Nooit allain


Ik docht lestdoags mor zo: Meschain
Dat ook n kaai – n vlint – n stain
Bie tieden wel ais ainzoam is
Of is t ook zo – ik wait wel wis
Zai liggen sikkom nooit allain