< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Over kamperen en kammeroadschap

Dagbouk RSS

Appingedam 12 augustus 2010

n Zetje leden haren we t zo ver. Der zol n laang weekend kampeerd worren ien de kop van Noord- Holland.
Ie waiten t vanzulf wel, der wordt al joaren waark moakt van t aanpriezen van ons mooi Grunnegerlaand mit; “ER GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN”
Dat het mien zegen want t is woar: Wie leven- wonen- en waarken ien mooiste pervinzie van Nederland, PUNT.
Moar de kop van Noord- Holland is ook hail mooi. Wie bivakkeren doar geregeld en lu hebben doar ook zo n soort spreuk oetvonnen:”DE KOP IS TOP”

Afijn…..banken óet auto….

Luchtberren, pomp, klapstoulen, klaptoaveltje, sloapzakken, kuzzens, gastankjes, gasaansteker, leesderij, potten, pannen, mondveurroad, bekers, bestek, stevels, sandoalen, blikopener, flesopener, klaaier, regenboksems, regenjazen, rugzakken, veldvlezzen, handdouken, schietpepier, gewoon pepier, pennen,  toiletemmer, bekbounders, scheermeskes, zaibe, plaaisters, asperienen, medesienen, zunnebrand, schienvat, kamera, zwemgoud, parrepluus, telefoons, batterijen,  parresols, wegenkoarten, jannever, grondzail, tent, pinnen, waskniepers, extroa scheerlienen…….der ien.

Wie konnen der zulf amper nog bie. Fietsendroager mit  twij fietsen op trekhoak en doar ging t hìn.

Aigelks haren wie al n dag eerder weg wezen wild.  Dij fietsendroager heb k noamelk doags teveuren persies n haile dag mit om hampeld. Wie haren t ol ding ien gain joaren meer bruukt. Moar nou zol t weer even wezen omreden wie oetrekend haren dat vaaier doagen huur veur twij fietsen, oardeg aan de pries worren zol.
Ik von t apperoat op beun en ik herinnerde mie votdoalek datter wat aan mekaaierde. t Was mor n klaaineghaid haar k docht. Twij versleten imbusbolten mit bieheurende beetje apaarte, versleten kontramoertjes.  Mien ol rommelbak mit iezerwoaren zol oetkomst bringen docht ik, moar drij uur loater was k nog niks wieder. t Ongeduld en  t swait brak mie oet en brocht Jantina en mie gevoarlek dicht aan de raand van n echteleke krises.
Din moar even vlug op fiets noar van der Molen ien Appengedam. As van der Molen nait helpen kin, geef die din mor over. Mor nee …hail spieteg….”Ik kin die der nait aan helpen”, zee van der Molen . Aaldervrundelekst deurverwies noar n fietsenzoak bie t viadukt.

Onderwegens doar hin,  gingen de hemelsluzen wied open en ik kwam as n verzopen kat aanzetten mit mien bliekboar hail oetzunderleke imbusbolten ien haand.
Man van fietsenzoak keek der n zetje noar of e nog nooit zulk vrumd iezerwaark zain haar, mor oeteindelk kwam e aandroagen mit n noagelnij onderdail  doar nije imbusbolten bie  ien zatten.  Jammer genogt wazzen dij bolten nait los leverboar…….
t Gehail doar e mit aanzetten kwam, koste op n stuver noa vatteg euro.
As ik t op n aander menaaier regeln wol, kon ik dat probaaiern bie de Gamma…doar zollen ze der zeker wel road mit waiten, zee hai.

Deur noar de Gamma….dat was gelukkeg mor even biegoan, viefteg meter wieder.
Bie dij Gamma waren ze van goie wil, dat mout ik heur noageven. Moar t kommuniseren mit wichtjes en n laange lummel dij t verschil nait waiten tuzzen n pak spiekers of n imbusbolt, vil mie vanwegens mien narege ongeduld en mien nadde vurrels, aal stoerder. Oeteindelk kreeg ik van t Praxis opperhoofd de verzekern datter veur mie bie Delphia-Techniek ien Delfziel veurvast wel zoaken te doun wazzen op t vlak van boetengewone imbusbolten veur n fietsendroager.

Delphia Techniek ien Delfziel was gelukkeg nait wied vot en dat bedrief wer aan de balie vertegenwoordegd deur n waarknemer dij der op t oog nait veul aan gelegen was om mie te redden. Mien verhoal was overtugend genogt en hai heurde mie ook mit n medeliedende blik aan. Moar dou hai mie vruig bie wat veur n maark fietsendroager mien imbusbolten aigelks heurden, mos ik hom t antwoord schuldeg blieven.
“Dat is makkelk”, zee hai toesterg, en mits dat hai dat zee, draaide hai zok om en verdween  mit mien gallege boetenmodel imbusbolten noar t maggezien. Ik kon t nait veurkomen om hom nog net op tied even achternoa te sjantern: “Dat is hailemoal nait makkelk….k heb aal n omraais moakt van Appengedam via Tokio noar Delfziel!””

Eerlek is eerlek….hai kwam weerom mit t verhoal dat de imbusbolten zo as ik ze geren hebben wol, inderdoad nait los leverboar wazzen. Moar ik kon dij bolten wel kopen ien soamenhang mit t onderdail dat mie ook bie de fietsenzoak al aanboden was. t Grapke koste mie bie Delphia din op n stuver noa datteg euro. En omdat ik t reken nog nait verleerd bin, haar ik doalek ien de goaten dat mie dat ien verholden mit t aanbod van de man van de fietsenzoak tien euro ien mien veurdail schelen zol. Wat n stroalend gelukvuil mie doar oeteindelk ten deel.

Ik keek noar boeten en ik zag dat t al weer honden en katten regende. “Dou mie dij bolten mor mit veur dat geld”, zee ik zo vrundelk meugelk. Bie t oafreken dee kerel mie der nog n pazend imbussleudeltje groates bie.
Dou ik  weer ien hoes kwam, besloten Jantina en ikke om t begun van t laange weekend noar aanderdoags te verschoeven.
Dat het ons huwelek dink ik wel red.

…………

Aanderdoags bleek dat n wies besluut te wezen.  t Weer was oardeg beterd en wie zaten hail monter al op tied aan de kovvie bie t monument op oafsluutdiek. Even loater moar weer deur noar “De Horizon.” Dat doun we aaltied as we op pad binnen mor dis keer ston de horizon ook veur de noam van de boerencamping doar Jantina boukt haar.
Ien Noord- Holland is t (zeker ien vekaansietied) n drokte. t Is der n groot miegommelnust kins wel zeggen.Veuraal bie de kust laangs, van Den Helder tot aan Hoek van Holland, liekt t wel ain eindeloze braderie. Mor gaaist bieveurbeeld gerekend vanoaf Camperduin mor n drij vaaier kilometer noar t oosten. Din komst  ien n wereld dij om beurten dinken dut aan t Hogelaand of aan dailen van Vraislaand. Op loopoafstand van dij haile rekreoatiekroam ien t westen,  liggen oetgestrekte gruine polders vol rust en roemte. De Westvraise zeediek slingert zok doar deur dat landschop net of e der ooit veur aanlegd is om  de laifhebbers van n fietvekaansie n plezaaier te doun. Koms ogen te kort.

De Horizon wachtte ons aan de “Grote sloot”, n kenoaltje (bie t durpke
Burgerbrug), mit braide raitkroagen, en opsierd mit renoveerde poldermeulens van n lutje vaaierhonderd joar old.
Dou wie t veld achter de Campingboerderij opreden, kwam ons n milde odeur van heu- gras en koustront ien de neusgoaten. Ons tent ston in tied van ain klapscheet ien t ìn. En dou t haile gehelster van oetpakken, luchtberren oppompen en ienrichten aan kaant was, klapten wie t lutje toaveltje en de baaide stoulen oet  om der ais even hail verdaind bie te goan zitten.

Zoalege rust….. n lije wiend om oren….troage wolken van room ien n blaauwe lucht. Kwitternde swalkes henter en twenter, en woaraans van achter de bosjes nait wied vot,  n daip donkerbroen geluud van n poar
kaalver….MMM UHHH!!!  Wel wat aintoneg mor toch mit n echo en n volume en n daipte doar ik as troubadour van t Grunningstoalege laid groots op wezen zol.
Dou  kovvie oeteindelk ook nog ston te dampen overvil mie n gevuil van geluk doar nait veul aan tippen kin…….din komter as t woare stilte ien mien  zail……. din is der mainst nait veul mie machte om dij stilte te versteuren.

Stoul doar ik op zat kroakte wel wat…..
Ook as ik mie hail nait bewoog, kroakte hai toch mor aal wat.
Of verbeeldde ik mie dat?
t Was toch gain kroakstoul……t was toch gewoon mor n klapstoul dij wie
veureg  joar kocht haren bie de Vrijbuiter ien Roden.
Aigelks nog zo goud as nij dus. Wat dut zo n geval din hinderlek te kroaken en de stilte ien mien zail te versteuren……..of zol dat dom ding mie wat zeggen willen?

Gedachten kommen en goan. Dij draaimeulen ien bovenkoamer stop zetten kin mainsttied mor veur hail eefkes. Dij verrekte lewaaistoul dee mie der aan dinken dat ik t veureg joar om zulfde tied bie de Vrijbuiter n ol dainstkammeroad tegen t lief luip. Stel die veur;”Twij ol vrijbuiters dij mekoar bie de Vrijbuiter noa vatteg joar weer tegen kommen.” Hou dat in zien waark ging ?

Onderwegens noar de kassa hil k  nog even stil om te snuustern bie n bak vol nut en onnut. Dou k doar mit kloar was, zol k der hail aargeloos en trankiel mit t winkelwoagentje van n aander vandeur, moar ik heurde vot n hail deurdringende vraauwenstem:

“Oafblieven……Hans….. dat is mienent !”

Dou ik mie omdraaide zag ik n mìns van omtrint mien aigen leeftied dij mie volledeg onbekend veurkwam.
“Doe bist Hans van der Lijke toch!” ,…….vruig ze….zee ze….want t leek aigelks meer op n konstateren.
“Joa, neem mie nait kwoalek mor wel bistoe din?”
t Schoot mie der zo oet, want ik kon mie nait veurstellen dat ik heur ooit eerder zain haar.
“”Ik bin Gerrie”‘, zee ze. “De vraauw van Raaint,  dien olle dainstkammeroad.”
“”Mag ik mien woagentje wel weerom?””
Ik kon mie t mor naauw veurstellen…konden ja wel twij Gerries van vrouger ien dizzen dij doar veur mie ston…….en as dat zo was….din zol ik  ien heur ogen ook wel dezulfde van vrouger nait meer wezen…..din was t toch knap dat ze mie vot herkend haar.

“Raaint,……kom es hier!” ….belkte ze. Oet de drokte kwam doalek n luddek kereltje op leeftied te veurschien, dij ondanks de vatteg joar dat ik hom nait zain haar gain aander wezen kon as Raaint.
Raaint en ik haren  aigelks nooit dainstkammeroaden west, dat haar Gerrie
n beetje mis…..de tied verdraait de feiten sums wat. Moar wat dut t ook oaf.
Raaint en ik kwammen mekoar veur t eerst tegen op oavendmulo ien de Muurstroat – Stad Grunnen.
Bie t begun van t eerste lesjoar ston der ien de pauze bie de iengang ienainen n jenteg kereltje noast mie. Hai streude mit maritieme oetdrukkens:
Strootje roken
In de majem flikkeren
Pleur het maar over de muur
Een kist van de kajoe
De maten en het maatgevoel
Hai was aangenoam verrast dou k hom tussendeur even vruig of hai meschain bie de marine daind haar. Vanzulf haar hai dat, hou of ik dat wel roaden kon. Raaint haar inderdoad daind bie: (zo as hai dat nuimde)
“De blauwe marine”, en din ook nog wel as beroeps en veur de volle zes joar van t kontrakt.

Oeteindelk kon t volgens ons baaid best wel ais zo west hebben, dat we mekoar zain haren ien dij tied. Of was t din meschain ook mor van n oafstand.
Raaint bieveurbeeld, as metroos eerste klas, strak ien de holding aan boord van ons nationoale trots van dij tied ( Ons veur aaltied en aiveg, ainegste vliegdekschip – De Karel Doorman)
k  Heb dij “Prauw” dou ainmoal binnen komen zain, deur t Schottegat op Curacao. Ik ston bie zowat, mit t haile peloton, hail ceremonieel, as n raaiger zo strak aan de wal. Wie presenteerden geweer, aans niks Ook doar waren wie veur aannomen en onderbetoald.  t Was doar- en onder dij omstandegheden de oeterste menaaier om mekoar  moi te zeggen.
Zo heb k  ien 1963 en 64  as marinier s-lands eer en belangen (Shell) waiten te dainen en verdedegen. Nait allind deur ien de holding te  blieven stoan as dat van mie verlangd wer, mor ook deur bieveurbeeld mit dij blikken pispot op mien kop, mien “snappan” aan t scholder en n berelul op nek, mit taargende regelmoat de Sint Christoffel te beklimmen. (Wat n moordenoar dij klotentjot!) Op veldoefening haitte dat.

Haile drij joaren gedurende dij tied van oavendmulo, waren we dikke kammeroaden. n Poar joar noatied ook nog. Loater kwammen de wichter ien t zicht en dat akkedaaierde onderling stoareg aan wat minder. Zo binve mekoar oet t oog verloren. Zo waarkt dat en dat is hail gewoon.
“Wat hest n dikke kop kregen”, was t e eerste wat Raaint zee.
“Doe bist niks veraanderd”, zee ik . “Bist nog aaltied nummer ain bie t kompelmenten oetdailen””
Wie pruiten nog wat en luiten nkaander deurschemern dat we mekoar ais opzuiken zollen.

Op mien kroakende stoul ien Noord Holland zat ik zo wieder wat te prakkezaaiern en ik docht : “Nou binnen we ondertied al weer n joar wieder,   en t  is der nog aal nait van kommen om noar mekoar om te kieken. Ik hoop dat we der aalbaaid vrede mit hebben.”

k Heb de stilte ien mien zail dij oavend veurzain van n beste borrel….
Proost Raaint en Gerrie!
Jantina en ik hebben n oafgemieterd mooi weekend beleefd op dij Boerencamping De Horizon bie Burgerbrug en ik bin ien gedachten nog
even weeromraaisd noar Curacao, dat aailand van mien bongeljoaren.

Groutnis

P.S.

Hollen Ie ien de goaten datter woaraans ien Oktober/November n nije
spaigelploat van mie oetkomt. (16 nummers) t Wordt mit medewaarking van Bert Ridderbos en Vita van der Lijke n schier ploatje)

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk