Archief veur maart, 2014

Meertmoand Dialektmoand 2014


Over t oetlangen van de K. ter Laanpries op 25 meert heb ik t  al braid had.
t Staait nog bovenaan te pronken op Dagbouk.
Van aander fiebeldekwinten dij ons ien meert veur de vörrels kwammen
haar k nog gain verslag doan. Doarom in n flits der bie laangs:

……………………………………………………………………………………………………………………

foto’s: Tinie Hoek

7  Meert – Meerzicht/Midloaren

7 Meert waren wie nuigd veur n optreden in Meerzicht – Midloaren. Echt n stee om
as t veurjoar deurzet gaauw weer ains op veziede te goan. Mooi sfeervol restaurant mit
vrij zicht op t Zuudloardermeer en n twijspan veur de ploug (man en vraauw) mit n
groot haart veur kultuur – live meziek – gezelleghaid –  en de inwendege mins .
Drok was t nait  – meschain omreden dat t mor n poar doagen veurtied regeld wer. Mor
de klanten dij der waren – t twijspan – de bedainen- en Tinie en ik hemmen der
mitnaander toch oardeghaid aan beleefd.
Noatied nog even proat over n herhoalen van t resept – zulfde stee – mor op n aander
dag – aander tied. Wel wait !?

…………………………………………………………………………………………………………………….

21 Meert – Losdörp / Dörpshoes De Bongerd.

De Stichten Culturele Activiteiten IVAK kwam doar veurndag mit n programmeren
onder de parreplu van t Kunstgebeuren: “De laatste vriend van Napoleon.”

De rooie droad van de kwis, dij oavend, was in handen  van de heren H. Scholte
en F. Schreiber. Dizze mannen stoan al joaren bekend as  kundeg en belezen op t
vlak van Grunneger toal en kultuur.  Heur soamenwaarken bie de prezentoatsie
van de kwis: ” De looste Grunneger.” haar veul weg van n theoaterakt .
Om beurten kick- en sidekick. Om beurten ernst en görtdreuge Grunneger humor.
Der zat  tempo in de viefteg vroagen mit betrekken tot: “De ienvloud van de
Fraanze toal op t Grunnegers.” Dij ienvloud bleek roem voldounde om doar 50
veurbeelden in de vörm van net zoveul vroagen aan te koppeln. Fré
Schreiber haar doar hail filaaine stroekeldroadjes en ienstinkers ien verstopt.
Henk Scholte leverde onder bedrieven deur oetleg – en kommentaar ien n
onveurspelboare mix van zin- en onzin. De kommunikoatsie tussen baaide heren
luip  as n strak spultje pingpong in de pasterij op moandagmörn.
Schriever- zanger- konsulent – doezendbaainder Scholte,  zat bie dat spultje
volkomen ontspannen en ien paskloare omvang ien n  meubel, model
Louis XIV. Nait te evenoaren!
Gezelleg Dörpshoes doar in Losdörp. k Heb mien muzikoale biedroage leverd
aan dij oavend en der gain verkeerd woord van heurd.  Zulkse oavens
ainmoal in de week…….. doar taiken ik veur !

……………………………………………………………………………………………………………………..

22 Meert – Radio Westerwolde – ( De Turfschuur in Bourtange)

Tussen drij en vief uur noamirregs, live vief moal in de oetzenden. Lokoale zenders
zo as Börkomnij en Westerwolde timmern serieus aan de weg met schiere
Grunnegstoalege programma s. Aaltied goie òfsproaken. Aaltied n ontspannen
sfeer. Al joaren dezulfde lu dij doarom waiten woar ze t over hemmen en
doar t kontakt mor zo nait verloren gaait.
t Was der weer gezelleg -‘k kreeg felesitoatsies  vanwegen K. ter Loanpries en n beste
bos  bloumen en…..n doetje van Janny.
Ook aaltied weer mooi om  de schrievers van körde verhoalen zo as van
“Heubultjeburen en Nancy Koakelhènne” in aksie te heuren- en zain.
t Grunnegers wordt aaltied nog op handen droagen deur n beheurleke menegte.
Ik wol mor zeggen: t Is nog laang nait doan!
k Zol nog wat aandroagen kinnen over t Grunneger diktee  mor dat kriegen ie wel
van RTV Noord op bord.

Groutnis……………………….Hans.

12 feberwoarie 2015/ t Nut-Bennewolle


Organiseerd deur t Nutsdepartement Bellingwolde zel der in Dörpshoes
De Meent n fulm vertoond worden deur fulmmoaker Anton Tiktak
mit as onderwaarp t òfronden van t  nij aanlegde netuurgebied Ellersinghuizerveld.

Hans van der Lijke zel rondom dit gebeuren dij oavend wat heuren loaten oet zien
veurroad aigen Grunnegstoaleg laidjes.
t Ain en aander speult zok òf op 12 feberwoarie 2015 tussen 20.00 en 22.00 uur.

De oavend is enkeld bedould veur leden van t Nutsdepartement Bellingwolde.

K. ter Laan pries


Foto ’s Tinie Hoek

Nog even wat in t kört over de Dag van de Grönneger Toal van vleden zotterdag 15 meert.
Vanzulf dat dat veur mie n haile biezundere dag was doar ik mit vreugde en
ook wel nogal wat zenen aan begunde .
Mor gelukkeg ook n dag doar ik mie stoareg meer en meer ien thoes vuilde en doar
tiedens en noa t oetlangen van de K ter Loan pries n feestelk gevuil over mie kwam.
Aal dij lu doar ik even of wat laanger mit aan de proat kwam – dat het mie n bult
vertraauwen extroa geven om deur te goan mit doar ik nou ainmoal geern zo laank
as meugelk mit aan loop blief.
Veul woarderen ondervonden – sums ook van lu doar ik nog nooit eerder mit aan de
proat west haar. En wieder – wat mie bie eerder vaaier edietsies van dit spitoakel al opvalen was
en wat mie deugd dee: “Hail veul belangstellen en woarderen veur t oetgebraaide aanbod
van dizze schiere joarlekse Grunneger kultuurmaarkt.”

As schriever en oetvoerder van zulfmoakte Grunnegstoalege laidjes was mien aandacht
automoaties mit veurrang richt op de prestoatsies van Grunnegstoalege zangers en zangeressen
dij in n deurlopende rieg dij haile dag van zok heuren luiten.
En hou!! – Wat n verschillende klankkleuren en staailen kwammen der veurbie .
Wat is der sund  nog mor n beschaaiden aantal joaren al weer veul meer te genieten en beleven
op t vlak van de Grunnegstoale meziek…………. wat binnen der al weer veul jongsters in opkomst.

En wat is der nog mor waaineg overbleven van t gegeven dat Grunneger singersongschrievers mekoar
bekonkureren. Ik zaag op de buhne drij van de besten op n riegje. As ain man deden zai heur aigen
en nkaanders  mooiste nummers dij grode hal ienslingern. dat kwam goud over.

Ik bin slim wies mit dij K. ter Loanpries 2013 en dank elkenain dij doar op zien -of heur wieze
n aandail in had het.

Kloar! …….en nou mor  weer deurgoan en  zain da k wieder kom………………… Hol t mor in de goaten
want ankom oktober/november verschienen der in ain roam vaaier nije spaigelploatjes van dizze man,
muzikoal ienkleurd en ondersteund deur muzikoale doezendbaaider Bert Ridderbos.

Groutnis……………….Hans van der Lijke

24 – 11- 2014 – ASWA gebouw Appingedam


Op 24 november 2014 is der in t ASWA-gebaauw in nDaam n 0avond van- en veur
de Plattelandsvraauwen en de Nederlaandse Verainen van Hoesvraauwen/ òfdailen
Appingedam. Inloop vanòf 19.30 uur.
Oavend begunt rond 20.00 uur en zel vanòf 20.15 uur muzikoal ondersteund worden
mit drij optredens van Hans van der Lijke. (Van elk omtrint n lutje haalf uur)

Ie begriepen vanzulf wel dat dij oavend besloten is.

21 meert – kwis looste Grunneger


Kwis Looste Grunneger
De Fraanzen veur Delfziel mit Fré Schreiber en Henk Scholte.

In Meertmoand Dialectmoand  Delfzijl speciale aandacht
voor de Franse tijd in relatie tot de Groninger taal en cultuur.

Test in Losdorp je kennis van het Frans in de Groningr taal.
Presentator van deze kenniskwis is Fré Schreiber schrijver
en  kenner van de Groninger taal.
Hij krijgt hulp van Henk Scholte tekstschrijver en
consulent van Het Huis van de Groninger Cultuur die als
deskundige- en enige jurylid commentaar levert op de
deelnemers en hun kennis. (Met een knipoog naar de
“slimste mens”‘ ) met dit verschil dat iedereen kan meedoen.
De deelnemers buigen zich over 50 vragen. Het is niet moeilijk,
je kunt niet afgaan en er zijn leuke prijzen te winnen, waaronder
kaartjes voor de slotvoorstelling: De laatste vriend van Napoleon.

De muzikale noot wordt verzorgd door de Damster tekstschrijver
en troubadour Hans van der Lijke, kersverse winnaar van de
K. ter Laanprijs 2013.
De avond wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Losdorp
i.s.m. het evenement De laatse vriend van Napoleon.
Reserveer snel want vol is vol.

Locatie dorpshuis  de Bongerd Losdorp – Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis – maar reserveren is noodzakelijk bij:
dorpsbelangenlosdorp@hotmail.com