Rondje Noord 122 -Gotland/Zweden 2017

Dagbouk RSS

 

 

 


foto’s: http://tiniehoek.nl

Vertoalen wat ik heurde …
wat ik zaag.

Hier veegde ooit dij wiend van Nood
veur minsen zunder n korsje brood.
Woar waaide ooit dij wiend din nait?
Hai poestte onrecht en verdrait
en recht op onrecht – tot de dood.

Verleden wiend van t ongemak.
Hier veur de grap weer onderdak.
Geschiedenis ien kleur en klank
Mit n gebed van God zai dank…
hier krigt n mins nog zien gerak.

Vandoag n wiend dij waaien maag
en roppen- rieten an de vlaag.
‘ k Wil zo laang as dat even kin
Wel waiten loaten – da’k der bin.
Vertoalen wat ik heurd heb – wat ik zaag.

…………………………………………………….

Sprookjesboek

Hier ruist de wind van nostalgie.
Van weet ik niet van waar naar wie.
Ze komt hier even op bezoek
en bladert door haar sprookjesboek:
Van zeg eens wat ik zie…..ik zie….?….

De wind van vreugde en verdriet.
Die wind van hoe de wind zich ziet.
Van hoe de wilde wind wil zijn:
Een feest van bier en brandewijn.
En een opnieuw geboren lied.

Hier veegt de wind van raar maar waar…
weer het verleden bij elkaar.
De dove hoort de blinde niet…
er is geen blinde die hem ziet.
Zo gaat dat jaar na jaar na jaar.

………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 121- Gotland – Zweden

Dagbouk RSS

foto’s: http://tiniehoek.nl

Mitnaander op n bult

Dou mor roupen – dou mor reren!
Tij is zomor nait te keren.
Dou mor reveln en ragen
tegen aal heur bonte vlagen
en dij torenhoge heren.
t Bringt joe niks as pek en veren.

Nog weer roupen – nog meer reren!
Wat wils wel te spereweren?
Ains nog nait geschikt as sloaven?
Dou joen aigen graf din groaven!
Daip – nog daiper- aigen schuld!
Mitnaander op n bult.
…………………………………………………..

 Dodelijk

Dodelijk is het gedogen.
Torenhoog het onvermogen
durend – schurend al die tijd
Trouweloos de droge ogen
die niet omzien – wijd en zijd.

Dodelijk is het gedogen
Torenhoog het onvermogen
zonder maar een spoor van spijt
al het dodelijk gedogen
dat tot al dit lijden leidt.
……………………………………………………….

The history of Gotland (Bron Gotland guide)

1288 A civil war breaks out between rural farmers
and the tradesmen of Hanseatic Visby.
The construction of the Visby citywalls begins.
The reason for this is that the bourgeoisie in Visby
had concentrated all the trade to Visby and the
farmers who wer forced to sell their merchandise
via Visby,  were also forced to pay a duty to get their
goods into the city.
……………………………………………………………………
In onze tijd zijn ten gevolge van deze twisten
een aantal massagraven ontdekt
met de overblijfselen van honderden slachtoffers
van deze  burgeroorlogen.
…………………………………………………………………….
Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 120 – Gotland 2017

Dagbouk RSS

 

 

 

 

 

foto’s: http://tiniehoek.nl

As van ale zörgen vrij

Laand van zun en zoaleghaid.
Oostzee  vrundelk rondomrond.
Broest zien aalderaivegst laid.
Luchten blaauw en velden blond.

Stee van zulver en van gold.
Aailand  – wonder parradies.
Wotter tussen zuid en zolt.
Widde  meulentjes – zo wies.

Schiere laive zummerdoagen.
Zoaleg loi en laang en lij.
Hail gain kloagen vattien doagen
as van ale zörgen vrij.
……………………………………..

Tot as.

Stenige stapel
waar niet valt te graven.
Bodem te hard onder dekens van gras.

Graf voor de dapperen
en voor de braven
rustend als op een versteende matras.

Graf tegen schenners
als ratten en raven.
Veilige plek voor een heilig karkas.

Graf voor de helden.
En ook voor de slaven?
Tijd slijt uiteindelijk allen tot as.
………………………………………….

The history of Gotland (Bron Gotland guide)

1288 A civil war breaks out between rural farmers
and the tradesmen of Hanseatic Visby.
The construction of the Visby citywalls begins.
The reason for this is that the bourgeoisie in Visby
had concentrated all the trade to Visby and the
farmers who wer forced to sell their merchandise
via Visby,  were also forced to pay a duty to get their
goods into the city.
……………………………………………………………………
In onze tijd zijn ten gevolge van deze twisten
een aantal massagraven ontdekt
met de overblijfselen van honderden slachtoffers
van deze  burgeroorlogen.
…………………………………………………………………….
Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

 

Rondje Noord 119 – Gotland/Zweden – 2017

Dagbouk RSS


foto’s: http://tiniehoek.nl
 

Ien balans

Gotlaand – stipke op de koart.
Visby – kloare sprookjesstad.
Pronkjewailtje van de Noord.
Wereldaarfgoud op ons pad.

Laange doagen – körde nachten.
Kerkjes – velden korenblond.
Neem die mit in mien gedachten.
Oostzee broesket rondomrond.

Pruif dat wondertje van Zweden.
Branden omtou – widde kroag.
Ien balans mit zien verleden.
En ons wereld van vandoag.
………………………………………….

Voor niets verkregen gunst

Onvermoeibaar kosmisch uur
van tijd verloren lange duur.
Deed en doet de rotsen slijten.
Liet en laat de hardheid splijten
en hervormen tot sculptuur.

Werd tot kunst door zon en regen.
Kunst tot om haar naam verlegen.
Definitie van die kunst:
“Kunst van niet te schatten gunst.”
“Gunst als van voor niets verkregen.”
…………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

Rondje Noord 118 thoes ien nDaam

Dagbouk RSS


foto’s: http://tiniehoek.nl

Thoes is dat hoes 

Thoes is dat hoes – mit n heeg en n hek.
Veur die en veur mie is dat aigenste stek.
Stee om te weden.
Stee veur opheden.
En veur ons baaid nog gain spoor van gebrek.

Thoes is dat hoes – doar doe heurst – doar ik heur.
Twij dege deuren – ain achter – ain veur.
Veur t kommen en goan.
Mor blief even stoan
Bie ons ploatske mit viever – vol leven en fleur.

Thoes is dat hoes – veur n kat op mien schoot.
Lees ik mien dagblad – en bak ik n brood.
Loop ik om ‘ bosschop.
Want kovvie is op.
Winkel om houk – en doarom gain nood.

Thoes is dat hoes – en doar vuil ik mie hail.
Thoes is zowat  – as ons lutje kestail.
Of beter nog börg.
Stee veur laifde en zörg.
En nDaam is nDaam – en dat is ons jewail.

Thoes is dat hoes – doar is ’t vaaileg en vrij.
Zo dag en deur – is ’t doar roem – is ’t doar rij.
n Kwinne van gold.
Doar worren wie old.
Aal nog mor deur – van’t oljoar weer ien nij.

Thoes is dat hoes – doar ik bin dij ik bin.
Onner dat dak – dou ik mainst wat ik kin.
Heb ik die laif – doe.
Laag ik en schraif – doe.
Neem ik en geef ik – verlais ik en win.
…………………………………………………………..

Geen dag overslaan

Laat ons de jaren wat rekken
En nog geen dag overslaan.
De rug nog wat rechten en strekken
En gaan waar we voor willen gaan.

En overdaad is overbodig.
Te groot is in wezen maar klein.
Maar de plek voor ons hier die is nodig
Om te zijn die we zijn die we zijn

………………………………………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

 

 

 

RondjeNoord 117 – Hichtum/Friesland – 2015

Dagbouk RSS

foto’s: http://tiniehoek.nl

Heit en mem binnen kiender.

Vraislaand het zien aigen wies
mit buter, brea en griene tsiis.
Vanzulf dat ’t doar ook schier is.
Zo schier asdat ’t ook hier is.

Wat ik nog eefkes zeggen wil;
ien toal zit ook nait veul verchil.
Want hounder dat binnen hynder….(?)
En Heit en Mem binnen kiender…..(?)

……………………………………………………….

Blijf zoals je bent

Meren – grachten – sloten – plassen.
Onbedorven horizon.
Doet verbazen en verrassen.
Groene onbedorven bron.

Huis van de elfstedentocht.
Zelfs de ijsvloer wordt gedweild.
Klei en gras en – sinne ljocht.
In dit land dat reilt en zeilt.

Stipje op de wereldkaart
en toch meer dan waardig.
Stipje met een eigen aard.
Trots en eigen/aardig.

Land dat hoop ik blijven zal
zoals menigeen het kent.
Mooi en tijdloos bovenal.
Blijf vooral zoals je bent.

……………………………………………….

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 116 – Rondomrond nDaam – 2016

Dagbouk RSS

foto’s: http://tiniehoek.nl 

Mooier as maal

Om nDaam tou is ’t mooier as maal.
En Damsters dij waiten dat áál.

Dij kinnen heur stad.
En dij waiten van hou.
En van woar en van wat.
Van vandoag en van dou.
En dij goan sums op pad
en der haildaal om tou.

Want Damsters dij waiten dat áál:
Om nDaam tou is ’t mooier as maal.

………………………………………………

Een rondje Appingedam

Ik wil best met jou naar Gilzerije rije.
Effe same met jou Krimpe an de Lek.
Same Krimpe an de IJssel metse bije
lijkt me gek genoeg ook hélemaal te gek.

Maar ik heb in Kopehage niks te kope.
Want ik heb hier toch een beste boterham.
En waarom zou ik rond Hindeloope lope???
Ik loop echt veel liever rond Appingedam.
……………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

 

Rondje Noord 115 Lueneburgerheide – Soltendieck/Suhlendorf 2014

Dagbouk RSS

foto’s: http://tiniehoek.nl

Aivege smacht

Dij aivege smacht
noar riekdom en macht
dut minsen verdailen
dut wereld nait hailen
is nait doar dat woarhaid
en kloarhaid op wacht.

Is wat om zok touslagt
vernailt en verkracht.

Gaait mie wieder naarns om
(
Oet Dagbouk van n troubadour)

O schepper – wat ik zeggen wol.
Schepper – schep mien bordje vol.
Schep mien moeke honderd joar.
Schep de wereld mor weer kloar.
Schep mien opoe heur gerak.
Schep mien voader zien tebak.
Ie hemmen ja zo as dat t hait
zo veul tied as aiveghaid.

O schepper – wat ik zeggen wol.
Schepper – schep mien bordje vol.
Schep mie stiekeltjes in sloot.
En gazeuze – gruin en rood.
Sukkeloamelk zunder vlij.
Schep mie ies en schep mie snij.
Schep mie scheuvels – mor veuraal
ook n echte leren baal.

O schepper – wat ik zeggen wol.
Schepper – schep mien bordje vol.
Schep mie ook nog as dat kin
laifst van alles nait te min.
Schep mien bruier wat hai wil.
Hol ik mie wel eerst weer stil.
Gaait mie wieder naarns om.
Schep mien zussie mor weerom.

…………………………………………………..

Uiteindelijk nabij.

Maart vijfenveertig viel het doek.
Jouw leventje één zucht.
Je raakte als voor altijd zoek…
gestorven op de vlucht.

Met niets meer dan een dennentak
ter afscheid op je kist.
En ik – die nog geen woordje sprak
en nergens nog van wist…

had nog geen weet van moord en brand
en van jouw laatste uur.
Zo bleef je achter in dat land
vol haat en hellevuur.

Àls ik al zag hoe jij vertrok
dan weet ik dat niet meer.
Een dwangarbeider op de bok
daarnaast een oude heer.

t Is niet dat het er veel toe doet
maar bij jouw laatste reis
droeg grootvader zijn hoge hoed
en oogde vaal en grijs…

van pijn en wanhoop en verdriet
als niet te vatten groot.
Met niets dan zorg in het verschiet
en schaduw van de dood.

De aarde nam jou daarna op.
Je kreeg een sober kruis.
Klein kleutertje – net uit de dop.
Oneindig ver van huis.

En wij vonden de laatste trein
terug naar eigen land.
Een tocht van zijn of niet meer zijn.
Een wedren langs de rand.

Jouw jonge leven was de prijs.
Een thuiskomst zonder jou.
Hoe velen werden wereldwijs
na onmacht en berouw?
…………………

Maar tijd – die al wat is verslindt…
verzachtte – maakte vrij…
en bracht ons dit verloren kind
uiteindelijk nabij.

…………………………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

…………………………………………..

Rondje Noord 114 Omgeving Appingedam 2013

Dagbouk RSS

 

foto’s: http://tiniehoek.nl

Gebed veur ankom doezend joaren

Oh Laimeneer- blief biederhaand.
Wil nait òmtierelieren.
t Blift hier leeg op ‘t Hogelaand.
Joen kerkjes stoan op wieren.

En ‘t wotter schoemt bie dieken laans
en dut joen laand begeren.
Dat blift – dat wordt nooit aans as aans.
Want tij is nait te keren.

Doarom – dit laand – doar ik van hol…
wil ons dat opbewoaren.
En hol dat eerst ains even vol
veur ankom doezend joaren.

Amen.
………………………………………………………..

Hier deel ik – en ik deelde

Dit land is opgericht uit klei,
een ongekende weelde.
Uithuizermeden heet hier: “ Mij.”
Maar Eelde noemt men Eelde.

Hier ben ik als een kind zo blij.
Hier speel ik en ik speelde…
Hier ben ik thuis- en frank en vrij.
Hier deel ik – en ik deelde.

……………………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl

…………………………………………..

 

Rondje Noord 113 – Ost Friesland – Wilhelmshaven 2016

Dagbouk RSS


Foto’s:  Tinie Hoek (tiniehoek.nl

Zulfde poeste Westenwiend

Wilhelmshaven – schiere stad
an de Jadebusen.
Ien Ostfriesland – t zulfde Wad
as hier veur Oethoezen.

Zulfde poeste Westenwiend
veegt hier over dieken.
Hortjet – stötjet doof en blind.
Wie hemmen west te kieken.

t Is hier nait bot aans as aans.
Laand mit stieve kloeten.
Schoapen bie de dieken laans
dag en nacht ien boeten.
………………………………………….

Dat ons zekert en verbindt

Totaal platgebombardeerd.
Nadien – niets zoals het was.
Uitgebrand en als verteerd.
Weer herrezen uit haar as.

Na de gruwel van de strijd…
(Geen erbarmen – geen pardon)
werd het wachten op een tijd…
tasten – zoeken naar de bron.

Iets dat laaft – dat niet verslindt.
Dat niet enkel neemt maar geeft.
Dat ons zekert en verbindt
en voor altijd toekomst heeft.

……………………………………………..

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl