En hier stoa ik vandoag


De wereld voart deur aiveghaid
Draait deur de poort van t heden
Siert elk verleden mit n klaid
Van kört – of laanger leden

Hier was dat klaid van smook en vuur
De tied wos van gain joaren
Van doagen nait – nog van gain uur
Was nog gain mins geboren

Hier was dat klaid van haide brij
Oet glinne ingewanden
Van stof en aske ien n vlij
Over dis ommelanden

En t ies het ales paarsd en plet
Kwam as n slak zo troag
Het heuvels en di kusten zet
En hier stoa ik vandoag