< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Rondje Noord 104 Noordscharwoude – april 2016

Dagbouk RSS

Foto’s:  Tinie Hoek (tiniehoek.nl)

Laid van de zee

Ik bin de vredege zee – sloaperg en stil.
Ik waig en ik zuzooi – ik dreum wat ik wil.
Ik speul wat mit luchten – verdaip mie ien kleur.
Ien vogelgeruchten – ien zunlicht en geur.

Ik bin de roazende zee – wraid en geducht.
Mit baargen van wotter – en schoem op de vlucht.
Ik kin t aans nait zeggen as mit störm en mit vloud.
Ik staaiger tegen dieken – mit n wrokkeg gemoud.

Ik bin de staarvende zee – ik krieg hoast gain oam.
Ik bin muid – ik bin min – ik bin zaik van joen noam.
Ik bin zat van joen gif en van wat mie nog wacht.
Ik bin kloar mit joen streven noar riekdom en macht

………………………………………………………………………….

Eeuwigheid

Is eeuwigheid zoiets als tij – dat tweemaal daags de
Wadden voedt?
En ook al gaat dat niet voorbij – wat was dan eerder
eb of vloed?

Is eeuwigheid zoiets als wind-  een stroom die het
gebeuren draagt?
Geen oorsprong en geen einde vindt – maar wel de wil
tot weten daagt?

Is eeuwigheid zoiets als licht- onder dit hemelse
gewelf ?
Dat leidt tot inzicht en tot zicht op alles –  inclusief
zichzelf?

De zon gaat onder – geen respijt – mijn voetstap op
het natte strand…
gedachten over eeuwigheid- de Noordzee ruist en
en wast het zand……..
…………………………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk