Kikkertje van Peet


n Kikkerkerel zat mor aal
Maank roet en rait ien onderwaal
Wat te rik-kik-ken – en – bie zetten wat te kworren
n Kikkermaaid – maank slik en kroos
Docht – heur ais aan – wat is doar loos ?
En luit hom twij moal kört en laank – keer drij moal drij geworren

Dat duurde zo n haile zet
Dij wat gebeurt – gebeuren lat
Dij mout zok – as t wat laanger duurt – doarom nait vot bekloagen
Het wer n natte overdoad
n Overmoat aan vocht en zoad
n Bliedspul – mit n happy end – verdaild over drij doagen

Over t asfalt – vaaierboans – laang ik noar mien jeugd
Onschuld en ondeugendhaid – en n luk klain beetje deugd
Over t zandpad – tussendeur de tochtsloot en t kenoal
Maank de gruine wereld van de boerennachtegoal

t Was tegen t leste van april
De zun dij spaigelde zok stil
Ien t wotter van de wieken – de meren en de moaren
En gain miroakel – groot as dit
Mor zo wer  doar oet kikkerrit
n Hail biezunder – kikkerdikkopje geboren

Mit moord en doodslag rond om rond
Bleef t dikkopje toch goud gezond
Hai wuir aal groder – vol van lust – en drang noar grode doaden
Dat waas t gevolg van n verbond
n ofsproak tussen kop en kont
Om wat mor even eetboar was – veuraal nait te versmoaden

Over t hoogholtje bie Munting – achter t melkfebriek
Aal mor liekoet deur de polder – tot aan dis kaant diek
Mit mien angel over t scholder – en mien plakje brood
Zulfde vint – n leeftied older – bie de kikkersloot

Zo vrat hai mit zien ogen dicht
Aal doagen vief moal zien gewicht
Kop wuir hom hail gestoadeg – bie lutjen – aal mor dikker
En boetendes nog – ondertied
Pootjes der bie – en t steertje kwiet
Zo was hai op n goie dag mor zo n lutje kikker

Hai haar gain wait – en gain verstaand
Van onder of van bovenkaant
Of van Des Heren ondeurgrondeleke wegen
Gain wait van kommer of van kwel
Mor n echte dikkop komt der wel
As hai bie veurboat zeker is – van zoaleghaid en zegen

Over t waailand – over hekken – onder t schrikdroad deur
Gain gevoar en gain bezwoar- naarns nait baange veur
’t Zulfde kereltje as doudestieds – allint wat gries
bie t zandmeertje – achter t zwembad – t kikkerparredies

Ons Laimeneer is zulversmid
Het moar laag zuver zulverwit
Mit veur zokzulf gain aander doul – as van bestoan – van weden
Ons lutje kikker huil zok goud
Mor t wuilde wat deur zien gemoud
n Schroal gevuil – n smoak van gal – aal zunder recht en reden

Om t aander vree – of pien ien t lief
Om t aander smui – om t aander stief
Mor din op t lest – t ofschaaid van – de kikkerhof van Eden
Eerst was t nait meer as n gerucht
Dou wer t  n drang – n drift – n vlucht
En mennegmoal wuir hai nèt nait vertrapt – of overreden

Over hulten – bulten – koelen van de klinkerstroat
Mit mien schepnet van n olle kous en wasliendroad
n Appel in de buuts en n jampotje ien d haand
Stiekeltjes en kikkerrit genogt – ien kikkerlaand

Veur elkenain komt der n uur
Dat t tied wordt veur t oaventuur
Het levent is der om – te leven – en “buh”leven
Doar ging ons lutje gruine vint
De wereld is ja zunder ind
En wel der wat berieken wil ien wereld – mot zok geven

Hai kwam tot ien mien appelhof
n Liester floot n laid vol lof
Op zun en zoaleghaid – en honderd laive lusten
Mien toentje is n wonderstee
En veur n kikker op toernee
Is doar gelegenhaid genogt – om even oet te rusten

Over n rieg van laange joaren – kiek ik even om
Tied is niks aan te verkloaren – minsen gruien krom
Kikkers nait – in aals gevaal – dij geven nooit gain bliek
Kriegen mainst gain last van ischyas of rimmetiek

n weelde van gewas en geur
Van achtern even goud as veur
En meer en meer kwam t lutje kikkertje bie zinnen
Ik opende mien achterdeur
Sums is n dag vol willekeur
En ongemaarkt hupde mien lutje kammeroad noar binnen

Wat weden mout – komt mettertied
Mor zo was t eindelek zo wied
Mien stevels “lagen” al n haile zet op hom te wachten
Wat wait het noodlot van fersoun
Ik wos van niks – wat kon ik doun
k Zette mien stevels weer ien t ind – en glad oet mien gedachten

Telt dat geldt veur elkenain – ook veur die en mie
Over is nait eerder over as veurgoud veurbie
Kikkers zellen der aaltied blieven – want dat blift dat blift
Ik zel t ien mien biebel schrieven – din staait dat op schrift

Dou ik omtrint n haalf joar loater mien stevels weer neudeg was
von ik t lutje kikkertje
Oetdreugd – n mummie. Doar heb k verdrait van had
Ik heb hom hail veurzichteg hinvleid op n rood velouren lappie
ien n deurzichteg plastieken deusie –
en weer n haalf joar loater heb ik hom plechteg overdroagen
aan mien schoonzussie in Nörg.
Doar is hai in goie handen
In Nörg hemmen ze zowat alles:
Bos en brömmels
Paddestoulen en keldermotten
Mor kikkertjes hemmen ze doar nait – behaalve ien heur hoes:

Op de bozzom
Ien de kelder
Op de magnetron
In de fruitmand
Ien t wasbakje van koamer honderd
‘t Is ain pak op – ain grode pakkelarrie van:
Stainen kikkers
Porcelainen kikkers
Blikken kikkers
Holten kikkers
Gloazen kikkers
Badstof kikkers

Kiek mien wicht – zee ik tegen heur
hier hest n echte – hai is wel dood
mor wat dut dat of
dood goan we ja alemoal

Der komt n tied – din goan we dood
Mor doarom doalek nog gain nood
Dat komt dat komt – ie loaten toch joen eetlust nait bedaarven
Of worren ie ook honderd joar
Mien stevels liggen veur joe kloar
Mien achterdeur staait aaltied aan – as t tied is om te staarvem

Een dag of wat – din is t wel doan
n zucht – n snok – n leste troan
En din wordt t tied dat ie – zo stoadegaan verdreugen
Dat dut mie din vanzulf verdrait
Mor k zel joe eren mit n laid
En doar kin ik mie din ja weer geweldeg op verheugen