n Boetenkans – haar k docht


Ien Denemarken is n stee
Veur aal t verdrait en ach en wee
Wie hemmen der laang noar zocht

Dat stee ligt bovenaan bie zee
Wie zeden – Herejéminée
Wat ja n laange tocht

Wat hewwe doar toch mit ons baaid
Wat jammerd – wel genogt veur aaid
Aal snöt en kwiel en vocht

O Denemarken – stief bedankt !
Wat hewwe doar even lekker jankt
Want op dat stee doar mog t

En t is vanzulf – din dou je dat
Of wor je din ook tsjompenat
n Boetenkans – haar k docht

Gain mins dij op dat wonderstee
Nait snöttern en nait jammern dee
Doar bie dij Jammerbocht