Mien Agenda


Hie kinnen ie mien agenda veur ankom tied bekieken, meschain is der wat veur joe bie en zain we mekoar bie n optreden?. Hopelk tot kiekes!.

t Hof van NDaam – Zundag 23 September 2018

Dagbouk RSS
23/09/2018
14:00tot16:00

t Hof van nDaam Dijkstraat 5 Appingedam – viert
ankom Zundag 23 september het feit dat dij
suksevolle – en oer gezellege ondernemen zien
eerste vief joaren achter de rug het.
k Heb der nait te veul mit zegd – goa mor n moal hin
kieken – roeken en kovvie drinken (of aanswat vanzulf)
en ontdek dat oarege stee.

Wat ik hier mit  wil ?
Meziek moaken vanzulf -veur de gezelleghaid en mien
aigen plezaaier.
As ik mie nait vergis speult dat haile gebeuren tussen 14 – en 16 uur
k Wait aigelks hail nait of t ook vrij is of besloten ???
Mor ie heuren der as t goud is veurtied nog wel meer van.
Ik kiek der ien aals geval noar oet!!!

De dieken ien Riep 17 oktober 2018

Dagbouk RSS
17/10/2018
14:00

Wat mie ien: De Dieken ien Riep te wachten staait – doarvan wait ik
ien aals geval ain ding hail zeker – t is- en blift besloten.
Toch kiek ik der noar oet  om doar te verschienen omreden doar ook
n schat van n mins touhold dij dail oetmoakt van n clubke lu dij mit
regelmoat bienkaander kommen om mekoar heur aigen körte vertelsters
en/of gedichten veur te droagen.
Mien biedroage zel  reken ik hoofdzoakelk muzikoal weden mor k zel veur de
wizzeghaid ook wat van mien gedichtjes achter de haand holden.

Mooi man – weer ais hail wat aans as aans !

Zotterdag 3 november – Noabershoes in Veelerveen

Dagbouk RSS
03/11/2018
16:00tot22:00

Streektoalfestival

Dut mie deugd dat ik ien November weer n moal
terecht kom ien t Noabershoes van Veelerveen.
Op dat stee heb k al ’t ain en aander mitmoakt aan
wat doar deur de joaren hin aan kultuur veurbie kwam want ien
dat luddek dörp staait de wereld echt nait stil.
Veelerveen zel boetendes ankom joaren overgoan ien dij nije- veul
grodere gemainte “Westerwolde.”
Dut mie deugd dat lu in Veelerveen doarom liekoet wieder goan mit
’t organiseren van n grootschoaleg evenement op Zotterdag
3 November 2018.
t Idee is om vanòf 16.00 u. doar te starten mit n riege optredens
van Grunneger troubadours oet dij noagelnije grodere gemainte
Westerwolde. k Bin der slim wies mit dat ik bie dij riege nuigd bin.
Veuraal omreden dat ik  onderhand toch al wel weer aacht joaren ien
nDaam touhol.
Mooi man – dat ze me toch nog ien de kieker hemmen ien Veelerveen.
Vanoet mien haart kin k joe boetendes verzekern, dat veur mie dat
“Mooi dörp” nooit verloren gaait. Vieventwinneg schiere laange joaren
hemmen wie doar beleefd en ’n laanger riege op àin stee haren wie
eerder nooit beleefd.
Tegen tied dat ’t zo wied is heuren Ie der wis nog wel meer van.

Groutnis – gezondhaid – veurzichtg…. en nait bie t daip kommen!

Hans van der Lijke

12 – 01- 2019 / De Klinker/ Winschoten

Dagbouk RSS
12/01/2019
20:00tot22:30

Ien cultuurhuis de Klinker ien Winschoot
zel der op zotterdag 12 jannewoari 2019 n Nijjoarsprogramma
prezentaaierd worren mit Grunneger artiesten.
Aanpirdjeder en prezentoatsie – Marcel Koerts.
Zo gaauw as dat der wat meer bekend is over  t ain en aander
en bieveurbeeld wel dat der aal bie betrokken binnen…….. kinnen
ie dat ook gewis gewoar worren op dit stee.

k Vien t ien aals gevaal al weer hail schier da k der ook
bie weden zel om doar wat van mien laidjes heuren te loaten.
Hol t ien de goaten – want tied draait rad!

Ik verwacht veureest dat ’t spul begunt om omtrint 20.00 uur
en mainstieds is t din om 22.30 uur wel doan…. mor as t nait zo is
zel ik t joe rad waiten loaten!

Zundag 13 Jannewoarie 2019 – Muzikoal cafe- Kielzog Hoogezand

Dagbouk RSS
13/01/2019
10:30tot12:30

Moi lu.,

k Heb op dat stee in Hoogezand eerder van mie heuren loaten mor dattien Jannewoari
2019 wordt dat toch weer  n hail aander verhoal. Ik stoa der din noamelk
nait allain veur want ook Jan Henk de Groot zel om beurten muzikoal van zok heuren loaten
en boetendes zel hai t mie meschain hier en doar wat stoer moaken want zien twijde
rol in t spul is dat hai mie bevroagen zel. Intervieuwen hait dat ducht mie.
Tied is mie op t heden nog nait bekend mor loaten wie t veurlopeg op de gok mor holden
op tussen 10.30 tot 12.30
Zo gaauw as dat tieden muurvast liggen, heuren ie dat van mie. t Duurt nog n beste zet eer dat’
zowied is mor t staait hier ien aalsgevaal al op de klender.

Schrief t mor aan achterkaant agenda.