En dou?


Op ale doagen rust gain zegen
Hoagel – bliksem – storm en regen
Wind allint gedureg tegen

Ik docht : “Nou nou nou !”
En dou ?
Dou ston doar n kou !

…………

Tsjompenat langs s Heren wegen
Enkel swikt en gain verplegen
Kon mie sikkom nait bewegen

Reerde : ” Aauw aauw aauw !”
En dou ?
Dou ston doar n kou !

…………

Beetje tegen wiend ien megen
Hoge nood en slim verlegen
Naarns wat om mit te vegen

Ik wos echt nait hou !
En dou ?
Dou ston doar n kou !