< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Schepping

Dagbouk RSS

Schepping

Laat ik het nog eens proberen:
In den beginne schiep de schepper het concept van de totale ledigheid
en hij vulde die ledigheid met zijn dromen…

en droomde van een slot met bruggen en kantelen…
een hoge torenspits van zuiver klatergoud.
Een plaats om zich in rust en stilte te vervelen.
De tijd stond stil- toch werd hij onwaarschijnlijk oud.

De maalstroom had er alle oorsprong diep gevroren.
De geest lag in zichzelf gevangen- als gestold.
De allereeuwigheid lag stil- als ongeboren
tot over eindeloze einders uitgerold.

Het niets en niemendal lag vorstvrij opgeslagen.
Gezekerd- waardevast- en vacuüm verpakt.
En dit leek al met al gereed en als voldragen
ondeelbaar- en volmaakt- volkomen en intact.

En toen hij dan tot slot na lang was uitgeslapen
schiep hij het allereerst het duister van de nacht.
En kort daarna heeft hij het morgenrood geschapen
en weer wat later nog het avondrood bedacht.

En een gestage stroom aan magische gedachten
zocht zich een weg vanuit zijn heerlijk hemelbed
naar wat al sinds een eeuwigheid had moeten wachten
op vorm op klank en kleur- ballet en alfabet.

Hij vroeg zich daarbij af- waarom het hem dan stoorde
dat er in zijn nabijheid niemand ooit iets zei.
En hoe het kwam dat hij nooit iemand zag of hoorde
en daarom lichtte hij zichzelf voorzichtig bij.

En heel nog niet van plan om wat dan ook te maken
kreeg hij die droom waarin hij droomde dat hij sliep.
Een eindeloze reis- een tocht zonder een baken.
Een droom waarin hij heel het universum schiep.

……………

Zodoende zijn wij hier tenslotte dan gekomen
te Bovenburen- Baarn- Biervliet en Nijverdal.
Rondom de Hof van ‘t Heden vol met appelbomen.
Het is hier druk geworden na de zondeval.

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk