Archief veur september, 2010

Vannijs geboren


Mien nije spaigelploatje ; “Vannijs geboren”, (mit ook haile mooie- en kurege muzikoale biedroagen van Bert Ridderbos) wordt zundag 21 november deupt ien Bad Nijschans

  Tussen 3 en 5 uur baid ik din t eerste exemploar aan en dat zel wezen ien de OLLE REMISE. Om persies te wezen ien t atelier van “de Stichten veur Kunst en Kultuur”, genoamd DE GRAANREPUBLIEK. Omreden dat wie nait meer as n man of zesteg onvangen kinnen, is dizze bieainkomst besloten.

  Dij Olle Remise kinve aigelks van nou oaf aan mor beter De Noagelnije Remise nuimen, zo schitternd is dat gebaauw deur de vrijwilligers van de Graanrepubliek ombatterijd.

  Dij stichten – DE GRAANREPUBLIEK – het n lutje 30 kunstenoars onder heur parreplu en heur nije onderkomen is oafgelopen zundag officieel opend deur Max van den Berg
  Wie binnen der slim wies mit…..t is n stee doar kunstenoars van de GRAANREPUBLIEK zok de bloaren veur op de handen knuterd hebben

  Ik bin der groots op dat ik ZUNDAG 21 sten NOVEMBER doar mien nije spaigelploatje deupen kin. Ook bin ik der groots op dat ik bie gelegenhaid van oafgelopen zundag n laid schrieven mog, doar mie bie opdroagen wer, om doar de WEERDE VAN KUNST tot ien oetdrukken te bringen.

  Wieder lezen »

  Kunst soos “Groanrepubliek”


  Ien “Bad”- Nijschans,  is ankom zundag wat te doun doar ik ook zeker wat mit neudeg hebben wil.
  Ien de “Olle remise” hebben  de verainegde kunstenoars van
  “‘De  Graanrepebliek” (t Oldambt) zok  mit blode  handen n  roemte bie n kaander schraabt en vochten en knooid,  doar n deurleefde mins zo as ikke toch even veur de duur van n  beste klapscheet stil van worden wil.

  Ien dij roemte van de Olle remise ien Schans, kinnen n lutje datteg Oldambtster kunstenoars dij bie de Groanrepebliek aansloten binnen, heur KUNST tentoonstellen.

  k Wil miezulf nait geren ook tot KUNSTNOAR benuimen…..( k Vuil mie miezulf  eerder n soort van “kunstemoaker”) mor verschaaiden aander lu beweren dat ik n ien aals gevaal n ARTIEST bin……

  Afijn : k Heb op aanvroag n laid schreven veur dij Groanrepubliek, mit as opdracht …..de WEERDE van de KUNST te duden.

  Dat laid,  genoamd : “Haile wereld is kunst'” , zel ik de 19e september doar ien Schans mit hail veul plezaaier en laifde veurdroagen 

  t Is wel besloten……is dat nait schaand ?! 

  Groutnis,

  Ien Nij Beerte is ook wat te doun


  Op 18 september gaait Hans baarbeknooien ien Nij Beerte bie lu aan de Hoofdstroat dij wat te vieren hebben Der is doar aine zeste joar worren
  Der komt n bult gezelleg volk op oaf en tegen aacht uur slingert Hans zien ballades de oavendlucht ien.
  Ie zellen der meschain wel van heuren mor t is wel besoten.

  Jammer heh!?

  Streekhistorisch centrum op t Knoal


  (Open) t Knoal – Zundag 13 meert 2011 gaait Hans noar t Knoal.
  Doar geft hai ien t Streekhistorisch Centrum n zundagmirreg-concert.
  Dat begunt om 14.30 u. en ie kinnen joe doar mit venuvern tot omtrint
  16.30 u.

  As ie omtrint dij doatem verlet hebben om koarten, din kinnen ie zoaken doun mit  H.Hofman@streekhistorischcentrum.nl Tel: 0599 612649

  Ik zol zeggen: ” DOUN !

  Nijjoarsveziede Grunnegerbouk


  (Open) Hoogezand – Op aacht jannewoarie 2011 speult Hans op nijjoarsveziede van t Grunnegerbouk. Van t joar wer dat ieder bot veuroetschoven en oeteindelk haildal oflast omreden van snij en iezel.
  As t ankom joar aal wezen zel, din is dat ien Hotel Faber ien Hoogezand
  As ik t goud heb is nijjoarsveziede van t bouk aaltied vrij veur aanlopers en
  ienlopers.

  Mor hou loat of t spul begunt en zowat meer waik nog nait.

  Veul zegen alvast

  Kerk Noordbrouk


  Op zundag 14 november treedt Hans op ien de historische Hervurmde kerk van Noordbrouk. Vanzulf dat t mit dij ol troubadour ien dij middelaiuwse omgeven n sfeervolle veurstellen wordt.
  Hans brengt doar tussen 15:00 u. en 17:00 u. n Grunningstoaleg programma mit vertelsters, gedichten en laidjes, aal van aigen haand.

  Info m.b.t koartverkoop:  http://www.kerknoordbroek.nl/index.php?Activiteiten:Muziekuitvoeringen:Optreden_Hans_van_der_Lijke

  Noord op Stee in Leermens


  Zotterdag 25 september is Hans tussen 10 en 12 te beluustern in
  Leermens/Dorpshuis Wierdeweg 3
  Hans zingt doar vaier laidjes in t programma “Noord op Stee”  van Radio Noord. 
  Vrij entree…elkenain welkom!

  Spaigelploatje:”Vannijs geboren”


  t Spaigelploatje doar ik t al eerder ais n moal over haar komter aan.

  Ofgelopen moanden isder bie zetten duchteg aan waarkt om t  oeterliek veur haalf november kloar te kriegen en as k mie nait staark misheb din gaait dat lukken.

  Bie Bert Ridderbos binnen dit joar ien drij sessies ien totoal 23 nummers opnomen. Doar binnen der 16 van op n riegje zet en oeteindelk op de master terecht komen.
  Dij “master’ glee ofgelopen zotterdag bie mie deur t  klepgat en dat was mie n vreugde. k Heb hom vot beluusterd en begunde aal meer te glimmen en te glundern. Dou k hom aanderdoags nog weer twijmoal aanheurd haar wer dat nait  aans.
  t Wordt n biezunder ploatje en dat is ook zeker te danken aan Bert Ridderbos. Bert het n poar goie oren aan t heufd en veul gevuil veur woar n muzikant en zanger mit zien materioal noar tou wil.  Boetendes het hai n pazende muzikoale biedroage leverd aan 9 van de 16 nummers.
  (Bas – gitaar – accordeon) k Bin der gloepens wies mit.

  Wieder lezen »

  Kantens 29 augustus


  Ien Kantens haar men oafgelopen zundag  hail wat biezunders omhaans doar ik eerder aigelks nog nooit van heurd haar. n Bedrievege kommizzie het doar dit joar duchteg waark moakt van n nijmoods fenomeen….n “Vertelfestival”
  Al wied veur de zummervekaansie wer k der over beld en mit droadpost
  wer t mie stoaregaan dudelk wat bedoulen was.
  Wieder lezen »