Archief veur januari, 2023

Korte gedichten 47- Capri


Capri

Op volle zee – bij dag en nacht.
Twee op en vier uur af.
Met drie matrozen – elk zijn wacht.
De kustvaart was geen straf.

De Capri werd mijn tweede thuis
met krenten in de pap.
Mijn schommel en mijn bruis en ruis.
Mijn brood – mijn warme hap.

De stuurman en de kapitein
een ruim ervaren span.
Geen zorg – geen pijn en geen chagrijn.
Rechtuit van man tot man.

En Pietje runde de kombuis.
Een pure kustvaart kok.
De Capri was gewoon zijn thuis.
Piet kwam niet uit zijn hok.

De meester – deep down onder ons
aanbad als specialist
die wonder motor van Jan Brons.
De droom van menig machinist.

Korte gedichten 46 – Wat was-komt niet weerom


Wat was – komt niet weerom

De mens waant zich verheven.
Bedenkt zich met een ziel
en met een eeuwig leven.
Een altijd rollend wiel.

Zo heeft hij zich vergeven
aan God en aan gebod.
En luisterrijk omschreven
vooruitzicht op zijn lot.

Doch blijkt dat niet te wezen
dan geef ik vast de som.
En zeg u dan bij dezen:
Wat was – komt niet weerom.

Korte gedichten 45 – Een lied van maneschijn


Een lied van maneschijn

Oh zoete lieve Valentijn
De liefde is een wreed festijn
Een web van gouden draden
Mijn hart is groot – mijn beurs is klein
En leeg zijn al mijn laden

Oh zoete lieve Valentijn
Niets houdt de liefde aan de lijn
Geen woorden en geen daden
Zij is een lied van maneschijn
en kronkelige paden

Oh zoete lieve Valentijn
De liefde is een harlekijn
in wondere gewaden
Zij is– zij is zoals wij zijn
Kan helen en kan schaden                        

Gedachtevrij


Als mijn adem is verbannen.
Als ik niet meer ben omspannen.
Als mijn hartslag is verstomd
ga ik niet meer als vermomd.
Zie ik met mijn ogen dicht
in mijn eigen aangezicht.

Reis ik aan de tijd voorbij.
Woordeloos- gedachtevrij!

Sierlijkheid en pracht


Sierlijkheid en pracht.

Zwaan- zwaan- fiere zwaan
waar komt al uw moois vandaan?
Wie zal al die schoonheid eren?
Al die schone pronkeveren!?

Want jouw schoonheid is geen prots.
Het is waardigheid en trots.
Het is sierlijkheid en pracht.
Glanzend zilverwit en zacht.

Koning van de waterwegen
van wie heeft u dit gekregen?
Blijf voor altijd voortbestaan!
Blijf zo’n wonderschone zwaan.