< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

n Poar vroagtaikens

Dagbouk RSS

Elk zien aigen horn en houk, doar bin k glad veur.
Elk zien hail biezunder bouk, mien idee
Elk de woarhaid ien pacht, dat wordt al wat minder want ik kin haildal niks mit gounent dij beweren datter gain dood is veur ain dij mor recht devoot is.
Ik kin niks mit lu dij zok verlicht of beveurrecht vuilen op grond van
dogma ‘s. Lu dij mainen dat zai de woarhaid ien pacht hebben op grond van vrumde, onnure aannoames. Wat mout ik mit bizarre wetten, straffen, veurschriften, geboden, verboden en diskriminerende overtugens?
Meet ik heur doun en loaten òf aan n begrip as medemenselekhaid, din is heur handel en wandel sums bie t kriminele òf. Wat mout ik ien dizze barre, zogenoamd verlichte tied mit aal dij wraide absurditeiten van t christendom en de achterlekhaid van de Islam?

En Ie doar – hoog boven de hoogste hemelboog,
Hebben Ie meschain n strontje ien joen oog ?
En doe doar – onder zun en moan….bistoe meschain gewoon mormoon of heurst meschain bie ain of aandere nog weer gekkere sekte?
t Kin ja nait gek genog want god is bliekboar gek op gekte?

De hoge mutsen ien Rome hebben bieveurbeeld ien heur noagelnijste richtlienen bepoald dat bisschoppen dij t woagen om vraauwen ien te zegenen tot dioaken of priester, zok volgens t kerkelek recht schuldeg moaken aan n ERNSTEGE MISDOAD. Dij bisschoppen mouten oet heur ambt zet worren en de vraauwen dij t betreft mouten excommuniceerd worren. (Volkskrant 15 juli 2010) Ik zol zeggen: “Sluut joe mor aan bie de Taliban. Din binnen ie nuver op stee mit joen middelaaiuwse gekaauwel over vraauwen.”

Ik bin gelukkeg deuf veur de klokken van t geleuf, blind veur de verlokkens.  Doar is zulfs veur Hans Anders gain zaalf aan te strieken. Mien doagen binnen laind, dat wait ik,  mor doarom bin k nog  nait baang veur t moment dat de laamp oet gaait.
Wat is dat toch mit religie doar artsen aanmoand worren om te stoppen mit de behandeln van vraauwen. Doar wichter bloudeg besneden en verminkt worren. Doar kiender oethuwelekt worren aan olle pedofielen. Doar schoulen aanzegd worren de wichter noar hoes te sturen. Doar meziek- sport-en aander overtugens verboden binnen. Doar nait geleuvegen vogelvrij binnen. Doar op beledeging van de profeet de doodstraf staait.
Doar humor, ironie en spot vervolgd worren. Doar vraauwen zok verbaargen mouten asof ze gain recht van bestoan hebben. Doar n man zien vraauw verkrachten en mishandeln mag. Doar t stainegen van n overspeulege vraauw volksvermoak is. Doar n aarmzoale daif de haand òfkapt wordt?

Houveul zogenoamd beschoafde westerse landen hanteren nog aal de doodstraf ?  Hou verholdt zok zowat mit t taboe op euthanasie ? Houveul verkaalkte bisschoppen en kardinoalen holden t verbod op veurbehoudsmiddeln ien stand? Asof der nait genog minsen binnen en asof der nait genog aidsdoden te betreuren binnen. Asof wie knienen binnen. Asof der gain aarmoude en gebrek is en neergang, oorlog, verloedern, en ofbroak van netuur en vernieteging van t miljeu?

Veur houveul christelek-pedofiele kerkbewoarders is homofilie nog aal n zaikte, ienstee van n geoardhaid?
Hou schoadelek is heur achterlekhaid ien kombinoatsie mit macht?  

Groutnis.

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk