Tea for two


Tea for two
And two for tea
Der is niks veur aaid
Mor veurlopeg binnen wie
Aal nog mit ons baaid

Doe bie mie
Ik bie die
Ales wat ik wait
Nut en onnut goan veurbie
Mor ons laifde nait