< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Tolhuistuin/Amsterdam Noord

Dagbouk RSS

25 augustus 2011

Haalve moand juli en eerste week augustus hemmen wie weer op roakeldais
west deur Scandinavie.
Wie mouken dagtochten vanoet t schitternde Sognedal noar ale windstreken
van wonderlaand Noorwegen.
Berichten over wat der ondertied in Oslo veurvalen was …….. nait te vatten!
Ien ale kerken lagen bloumen…stonnen brandende keerskes….
Op t sentroale plaain ien Sognedal: Honderd vaaierkaante meter mit knuffels…
koartjes… braiven…bloumen…bloumen…bloumen……….
t Is ja onbegriepelk dat zowat mor zo gebeuren kin ien zo’n stainriek en
prachteg laand. n Laand doar de netuur zok deur minsen nog laange nait
ienpakken lat.
t Laandschop overstemt mien gedachten…. t moakt stil…en weemoudeg sums
omreden dat ain ding doar veuraal hail dudelk wordt: “Wie hemmen n wereld as
aarfgoud mitkregen….zo mooi ….zo mooi….. nait te zeggen zo mooi.”

Omreden dat ik nou ainmoal geren schrieven mag, over mooi (en maal), haar k
pen en pepier mitnomen. Dat was ook mor goud want der binnen doar tien
gedichten over dij sprookjeswereld te veurschien kommen.
As Tinie heur giga aantal foto ’s sorteerd het, zelwe op dit stee dij gedichten
ain noa d’ aander stoareg aan ploatsen kinnen.
( Mit heur haile biezundere foto ’s as illustroatsies)

Twijde week ien Noorwegen ston der n grappege nuigen op de mail doar ik
oeteindelk hail dankboar op iengoan kon.
Van dij gevolgen ston ik zundag vattien augustus op n buhne ien
Amsterdam-Noord.

Meschain dat t gebeuren ien Oslo der tou biedroagen het, dat ien Amsterdam deur
lu van “De Tolhuistuin” n intercultureel programmoa soamensteld wer mit n hail
biezundere opzet.
t Gehail kwam aan loop onder de noam: “Het lied dat je meenam.”
Zes braivenschrievers, geboren ien…. Iran – Egypte – Engelaand – Marokko –
Surinoame en Grunnen, leesden elk n braif veur dij zai schreven haren aan n persoon
ien heur geboortelaand. Ien dij braiven wer t onderschaaid oetstukt tussen t laand van
herkomst en t nije voaderlaand. Ien aal dij ( hail verschillende) braiven zat veul
humor mor ook daipe ernst – pien en emotie en t vil nait aaltied tou om ogen der
dreug bie te holden.
Schrievers haren ook elk n laid aangeven doar heur gevuil veur t geboortelaand
tot ien oetdrukken kwam. Aafke Steenhuis (geboren op t Hoogelaand/Grunnen) haar
kozen veur “Mien Hoogelaand” van Ede Stoal. t Was n eervolle opdracht om dit schitternd
laid op mien aigen wieze zo goud meugelk heuren te loaten  (Mit n nummer van aigen haand
der bie tou)
Sikkom de helft van Amsterdammers is van allochtone oafkomst…. en op vattien augustus 2011
hemmen wie weer ais beleven kinnen wat ons as minsen oet aal dijverschillende horns en houken
van de wereld bindt. t Was n dag om nait gaauw te vergeten.

 

Groutnis………………………………………………………………………………….Hans van der Lijke

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk