesje bie de bomen
Heb ik voak op foto zet
Beetje van op oafstand nomen
Keureg nadjes op petret

Zai ik hier dij foto weer…..din
Dut mie ’t sums n beetje zeer
Tinie – k wait nog wastoe deest
Draaidest die noar mie en zeest,

Ankom viefentwinteg joar
Wonen wie in dat hoeske doar.
Ik zee laivert – mien idee
Kerel wat n doalders stee

t Haalve leven laang noar zocht
Nooit docht dat ik t vinden zol
Eerst nog huurd en loater kocht
Wat geluk – de buutsen vol

Veelerveen – n schier verhoal
Ston n winkeltje ien t loug
Ston n schoultje bie t kenoal
Bie de klappe ston n kroug

Veelerveen – doe deest mie deugd
k Heb die laif doe – ‘k heb die hoog
Sikkom tot aan regenboog.
Blifs veur aaid mien twijde jeugd

Kat veur t roam – dij dikke dont
Gras en blomkes rondomrond
Wonsdag mirreg mit schier weer
t Ging der boeten duchteg heer

Toen was  krekt zo daip as braid
Kiender juchtern zok ien t swait
Achter t schuur n hutje  baauwen
Spiekern – klundern – slepen – sjaauwen

Dörpshoes – stee veur net geliek
Jong en staark of old en briek
Stee veur zang en veur tenail
Elk zien meug en elk zien dail

t Waas veur aaldereerste moal
dat ik doar mien anker von
Roemte en vanzulf dij toal
Woar ik goud mit wieder kon

Schiere sproak – liekoet en kört
zeker woar en kloar en wis.
Wat te veul is kin op stört
Zeg ‘t  gewoon mor zo as t’ is

Veelerveen zel nait vergoan
Zolaang eerappels mor bluien
Baiten schier op riegen stoan
Aans niks doun as aal mor gruien

………………………………………………………………………….

 Opdat ik mezelf herken

Leef al lieve jaren lang
in mijn Hof van ’t Heden.
Tijd vervliegt daar met een gang
daalt naar het verleden.
Geen verwijt hier– wel wat pijn
ruimte voor herinnering.
Weemoed – deemoed- geen chagrijn:
Tot de finish: “On the wing.”

Al die goudomrande jaren
wel tot aan mijn zwanenzang
wil ik ze nog wat bewaren.
Vrijheid – Blijheid – “Sturm und Drang.”
Wil ontdekken wie ik ben.
Speuren – zoeken naar mijn ziel.
0pdat ik mezelf herken
als ik voor mijn spiegel kniel.

…………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl