< Terug noar overzicht van mien Dagbouk

Iesland

Dagbouk RSS

EVEN VEUR ALES AAN: K ZIT MIT BERT RIDDERBOS IEN N TWIJSPAN  ONDERWEGENS NOAR N CD MIT 16 NUMMERS
(MAINST NIJ MATERIOAL,  AANVULD MIT N POAR NUMMERS DIJ
NOG NOOIT EERDER OPNOMEN BINNEN. )

WOARAARNS  ANKOM OKTOBER/NOVEMBER  KOMMEN WE MIT T WOTTER VEUR DE DOKTER. T WORDT N SCHIERE BOUDEL – HOL  DIS WEBSTEE DOAROM GOUD IEN DE GOATEN ! 

……………………………………………………………………………………………..

Iesland,

Op Iesland heb k vleden joar n laange ballade schreven over de speulse wind dij over dat sprookjesachteg mooie aailand waait.
Dat laand mit zien aalsmor daldernde, beulende wind het zo n daipe indruk op mie moakt dat ik t opnomen heb in mien testemint.

Dit is mien wil – mien testemint
Mien leste oam schenk ik de wind
Mor t aalderleste zuchtje gaait
Noar wind dij over Iesland waait

Noar aanlaiden van mien Ieslandse ballade en dij vaier regels van mien testemint kreeg ik van n kultuurpausje te heuren dat ik mie mit mien schrieverij op t litteraire pad begeven haar…. Ik docht vot: “Doar hest t geduvel weer, etiketje op t veurheufd en n stempel op de linkerbil – elitair – litterair- kloar – opbaargen ien t vakje linksboven en nait weer aankommen.”
Ik docht: ” Doar mout ik wat aan doun.” Want zo as ik dat bekiek ligt mien
waark gewoon woaraarns in dat oetgestrekte veld tussen ordinair en
litterair. Dat is wat ie van mie verwachten kinnen, nait meer en nait minder en om dat te bewiezen heb ik mien testemint vot aanvuld mit nog zes regels meer.

Dit is mien wil – mien testemint
Mien leste oam schenk ik de wind
Mor t aalderleste zuchtje gaait
Noar wind dij over Iesland waait

Mor aal de doagen dat hai leeft
En in zien harnas stridt en streeft
Dut dizze man – dut dizze vint
Zien aalderaigenst aigen wind
Aan wind dij over Grunnen waait
Mit laifde – en as t kon veur aaid 

                ……………

Ode aan Iesland

Sums fluustert de wind van t veujoar
Van wotter dat vruzzelt
Zien weeg wait – zok nuzzelt
Mit drupkes van aaltied en aalmoar
Sums fluustert de wind van t veujoar

Van eerdbevens gletjers en scheuren
Van laand roeg en dor
En van Odin en Thor
Van netuur ien onwereldse kleuren
Van eerdbevens gletsjers en scheuren

Hai baandert deur ainzoame doalen
En stotjet grammiedeg
en hotjet sums niedeg
Van Vikings en aander verhoalen
Hai baandert deur ainzoame doalen

                Wind mout tot in aiveghaid waaien
                Want wind het gain wil
                Holt zien vleugels nait stil
                Mout bandiezen en daldern en draaien
                Wind mout tot in aiveghaid waaien

De wind zingt van minsen – van mannen
Van Ingolfur Arnerson
Dij zien bestemmen von
Hier aan dis ieskolle stranden
De wind zingt van minsen – van mannen

Hai broest over duustere baargen
Herinnert aan taimkes
Aan spreuken – gehaimkes
Aan reuzen en  trollen en dwaargen
Hai broest over duustere baargen

Hai toestert en taaistert de eerde
Hai wait nait van noodlot dat
Zok mainst nait keren lat
Wait nait onnut of weerde
Hai toestert en taaistert de eerde

                Wind mout tot in aiveghaid waaien
                Want wind het gain wil
                Holt zien vleugels nait stil
                Mout bandiezen en daldern en draaien
                Wind mout tot ien aiveghaid waaien

Hai roesket van aandere tieden
Van zaikte en nood
En van leven en dood
En van aarmoud en longeln en lieden
Hai roesket van aandere tieden

Van saga s en kerels op peerden
Van vrouger – dij tied
Van rebulie en stried
Van kruusbogen – lansen en sweerden
Van saga s en kerels op peerden

De wind hoelt rond zaarken en groaven
Wat wait hai van vechten
Van eerwroak en rechten
Van rooftochten – meesters en sloaven
De wind hoelt rond zaarken en groaven

                Wind mout tot in aiveghaid waaien 
                Want wind het gain wil
                Holt zien vleugels nait stil
                Mout bandiezen en daldern en draaien
                Wind mout in aiveghaid waaien
 
De wind van de moanlichte nachten
Komt nooit mit geweld
Mor herstelt die en smelt dien
Verloren – bevroren gedachten
De wind van de moanlichte nachten

De wind hier kin juchtern en joagen
Hai jagt hier bie dag
En bie nacht en hai klagt
Mor verget nooit de wolken te droagen
De wind hier kin juchtern en joagen

Sums kin hai november veurspellen
Verloaten en blind
Kin dij aigenste wind
Dien din zo mor de winter bestellen
Sums kin hai november veurspellen

                Wind mout tot in aiveghaid waaien
                Want wind het gain wil
                Holt zien vleugels nait stil
                Mout bandiezen en daldern en draaien
                Wind mout tot in aiveghaid waaien

Ook waait hier de wind van op t heden
Van kroanen en masten
Van lusten en lasten
Van aarbaiden en van vertreden
Ook waait hier de wind van op t heden

Hai dwirrelt en wirrelt deur stroaten
Mit winkels en krougen
Genot en genougen
Deur wereld van kosten en boaten
Hai dwirrelt en wirrelt deur stroaten

Hai nuunt van t lichtende noorden
Van glinhaite stoom
En van wolken as room
In zien lofzang – zien laid zunder woorden
Hai nuunt van t lichtende noorden

                Wind mout tot in aiveghaid waaien
                Want wind het gain wil
                Holt zien vleugels nait stil
                Mout bandiezen en daldern en draaien
                Wind mout tot in aiveghaid waaien

………………………………………………………………………………………………..

Ie kinnen de Ode aan Iesland op dizze webstee ook nog beluustern as ie dat willen. Scheuvel mor noar SNUUSTERN din kriegen ie boetendes ook nog
n lutje tagteg foto s te zain dij dit verhoal illustreren.

Groutnis

Zet n reaktie op stee

Velden mit n * binnen verplicht

< Terug noar overzicht van mien Dagbouk