< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Kikkers

Dagbouk RSS

Guster vanoet nDaam noar t Eemskenoal koierd. n Mooi zundags loopke.
Bie de wotterplas achter t  kremetorium waren kikkers drok in konsert.  t Was der ideoal weer veur en t wandeln was ook aal n groot genot. k Heb t aal eerder n moal verkondegd: Ik heb wat mit kikkers……..

t Was midwinter – ien de bragel van n sloot
Zat n dikke kikker mit zien billen bloot
Net om houk veurbie de bocht van aiveghaid
Mor van t doageleks leven, haar hai hail gain wait
Hai dreumde enkeld van n leven noa de dood

Veur mainste kikkers worren zokse dreumen ien t veujoar weer woarhaid.
Doarom bin ik slim wies mit heur. Heur levenswieze geft mie hoop veur de toukomst. As t hier echt te gek wordt mouve ook mor leren onderdoeken.
Veurlopeg bin k zo gek mit heur dat ik ien de grote toen rond mien veureg woonstee n beste viever oetgroaven haar. n Kansriek onderkomen veur Oldambtster en Westerwoldse kikkers heb k der van moakt. n Vrijploats veur kansaarme Oost Grunneger amfibietjes.
t Is oeteindelek n mooi parredieske worden, mit n nuvere loag bragel onderien en veul wotterplanten op n ondaip taluud. En nait te vergeten mit n goie balans tussen schaar en zunlicht. Mit n ainvoudeg droadje swakstroom rondom, haar k heur zekerd tegen moordlustege raaigers. Gain overdreven zurg want kikkers verdainen t nait om leventeg verteerd- en zo goud as doalek weer oetscheten te worren. Aarme, onschuldege, weerloze daaiern, ien tied van n klapscheet verworden tot n onherkenboare, blaike, vurmeloze flots.
Ien mien aargelooshaid heb k heur eerst nog beschaarmen wild mit de aanschaf van n levensechte plastieken Intratuin-raaiger. Aanderdoags was der mor zo nog zo n raaiger bie kommen. “Woar hestoe dij aandere raaiger kocht?”” vruig ik aan Tinie. “Wat aandere raaiger?”” zee t wicht.

k Mout vanzulf dus niks hebben van raaigers. Loat ik nait vergeten te verkloaren wat mie mit zo n kloaka op stelten ooit n moal gebeurd is. k Was laang leden mit mien grode laifde van doudestieds aan t fietsen deur de wondere dreven van t Hoogeland. Woaraarns bie Hefswal haren wie, vanzulf nait moudwilleg, zo n ondaaier steurd bie zien affeer. As joe ook zowat ais n moal overkomt, pas din veuraal goud op wat veur onnure kreet zo n grammieterge schietbak der din oetkrast. Krekt schuurpepier op n olderwets schoulbret.
Mit n veurwereldliek  geluud koos dij vroatzuchtege rover n stee ien t hemelsblaauw tien meter schuuns boven ons. Geleuf mor rusteg dat zo n kreng ales wait van ofstand en wiendrichten. Neem ook mor van mie aan dat zai wrokkeg binnen en heur sluutspieren beheersen as gain aander. Dink mor nait dat zai mor zo ien t wilde weg wat doun.
k Wil  joe vertellen dat zai ons  verachten…..As ik joe verzeker dat zai schijt aan ons hebben din zeg ik niks te veul. In aals geval; t monster produceerde n feilloos dropshot dat in zien volle liederleke omvang te lande kwam op t laange, donkerblonde hoar van mien ongelukkege laifde. De energie dij t deursloeken van n deursnee kikker heur oplevert, wordt deur dij gevederde misbaksels enkeld mor gebruukt om nog meer aargeloze kikkertjes deur te sloeken en vot weer oet te schieten. Woarom vreten zai aigelks nait gewoon  diesel of mellen of brannekkels? Woarom vangen zai gain blinde muggen bie de Hoornse plas ? Woarom hebben dij sekreten gain middelschot ien t lief?
Ik kin der gain aine veur mien ogen velen. Zo n schietpot op hoge poten is nog beschaarmd ook. Arresteren zo n miesderege aalbegeer, zo n moag en daarmkenoal mit vleugels, zo n sloekdaarm mit n kloaka van hier tot aan Osaka. Kikkertjes binnen toch ook beschaarmd….nou din!

Kikkers binnen de gezegenden onder ons en gezegend binnen , wat mie aanbelangt aal heur noakomelingen. Veurzichteg heb ik doarom aal de joaren dat ik heer en meester was over mien aigen viever, in de weer west mit grode kloeten kikkerrit…..k heb heur noar aander kansriek wotter tou droagen, wied vot van mien begerege goldviskes en goldwindes. 

Groutnis.

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk