Archief veur mei, 2010

Wadwerderweg


EVEN VEUR ALES AAN:
OKTOBER/NOVEMBER KOMT DER N SPAIGELPLOAT OET MIT
VATTIEN OF ZESTIEN NUMMERS  (MIT O.A WADWERDERWEG)
MOR VEUR T GEVAAL DAT IE  T ZOLAANG NAIT WACHTEN KINNEN:
KLIK OP “LUUSTERN”  

                              ………………………

WADWERDERWEG

Ik road joe aan om t ambt van kommesoares van de keunegin nait te onderschatten. Denk mor nait dat t bieveurbeeld Henk Vonhof gegeven was om moar willekeureg op elke aanboden stoul ploats te nemen. Doar wer nait aaltied bie stil stoan en de gevolgen waren sums bedinkelk.
Ien t Provinciehoes was dat n beste zet leden gelukkeg beter regeld.
Der was dou ien dat gebaauw wat te doun mit amateurkunsten….ik der ook maank mit mien Grunneger verskes. Ons oldste dochter Vita was nog mor drij joar en zo zaten wie doar te wachten tot ik ook aan beurt was.
Wieder lezen »

t Genesis vlgs. Hans van der Lijke


Oh dij stoere beguntied dou ons Laimeneer n kosmies ogenblikje veur zien spaigel ston.
Zo stoens en lelk dat hai zokzulf nait velen kon.
Verheerd en riddersloagen – vruig hai: “Mag ik mie vroagen?
Din zeg mie even wat mie scheelt”
“Din luuster”‘, zee zien spaigelbeeld.
“De woarhaid is – ie doun te min veur ain dij ales wait en kin
Ie kommen om van ainzoamhaid.
Leg doalek deel joen vroren klaid
Ien stee van te verleppen
Pak op joen raif en scheppen!”
Wieder lezen »

n Poar vroagtaikens


Elk zien aigen horn en houk, doar bin k glad veur.
Elk zien hail biezunder bouk, mien idee
Elk de woarhaid ien pacht, dat wordt al wat minder want ik kin haildal niks mit gounent dij beweren datter gain dood is veur ain dij mor recht devoot is.
Ik kin niks mit lu dij zok verlicht of beveurrecht vuilen op grond van
dogma ‘s. Lu dij mainen dat zai de woarhaid ien pacht hebben op grond van vrumde, onnure aannoames. Wat mout ik mit bizarre wetten, straffen, veurschriften, geboden, verboden en diskriminerende overtugens?
Meet ik heur doun en loaten òf aan n begrip as medemenselekhaid, din is heur handel en wandel sums bie t kriminele òf. Wat mout ik ien dizze barre, zogenoamd verlichte tied mit aal dij wraide absurditeiten van t christendom en de achterlekhaid van de Islam?
Wieder lezen »

Ik wait nog………


Ik wait nog hou ons laifde geboren wuir.

Zai zette zok op n kruk stoef noast mie aan de bar van Hotel Café Restaurant  t Gemeentehuis ien Oethoezen en begunde doalek n aandachtege studie te moaken van mien profiel. “Doe bist t hailemoal”, zee ze noa n zetje, en ik docht: ” Bin ik ien de hemel ? Heb ik t leste oordail en ale aandere oordailen meschain nait heurd of oversloagen ?”
Ien gedachten beloofde ik miezulf om t overaal mit heur te doun. De koelkaast zol wel te klain wezen en te vris, en t bagagenet ien traain wel lekker luchteg mor veuls te krap. Veur mien geestesoog schoof n hemelberre mit gedienen van velour. t Ston ien n verloaten sirkustent, liek in de midden van de piste. Even loater ston t op diek bie de punt van Raaide. Ik zag t stoan middenmaank de zaarken op diek bie Oterdom. t Ston net geliek doar ik wol dat t ston.
“Ik bin traauwd”, zee ik. “Ik ook”, zee zai, en dou zeden wie n haile zet gedureg niks en nog drijmoal niks as niks en naks. “Wat n kloet van maaid””, docht ik, “goud strak ien t vel en zai loenst ook nog n beetje dij laaiverd”.  
Wieder lezen »

Grunobuurt – Stad 1951


Grunobuurt – Stad – 1951

Grunobuurt schoedelt zok aigelks zowat tegen t sentrum van Stad aan.

Mor ien 1951 laag dat buurtje zo n beetje op schaaiden van Stad en de waailanden aan baaide kaanten van t Hoornsedaip. t Was der mooi wonen zo stoef bie t Stadspaark. Veuraan bie de grode speultoen, ien n luddek gebaauwtje, wer der veur de pries van n dubbeltje, mit regelmoat n fulm vertoond van de Dikke en de Dunne.
Middenmaak t gewuil ston ik doar din mit handen op rug, te wachten tot deuren van t Walhallah open goan zollen. t Koartje tussen doem en wiesvinger. Naauw roemte om mie te bewegen. En dou op n dag….floep…. wer mie t koartje tussen de vingers oettrokken….vot….spoorloos verswonnen. En gainain haar wat zain. Veur eerste moal ien mien leven was k bestolen. Ik runde verbalderd noar hoes, dee mie beklag ien geuren en kleuren. Mor moeke dee miegaauw n noagelnij dubbeltje, zo binnen moekes nou ainmoal en net op tied veur de veurstellen was k al weerom.  Wieder lezen »

Barcelona


Barcelona,

Here willen wie joe loven
Om dis wonderschone stad
Aal joen zegen komt van boven
Mor t wordt hier wel oardeg nat
Dag aan dag roesket joen regen
Wie binnen t aigenlieks meer as zat
Zitten slim om zun verlegen
Hebben ie nait wat aans ien t vat?……………….amen.
Wieder lezen »