Wadwerderweg


t Was n mooie zundagmörn
Niks gain swoareghaid of zörgen
Nog gain moesje op de Wadwerderweg
t Was nog vroug – mor al waarm
Hail aan kaant – ien de baarm
Zat n slak – zunder hoesje – wat n pech

Hai was hailendaal oet t stuur
Mor hai ging veur t oaventuur
En hai kraabde en hai schraabde zien verstaand
Nam n roam – hail sekuur
Van n meter ien t uur
Want zien hoesje dochde – was aan aanderkaant

Mor wel kwam doar om de bocht
Kiek es aan – dat haar k wel docht
Dat was Wietse mit zien fietse aan de haand
Van zien zien vaste stek ien kroug
Haildaal lopends noar t loug
Mit de piepen vol en mit n lekke baand

Haar dij slak op zien pad
Dou zien hoesje nog had
Din waas t dou – waik wel zeker kepot
Nou ging t net nog mor goud
Dat wil zeggen – ain vout
Kneep hom t achterste indje aan mot

Ie doun der goud aan om te heuren wak joe zeg
Kom nooit op zundag op de Wadwerderweg

t Slakje nog nait op stee
Haar in tied gain idee
Was zokzulf nog mor amper gewoar
Keek nait rechts – keek nait links
Kroop gestoadeg hail slinks
Aal mor deur – nait bewust van gevoar

Wel kwam doar om de bocht
Hérek – dat haar k wel docht
Mit n noodgaang – gewoon idioot
Dat was Jaan van taan Jo
In zien ol Deux-cheveaux
Van het front – veur de daaiern – ien nood

Net geliek doar Jaan gaait
Net geliek doar Jaan staait
Vlaigen koien en peerden deur t droad
Kriegen kikkers n schrik
Valen hounder van t rik
Doun zol heerns – zokzulf van de groat

Dou hai t slakje vernam
Gooide Jaan aal zien gram
En gewicht – mit geweld – op de rem
Kwam tot stilstand ien dook
Stank van rubber en smook
t Aarme daaier – zat net nog nait klem

Ie doun der goud aan om te heuren wak joe zeg
Kom nooit op zundag op de Wadwerderweg

En Jaan belde mobiel
G.G.D. van Delfziel
Hurre wat heb ik hier weer ommaans
Ligt n daaier hierzood
Is op staarven noa dood
Kom vot hierhin – mit joen ambulaans

Aaldernoarst – waist nait van
Dou joen swaailicht mooi aan
Moien dokter – aju parreplu
t Aarme daaier krampeert
Moak hom reannimeerd
Hier op aan mit joen tatu-tatu

Geert van de G.G.D
Zee gain joa – zee gain nee
Belde votdoalek de brandweer van Beem
Meschain waiten ie t aal
Zo en zo is t gevaal
Geef t mor deur aan de plietsie van Steem

Zo kwam boudel aan loop
t Wuir n iezelke soap
t  Hogelaand ston verstomd en versteld
Van t geluud – van de gaalm
Van de dampen – de kwaalm
Van t lewaai van t motories geweld

Ie doun der goud aan om te heuren wak joe zeg
Kom nooit op zundag op de Wadwerderweg

Nog mor naauw negen uur
En n drokte – onnuur
Een rebulie – en net geliek woar
Elkenaine bie ’t pad
Tussen t Raitdaip en t Wad
En het Westerwiedwerdermoar

En aan t ind van t verhoal
Ston dat aaltmoal aingoal
In n rieg achter Jaan van taan Jo
Mor t slakje docht – schiet
k Heb t vandoag nait aan tied
Gain belang bie n occasionshow

En hai naaide der oet
Kroop maank roegte en roet
En maank diezel aan raand van slootswaal
Was gelukkeg en blied
Was verswonnen en kwiet
t Is n hoast onbegriepelk gevaal

Wel kwam dou op ’t appèl
Zunder rem – zunder bel ?
Berend Beukemoa – op zien combine
Juig heur aal op n bult
Zee potdorie – verduld
‘k Haar joe aal – mitnander – nait zain

Ie doun der goud aan om te heuren wak joe zeg
Kom nooit op zundag op de Wadwerderweg
Ie doun der goud aan om te heuren wak joe zeg
Kom nooit op zundag op de Wadwerderweg

Nait doun !