Handstok en houd


t Heden is zien reden kwiet
Elk draait om zien aigen as
Toukomst is aal oet de tied
De woarhaid is zo waik as was

De hemel het gain hemelpoort
Wil ik waiten hou of wat
Zit ik soavends veur n soort
Klipgat – gloepgat – sleudelgat

Mor – veur de rest
Blift wat blift op t laangelest
t Laangelest van eb en vloud
En mien handstok en mien houd

Mor – veur de rest
Zun – tussen oost en west
En mien leste beetje moud
En mien handstok en mien houd

Bloud en swait is niks meer weerd
Veur drij knikkers en n scheet
Zit ik doagelks veur mien heerd
Braidoet op mien loie reet

Oetverkoop en haandjeplak
Wat n luchtjes – wat n meur
Haile wereld ain gemak
Veeg mor of en trek mor deur

Mor – veur de rest
n Hail luk beetje protest
En mien bordje Sauerkraut
En mien handstok en mien houd

Mor – veur de rest
Mien mooi zundags streepkesvest
Staait mie ofgemieterd goud
Bie mien handstok en mien houd

Groapers – schroapers aan de macht
Haile wereld staait ien t rood
Zunder licht blift t haitied nacht
Vrede het verlet om brood

Haitied drok en ongeduldeg
Haitied wel n beetje baang
Haitied ongerust en schuldeg
t Haile laange leven laang

Mor – veur de rest
Ik loop as t mout noar Boedapest
Veur de bloudjes van mien bloud
Mit mien handstok en mien houd

Mor – veur de rest
Vuil ik mie op t aalderbest
Op mien aigen bandevout
Mit mien handstok en mien houd