< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Olleke Bolleke

Dagbouk RSS

Veurege week zotterdag mit dat eerste lije zummerweertje, speulden kiender bie ons ien stroat al hail even keuneginnedag. Moeke vlijde heur n klaidje op de riep en brocht heur n grode partij overjoarege speultjes. Mooi gezicht, zo n koppel , vol verwachten achter heur ofdankte spulletjes. 
Mien dochter en schoonzeun haren hail eefkes te veuren heur lutje wicht van krap n haalf joar, bie mie ienleverd.  Mien jongste klainkiend zit net op de wip van baby noar beudel en zai kikt net geliek woardat zai aanbelandt, mit grode koegelronde ogen de wereld ien.
Zo ston ik even loater as oppas-opa mit t lutje op aarm te kieken noar dat spul aan aander kaant stroat, en ik haar niks beters te doun as even noar heur over te steken. k Haar knip nait ien buus, mor dat was gain beswoar. Opa en klainkiend wuiren vot overloaden mit boukjes, veul te grote schountjes, en wait ik wat aal veur snuustergoud meer. Wie haren handen en handjes te min. Oeteindelk hemmen we n schier badeentje oetzocht en binwe der hail tevree mit noar hoes slenterd.
Niks mooier as kiender dij heur overvloud spontoan mit joe dailen willen. Doar krullen de mondhouken van omhoog en touglieks prikt t din wat achter de ogen….hail biezunder. Dou t beudeltje op aanwas weer ienleverd was bie pappe en mamme kwamen mie herinnerns veur de geest.  Herinnerns aan n tied van waarme laange zummerdoagen en n toen vol mit speulende- en juchternde kiender op n vrije wonsdagmirreg.

Kiender…. blief as t kin aaltied zo spontoan, en minsen blief as t kin n beetje kiend. Want watter gebeuren kin as ie nait meer spontoan reageren kinnen, dat von ik weerom ien n verhoaltje veur kiender en grode kiender dat ik joaren terug zomor veur de poelegrap en oareghaid opschreven heb.    

Olleke Bolleke

Olleke Bolleke wol nooit n windje loaten ……Olleke Bolleke zol nooit n windje loaten want zo was Olleke Bolleke zien netuur nait. Doar was Olleke Bolleke te netjes veur….veuls te fersounlek. Bie Olleke Bolleke ien de boksem was t aaltied windstil.
In zien zundagse boksem. In zien zwemboksem. In zien piamaboksem.
In zien kurde laange boksem en in zien laange kurte boksem.

Bie zien lutje zuske Hilliebillie was dat aandere kost. t Himd wapperde heur geregeld veur t gat. Mor bie Olleke Bolleke  bleef t aaltied stil….bladstil….zo staark was Olleke Bolleke zien wil.
Onder does….zol t nooit gebeuren.
En ien bad….gain brobbeltje te heuren.
Onder zien dekberre….niksnaksniks.
Alerdeegs op koamer honderd nog nait.
Midden ien drokte op Groot Maart ien Stad….windstil.
Op fiets deur Ebbenstroade….Olleke Bolleke kwam nait van zien zoal omhoog.
Op n bankje ien t Noorder Plantsoen….gain vleugje te roeken.
Hoog boven ien de tribune van de Euroborg, middenmaank t roege volk van de Z-side….haildaal niks.
Ook nait bie n pienantie of n korner of n kool…niks nada niente.
Pokkeltje vol soepenbrij…..vergeet t mor.
t Liefke vol mit snert of boontjesoep….gain bewegen.
Nooit…..ik herhoal NOOIT zol Olleke Bolleke n windje wappern loaten
. Nog nait ZO ‘N klain beetje….nog nait ZO ‘ N klain scheetje.

Nait op zundagschoul – nait op kattegesoatsie – nait onder de mis.
Nait onder t zingen – nait onder t danken en al hailemoal nait ien de biechtstoul.
Nait op schoul – nait onder de les – nait ien de pauze op t plaain- nait stiekom ien n hurntje zodat gainaine t heuren of roeken kin.
Nait hailemoal allain op daarde trans van Metinitoren….gain piepje of knortje….niks – nada – ne rien – ingetinge.

En toch…doar op dij daarde trans van Metinitoren….doar gebeurde t.
Op Keuneginnedag ook nog wel want gestoareg was Olleke Bolleke zien buukje aal moar boller en voller worden. Aalsmor ronder en ronder wuir hai. Hai kon der niks meer aan doun….en dou steeg hai op….zoveul windjes haar hai verzoameld. Dij kwamen der aalmoal tougelieks mit n geweldege klapscheet oet. Minsen tot ien Vraislaand en Overiesel aan tou, zeden:”Wat was dat?! Hai vloog noar boven, spiroalde mit n noodgaang nog drijmoal rond om rond t bovenste tipke van de toren en schoot dou ien de wolken. Gainaine is ooit gewoar worden woar dat hai te lande komen is en watter wieder mit hom gebeurd is. Is nog gain krummeltje of keudeltje van hom weer vonnen. Zien pabbe en mamme en zien zussie HillieBillie hebben der veul verdrait van had.
Kiender….wak der mit zeggen wol; loat of en tou mor n windje waaien.
Veurzichteg sums…veuraal ien proemetied….mor stel joe veur dat joe ook zowat overkomt…dat is ja verdraiteg veur joen olden en veur joezulf is t ook hailemoal nait gezond.

Groutnis

4 reacties op “Olleke Bolleke”

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk