Archief veur april, 2010

Apeldoorn


Tot en mit zummer 1951 woonden mien olden, mien grode bruier en ik, bie ons Grootmoe ien t hoes aan de Javalaan ien Apeldoorn. Sums en din nam zai mie aan t haandje, mit – richten t Oranjepaark. Doar ien de buurt ston n hemelse povvertjeskroam en doar luzde ik wel pap van. t Haile spul was nait wied van t stee vandoan, doar morn persies n joar terug, n zaike man mit zien auto deur t publiek jagde. Geur van verdrait en dood zellen sund dij dag veur k wait nait hou laang verbonden blieven aan t zurgeloze oranjefeest.

Mien grootmoe was doudestieds t geduldegste minsk op oarde. Zai was voak veuls te goud. As k heur doarom vruig, leesde zai mie veur oet “Jasper Aap”. Aaltied mor weer kaalfde t min of mit dat aarme daaier en ik mos doar ieder keer duchteg van snuttern. Doarom veraanderde grootmoe t verdraitege lot van dij oap, mor dou wol ik t verhoal nait meer aanheuren.
Wieder lezen »

Vaaier en vief maai


Vaaier en vief maai.

Schoamachteg mor ik kin t rond dij doatum dit joar meschain ains nait wachten om der letterlek en feguurlek  laang bie stil te stoan.
Doarom dou ik dat hier en nou, want wat der achter dij doatum schoelt, is belangriek, ook veur mie.
Omdat ik van winter ’43 bin, heb ik dat ellendege steertje van oorlog gelukkeg nait bewust mit kregen. Mor van wat ik noatied as opgruiend jonkje der stoareg van leerde begriepen, vervulde mie eerst mit verzet, mit  ongeleuf tegen beter waiten in. Ik dink omreden dat ik nait recht begriepen kon dat der in n wereld dij mie goud en geef veurkwam, toch zulkse vrezelke dingen gebeurd waren.
Mien wereldje was rond en vol van speulende kinder….taauwkespringen op t schoulplaain, voebalen, hinkeln, knikkern, swimmen, visken, mit n top in de weer wezen. Wieder lezen »

Olleke Bolleke


Veurege week zotterdag mit dat eerste lije zummerweertje, speulden kiender bie ons ien stroat al hail even keuneginnedag. Moeke vlijde heur n klaidje op de riep en brocht heur n grode partij overjoarege speultjes. Mooi gezicht, zo n koppel , vol verwachten achter heur ofdankte spulletjes. 
Mien dochter en schoonzeun haren hail eefkes te veuren heur lutje wicht van krap n haalf joar, bie mie ienleverd.  Mien jongste klainkiend zit net op de wip van baby noar beudel en zai kikt net geliek woardat zai aanbelandt, mit grode koegelronde ogen de wereld ien.
Zo ston ik even loater as oppas-opa mit t lutje op aarm te kieken noar dat spul aan aander kaant stroat, en ik haar niks beters te doun as even noar heur over te steken. k Haar knip nait ien buus, mor dat was gain beswoar. Opa en klainkiend wuiren vot overloaden mit boukjes, veul te grote schountjes, en wait ik wat aal veur snuustergoud meer. Wie haren handen en handjes te min. Oeteindelk hemmen we n schier badeentje oetzocht en binwe der hail tevree mit noar hoes slenterd. Wieder lezen »

Sam en Moos


Sund dat Sam en Moos overleden binnen, magen zai de jeudenhemel
verkennen. Vanof dij tied binnen jeudenmoppen zo goud as verswonnen.
Belgemoppen binnen doar veur ienstee kommen, mor Grunnegers gugeln
t laifste heur Vraise noabers.
Ien aals geval – om jeudenhemel staait n hoge muur. Omtrint net zo n hoge muur as tussen Israel en de Westbank, mit dit verschil: Muur ien hemel is van matglas.
Dij muur was veur Sam en Moos dus gain biester ongewoon gegeven.
Allint dat matglas muik heur vanzulf nijsgiereg want zai zagen toch sums en din aan aander kaant wel ains wat schemern en bewegen, en zai wollen doarom wel geern ais waiten wat doar din loos was.
Wieder lezen »

Grieze dwaarg


(Noamen van kiender heb k  veraanderd)

In gedachten bin k sums mor zo hail even weerom bie mien schoultje veur Zeer Moeilijk Lerende Kiender ien Winschoot. n Wereldje apaart, mit roem honderd jonges en wichter in leeftieden van vaaier tot sums wel twinteg joar.
Ik heb doar de leste- en de beste zeuven joaren van mien bonte aarbaidsverleden achterloaten op t schouplaain….. trok mien sporen deur de laange gangen…..muik meziek mit-en veur de kiender….brocht de schoultoene en de dierenwaaide weer wat op odder….ging mit op schoulkamp….speulde veur emmer olle eulie……
Wieder lezen »

Kikkers


Guster vanoet nDaam noar t Eemskenoal koierd. n Mooi zundags loopke.
Bie de wotterplas achter t  kremetorium waren kikkers drok in konsert.  t Was der ideoal weer veur en t wandeln was ook aal n groot genot. k Heb t aal eerder n moal verkondegd: Ik heb wat mit kikkers……..

t Was midwinter – ien de bragel van n sloot
Zat n dikke kikker mit zien billen bloot
Net om houk veurbie de bocht van aiveghaid
Mor van t doageleks leven, haar hai hail gain wait
Hai dreumde enkeld van n leven noa de dood
Wieder lezen »

Veujoar


Wat n winter hewwe beleefd. t  Aine proeksel snij over t aander op de riepen en op weg. Dou deu veur eerste moal bie lutjen begunde, kreeg ik weer hoop op betere tieden. Overaal kwam t ofval van vuurwaark en hondestront  van dezember weer wat onder t klaid vandoan.
Mor man wat het t noatied nog n zet duurd eer dat we bie t veujoar aanbeland wazzen. Vandoag binve der haildaal deur. k Heb mien baaide melkvlezzen ien n kurde boksem stoken. Ik geleuf der weer ien. Wat is der nou mooier as t veujoar ien Grunnen?
Wieder lezen »

Veelerveen/Appingedam


Haildaal nog nait meld om aan te geven dat wie verhoesd binnen.
Viefentwinteg  joaren Veelerveen liggen achter de horizon. Wie zellen der nog hail voak aan dinken en as we winst kriegen hebben we geluk….t is mor even biegoan en din binnen we der weer. Mooie joaren hebben we doar beleefd, mor sund dat Ol Drees mie ieder bot n poar sinten ofschoeft, en  sund dat kinder de deur oet  binnen, wer de toen aal groter en t lutje hoesje verduld ook nog.  k Heb mie der over verwonderd dat der  oeteindelk toch van kommen is. k Heb noamelk henter en twenter wel ais oetstruid da k nait aans van mien stee kommen zol as tussen zes plankies, mor nou zitten we verdold toch in nDaam. Plankies heb k veureerst nog gain verlet om want  hier is ook stoet te koop. Boetendes, t is hier meroakel mooi en Veelerveen gaait nooit verloren.
t Blift n mooi dörp.

Mooi durp

Dörp doar de minsen heur noabers nog kinnen.
Dörp doar ze waiten van wel je ain binnen.
Hoesjes bie t wotter mit eenden en swoanen.
Toentjes mit rozen en mit tudeltoanen.

Dörp aan t kenoal doar de minsen veur kaizen.
Hollanders, Duutsers en Drinten en Vraizen.
Dörp doar de Grunnegers Grunnegers proaten.
Grunnegers blieven ien doun en ien loaten.

Dörp doar te doun is veur lutjen en groten.
Midden maank roemte en toch hail besloten.
Dörp mit verainens veur dij zok wil weren.
Woar zel ik mie din nog beter begeren?

Dörp mit n badde, n dörpshoes , n meulen.
Dörp doar n kind nog in boeten kin speulen.
Dörp om te weden en om te bewoaren.
Om van te holden tot over dien oren.

…………………..

Refraain:

Doar ien dat dörp doar mog ik geren wonen.
Velden mit eerappels, baiten en bonen.
Dörp meer as weerd om op handen te droagen.
Dörp om bie tieden n laid aan te woagen.
Mooi dörp
Veelerveen
Hait mien dörp
Veelerveen
Hait mien dörp
Veelerveen

Veur t geval dat ie nog waiten willen hou wie ons stee doar in Veelerveen
achterloaten hebben,  klik op TINIES  HOEK en din op ONS STEE
Der kommen joe doar din n macht aan foto’s van Tinie veurbie doar Hans loater omtrint datteg gedichtjes bie schreven het.

Tekst: Hans van der Lijke

Hoeskoamer-vertelsterfestival


29 augustus De Kommizzie Sosioal en Kultureel Waark van Kantens organiseert ankom 29 augustus n “Hoeskoamer-vertelsterfestival”

Vaier (veur n dail muzikoale) vertellers/sters,  stoan din sentroal
Hans van der Lijke
Janet Landman
Heike Blom
Tineke Nijman
Dizze vaier vertellers/sters, zellen din  tussen 13.00 u. en 16.00 u. elk op zien/heur stee,  ieder uur heur vertelsters veurdroagen

Optreden Filadelphiaflat Delfzijl


18 maai.  Optreden veur de bewoners van de Filadelphiaflat ien Delfziel. Dit optreden is besloten en bie gelegenhaid van t tienjoarig bestoan van dizze biezundere woonvörm.