< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Meertmoand Dialektmoand 2014

Dagbouk RSS

Over t oetlangen van de K. ter Laanpries op 25 meert heb ik t  al braid had.
t Staait nog bovenaan te pronken op Dagbouk.
Van aander fiebeldekwinten dij ons ien meert veur de vörrels kwammen
haar k nog gain verslag doan. Doarom in n flits der bie laangs:

……………………………………………………………………………………………………………………

foto’s: Tinie Hoek

7  Meert – Meerzicht/Midloaren

7 Meert waren wie nuigd veur n optreden in Meerzicht – Midloaren. Echt n stee om
as t veurjoar deurzet gaauw weer ains op veziede te goan. Mooi sfeervol restaurant mit
vrij zicht op t Zuudloardermeer en n twijspan veur de ploug (man en vraauw) mit n
groot haart veur kultuur – live meziek – gezelleghaid –  en de inwendege mins .
Drok was t nait  – meschain omreden dat t mor n poar doagen veurtied regeld wer. Mor
de klanten dij der waren – t twijspan – de bedainen- en Tinie en ik hemmen der
mitnaander toch oardeghaid aan beleefd.
Noatied nog even proat over n herhoalen van t resept – zulfde stee – mor op n aander
dag – aander tied. Wel wait !?

…………………………………………………………………………………………………………………….

21 Meert – Losdörp / Dörpshoes De Bongerd.

De Stichten Culturele Activiteiten IVAK kwam doar veurndag mit n programmeren
onder de parreplu van t Kunstgebeuren: “De laatste vriend van Napoleon.”

De rooie droad van de kwis, dij oavend, was in handen  van de heren H. Scholte
en F. Schreiber. Dizze mannen stoan al joaren bekend as  kundeg en belezen op t
vlak van Grunneger toal en kultuur.  Heur soamenwaarken bie de prezentoatsie
van de kwis: ” De looste Grunneger.” haar veul weg van n theoaterakt .
Om beurten kick- en sidekick. Om beurten ernst en görtdreuge Grunneger humor.
Der zat  tempo in de viefteg vroagen mit betrekken tot: “De ienvloud van de
Fraanze toal op t Grunnegers.” Dij ienvloud bleek roem voldounde om doar 50
veurbeelden in de vörm van net zoveul vroagen aan te koppeln. Fré
Schreiber haar doar hail filaaine stroekeldroadjes en ienstinkers ien verstopt.
Henk Scholte leverde onder bedrieven deur oetleg – en kommentaar ien n
onveurspelboare mix van zin- en onzin. De kommunikoatsie tussen baaide heren
luip  as n strak spultje pingpong in de pasterij op moandagmörn.
Schriever- zanger- konsulent – doezendbaainder Scholte,  zat bie dat spultje
volkomen ontspannen en ien paskloare omvang ien n  meubel, model
Louis XIV. Nait te evenoaren!
Gezelleg Dörpshoes doar in Losdörp. k Heb mien muzikoale biedroage leverd
aan dij oavend en der gain verkeerd woord van heurd.  Zulkse oavens
ainmoal in de week…….. doar taiken ik veur !

……………………………………………………………………………………………………………………..

22 Meert – Radio Westerwolde – ( De Turfschuur in Bourtange)

Tussen drij en vief uur noamirregs, live vief moal in de oetzenden. Lokoale zenders
zo as Börkomnij en Westerwolde timmern serieus aan de weg met schiere
Grunnegstoalege programma s. Aaltied goie òfsproaken. Aaltied n ontspannen
sfeer. Al joaren dezulfde lu dij doarom waiten woar ze t over hemmen en
doar t kontakt mor zo nait verloren gaait.
t Was der weer gezelleg -‘k kreeg felesitoatsies  vanwegen K. ter Loanpries en n beste
bos  bloumen en…..n doetje van Janny.
Ook aaltied weer mooi om  de schrievers van körde verhoalen zo as van
“Heubultjeburen en Nancy Koakelhènne” in aksie te heuren- en zain.
t Grunnegers wordt aaltied nog op handen droagen deur n beheurleke menegte.
Ik wol mor zeggen: t Is nog laang nait doan!
k Zol nog wat aandroagen kinnen over t Grunneger diktee  mor dat kriegen ie wel
van RTV Noord op bord.

Groutnis……………………….Hans.

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk