Mien Agenda


Hie kinnen ie mien agenda veur ankom tied bekieken, meschain is der wat veur joe bie en zain we mekoar bie n optreden?. Hopelk tot kiekes!.

P.C.O.B. 10-4-2018

Dagbouk RSS
10/04/2018
14:00tot16:00

De Protestants Christelijke Ouderenbond
is der vroug bie om mie te vroagen veur n optreden
op dinsdagmiddag 10 april in gebouw Concordia – in Baflo.
Mooi om te waiten dat ik veur t ankommen joar ook
al weer wat in de agenda stoan heb.
Wie zellen der mitnaander n schiere middag van moaken.

Westerwolde 23 – 06 – 2018 – Wandelweekend

Dagbouk RSS
23/06/2018
17:30tot21:30

Wandelweekend  ankom drijentwinteg juni 2018.

Moi lu !

Duurt nog n zetje – wait ik wel – gaait eerst nog hail
veul aans wat gebeuren veurdat ’t zo wied is – mor din……!!
Din zelt’ weer weden. Din doun ie de koierlatten
mor weer onder t gat en din mor lopen deur t mooie
Westerwoldse laand.

Start 17.30 – finish 21.30 – t Mooi weer is besteld!
Muite weerd lu – k wait der van – ‘k heb ja viefentwinteg
schiere laange joaren touholden in Westerwolle.

Ie zellen joe onderwegens boetendes echt nait vervelen.
Is genog te doun.
Staatsbosbeheer is op t appel en wieder is der woaraarns
op ’t trajekt n tenailveurstellen te beleven. Ook is der n ezelstal
en doarom reken ik datter ook ezels binnen.

Mooi man – mor loat ik miezulf nait vergeten. Ik zit of loop
bie de meulen (Weddermarke) en ik speul en zing doar veur
joe de sterens van de hemel.
Mor as ie der niks aanvinnen loop din mor gerust deur want lopen
is gezond.
Meschain zain wie mekoar doar wel en ik neem in aalsgevaal
n poar spaigelploatjes mit. (Kins nooit waiten)

Tot kiekes op zotterdag 23sten van ankom junimoand

Moi!

Zotterdag 3 november – Noabershoes in Veelerveen

Dagbouk RSS
03/11/2018
16:00tot22:00

Streektoalfestival

Dut mie deugd dat ik ien November weer n moal
terecht kom ien t Noabershoes van Veelerveen.
Op dat stee heb k al ’t ain en aander mitmoakt aan
wat doar deur de joaren hin aan kultuur veurbie kwam want ien
dat luddek dörp staait de wereld echt nait stil.
Veelerveen zel boetendes ankom joaren overgoan ien dij nije- veul
grodere gemainte “Westerwolde.”
Dut mie deugd dat lu in Veelerveen doarom liekoet wieder goan mit
’t organiseren van n grootschoaleg evenement op Zotterdag
3 November 2018.
t Idee is om vanòf 16.00 u. doar te starten mit n riege optredens
van Grunneger troubadours oet dij noagelnije grodere gemainte
Westerwolde. k Bin der slim wies mit dat ik bie dij riege nuigd bin.
Veuraal omreden dat ik  onderhand toch al wel weer aacht joaren ien
nDaam touhol.
Mooi man – dat ze me toch nog ien de kieker hemmen ien Veelerveen.
Vanoet mien haart kin k joe boetendes verzekern, dat veur mie dat
“Mooi dörp” nooit verloren gaait. Vieventwinneg schiere laange joaren
hemmen wie doar beleefd en ’n laanger riege op àin stee haren wie
eerder nooit beleefd.
Tegen tied dat ’t zo wied is heuren Ie der wis nog wel meer van.

Groutnis – gezondhaid – veurzichtg…. en nait bie t daip kommen!

Hans van der Lijke

Zundag 13 Jannewoarie 2019 – Muzikoal cafe- Kielzog Hoogezand

Dagbouk RSS
13/01/2019
10:30tot12:30

Moi lu.,

k Heb op dat stee in Hoogezand eerder van mie heuren loaten mor dattien Jannewoari
2019 wordt dat toch weer  n hail aander verhoal. Ik stoa der din noamelk
nait allain veur want ook Jan Henk de Groot zel om beurten muzikoal van zok heuren loaten
en boetendes zel hai t mie meschain hier en doar wat stoer moaken want zien twijde
rol in t spul is dat hai mie bevroagen zel. Intervieuwen hait dat ducht mie.
Tied is mie op t heden nog nait bekend mor loaten wie t veurlopeg op de gok mor holden
op tussen 10.30 tot 12.30
Zo gaauw as dat tieden muurvast liggen, heuren ie dat van mie. t Duurt nog n beste zet eer dat’
zowied is mor t staait hier ien aalsgevaal al op de klender.

Schrief t mor aan achterkaant agenda.