< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Muzikoal weekend I en II

Dagbouk RSS

Muzikoal weekend I   2 oktober

zingen ien t roemoetkieken over t wadDe Noordster bie SchierVeurdracht aan dek

Zotterdag twij oktober op tied tot Bedje Verengoa oet.
Ontbijt was aan mie nait besteed….ik krieg der mainst gain krummel
deur as t weer op n optreden aan gaait.
Om acht uur ien auto van nDaam noar Lauwersoog.
Doar lag de zeiltjalk “De Groene Eenvoud” in t hoaventje bie “Restaurant “Het Booze Wijf “
op ons te wachten.
Der was nog nait veul te doun op parkeerploats. Bie t ”Booze Wijf” was der gain bewegen
woarneemboar en bie de tjalk was t ook al dood ketoen.
Vrumd….wie haren der n beetje mit rekend dat “De joarklub 1968” om dis tied al aan boord wezen zol.

Dij joarclub van veurmoalege studenten aan de Universiteit van Stad Grunnen,  komt aale joaren op eerste zotterdag ien oktober bie-nkander. Dij oljonges en olwichter hebben dat al 42 joar ommaans.
Dat mouten wel hail apaarde lu wezen, dochde ik.
Dat bleek loater ook zo te wezen mor om kwart veur tien was der nog gainain te bekennen.
t Wer allind mor natter en natter en Tinie en ik luipen mit guitaar- meziekstander en tekstbouk
van de Groene Eenvoud noar t Booze Wijf en van t Booze wijf weer noar de Groene Eenvoud.

Om vief veur tien woagde ik mie aan boord en ik gloop deur n petriespoort. En verduld…n luddek hondje keek mie nijschiereg aan. Ik tikde aan t glas en even loater werren wie binnen loaten en aaldervrundelkst aanheurd deur de aigenoares. “Wat of wie wel ien t zin haren ?”
Ik zee: “Wie zailen over vief menuten mit joen tjalk van hier noar Schier mit aan boord n gezelschop van ol studenten /joargang 1968 en ik bin aanmonsterd veur de meziek en de staarke- krudege- zolde vertelsters en laidjes op hinraais en as t paast ook op weeromraais”
Dij aaldervrundelkste aigenoares mos doar even stief over noadenken veur zai ons klip en kloar vertelde hou ofter veurston. Der was bliekboar nait aan ons deurgeven datter n aander boot regeld was, omreden dat zai veur t voaren mit heur aigen tjalk op dizze twijde oktober gain ervoaren schipper regeln kon.
Dat begrootte ons de tonen oet want wie konden ons nait recht veurstellen datter ien haile hoaven van Lauwersoog n mooiere tjalk te vienen was as “De Groene Eenvoud”
Wie reden even loater achter heur aan noar de aanmeerploats van “De Noordster,” n degelke
iesdern bak mit n schipper dij je over t Wad nait wiezer moaken kinnen….en oh wonder wie waren nog veur dij OL VINDICATTERS aan boord.

Benedendeks heb k wat maritieme verskes en geluden heuren loaten  mor n sukses was dat nait want de moter dalderde zien aintoneg laid der rigoreus dwars deur hin.
Op weeromraais was t beter. Jazen oet en elkenain aan dek.
Dou heb k ien de herkansing de ballade over  RIGO DE REUS VAN ROTTEMERPLOAT veurdroagen
en het LAID VAN DE ZEE zongen en ondertied was de schipper zo loos om de moter t swiegen op te leggen……
Doar dreven wie en mien stem dreef noar aale windrichtens over t Wad en dij ol vindicatters en de zeehonden klapten ien heur veurpoten en waren dizze twijde ronde toch nog even wies mit mie.

lucht is weer blaauwschoem op t wotterLauwersoog ien zichtvissersboten ien hoaven

Vot noa aankomst bie Lauwersoog binnen we noar Molenrij reden ……noar Restaurant
t Korensant doar elkenain nuigd was veur t diner. t Korensant wordt aanpeerdjet deur
Sigrid Heeres en dij laive vraauw het de Vindicatters en Tinie en mie ien de watten legd.
Veur t eten aan….bie de borrel, heb k nog even van mie heuren loaten en heur verteld van de Mariniers op Curacao….de Sint Christoffel ien de Knoek en de Karel Doorman ien t Schottegat en dou waren ze weer hail even stil ………….nait laang……..moar toch!

Muzikoal weekend II

3 oktober

t wad bie Eemshotelvogel scheert over t wotterstukje diek

Zundag mit ons baaid en ien gezelschop van zwoager en schoonzus op fiets noar t Eemshotel ien Delfziel west.
Doar hebben we dit joar al weer veur de vaarde keer genoten van oetzunderleke muzikanten .
n Haile sleep dizze keer ook nog wel.
De mirreg wer ienlaaid deur Jan Bos dij net as wie, zien haart verpand het aan dij regenboog
van stijlen dij je soamen vatten kinnen onder de noemer ROOTS.
Hou krigt hai t veur mekoar dij weelde aan rasmuzikanten en singer/songwriters van henter en twenter over de wereld noar t Eemshotel te loodsen ?

Wat ze aalmoal ainder hebben is; gedrevenhaid en n oetstroalen dat ze der plezaaier ien hemmen.
Ze binnen ECHT….t is gain plastic meziek wat ze bringen en ze hebben waaineg tot niks mit de COMMERCIE EN DE  MAINSTREAM en wat opvaalt: “t Binnen prachteg mooie jonge minsen mit n open mind, mit humor, mit ideoalen, mit de wil om t beste ien zokzulf noar veuren te loaten kommen.”
Ien t Eemshotel hebben wie zundag  drij koppels zain …..grode talenten….drijenhaalf uur
wereldmeziek ien totoal veur 15 euro en wie zatten der boven op….wie konden aal dij  artiesten zowat aanroaken en ien de pauzes mit heur proaten en tegen heur zeggen dat we t mooi vonden. Wie huifden nait op tied in de riege veur t toilet of bie t restaurant veur kovvie of pils.

En wat vanzulf ook belangriek is…..t geluud, verzurgd deur Jan Dijk, was top.
Noa t koppel oet Canada kwam der n mooi stel oet Manchester / England. Dij lu speulden  mit smui gemak n dik uur achter mekoar deur, zunder dat t verveelde of insakde. Zulfde geval was t mit t daarde koppel ien de rieg; Twij Amerikoanen – n traauwd stel mit ook mainst aigen waark doar ik twij spaigelploatjes van kocht heb. Dat kin n mins zok wat makkelker permitteren as de entree nait rond de viefteg mor rond de 15 euro ligt.

t Nummer “Donalogue” raaisde mie deur haart en nieren.
n Kristalzuvere- krachtege en sums weer hail iengetogen vraauwenstem, vlinderde schienboar zunder muite, acapella van hoog noar leeg rondomrond AIN SIMPEL ACCOORD dat deur n harmonium as n soort grondtoon van de aiveghaid de roemte vulde.  Perfekte- nait te overtrevven tiedloze ainvoud….
Net as aander keren  hebben wie t weer zain en heurd  tegen n achtergrond dij der specioal veur moakt is: De Eems…..of zo as Amerikoanen zeden; ”The ocean”.
zundag 17e oktober magen wie weer  hin, wie kieken doar nou al noar oet.

Op www.eemshotel.nl onner agenda, staait watter dit joar nog meer nog te beleven vaalt.

Groutnis

Een reactie op “Muzikoal weekend I en II”

  • Krista schreef:

    Moi Hans,

    Ik heb de cd’s binn’n…moar hou mot ik nou beoalen? Want d’r zit geen rekkening bie…

    Dagdag, Krista

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk