Oktober


Oktober (Van Ledderomlaid)

Mien zunnepitten geel en groots
Ien deemoud t heufd omdeel en doods
Oktober treurt mit kleuren
Mit rood maank geel en broen

t  Liekt schier weer zo achter t glaas
Mor ik kin nait meer zunder jaas
Aal mollebulten op mien blaik
En paddestoulen ien toen

Oktober mit dien jaas van raag
Dien klaid van dook – dou ik die zaag
Fluusterdest mie ien oren
De zummer is verloren

Wat gruien wol – het gruien doan
Wat bluien wol – is weer vergoan
Ien ain roam noar Kaarstdoagen
t  Joar oet mit Old en Nij

Mien raif zit al weer goud ien t vet
Mor ik heb niks nog gain verlet
Om winter mit zien ploagen
Om iezel of om snij

Oktober mit dien jaas van raag
Dien klaid van dook – dou ik die zaag
Fluusterdest mie ien oren
De zummer is verloren

De klok staait weer op wintertied
En liesters binnen heur deuntjes kwiet
t Is doan miet zuite wieskes
Het laidjesbouk vaalt dicht

De polder liekt n wereldzee
En t aailand van n boerenstee
Ligt ainzoam onder wolken
Mit leeg oktoberlicht

Oktober mit dien jaas van raag
Dien klaid van dook – dou ik die zaag
Fluusterdest mie ien oren
De zummer is verloren