Archief veur augustus, 2021

Je ligt vredig en warm


Vita Nova……..(Onze oudste)
 

Je ligt vredig en warm
en vervuld van het heden
met je snoetje heel tevreden
rustig op mijn bovenarm.
en ik raak diep ontroerd
als je plotseling boert. 

Je hebt alles gehad
ligt te geeuwen en gapen
maar je wilt nog niet gaan slapen
ook al ben je meer dan zat.  
Laat een windje en niest
tegelijk dat je piest.

Bijna heilig- sereen
nu met wijd open ogen
kijk je zalig vol gezogen
naar de wereld om je heen.
Laat een windje en niest
tegelijk dat je piest.

Je bent hier om te zijn
en je bent met jouw wezen
iemand die me kan genezen
van het meeste chagrijn.
Medicijn voor een knar
voor een nijdige nar.

We zijn lang niet gewis
jou te kunnen bewaren
voor van allerhand gevaren
waar de wereld vol van is.
Maar we doen wel ons best
en de tijd doet de rest.

We zijn meer dan zomaar
een toevallig gegeven.
Door de dreven van het leven
gaan we verder met elkaar.
Heel bewust en verrijkt
naar een einder die wijkt.   Trek je leren laarzen aan


Trek je leren laarzen aan.

Kom dan lief- laten we zingen.
Samen- ruisend als het riet.
Laat de knoppen open springen
door een  bruisend voorjaarslied.
Laat ons zingen- duizend dingen
waar ik steeds weer van geniet.
Laat Jantina- laat ons gaan.
Trek je leren laarzen aan.

Laat ons ook vandaag iets drinken.
Laat ons zijn zoals we zijn.
Laat ons op het leven klinken
en op zon en maneschijn.
Laat ons drijven- laat ons zinken.
Laat ons lachen- huilen en
laat Jantina- laat ons gaan.
Trek je leren laarzen aan.

Laat Jantina- mij niet vloeken
ook niet als er iemand zweert
bij een heilig boek der boeken
of als iemand weer beweert
dat ik daar mijn zin moet zoeken
dan blijft vloeken ook verkeerd.
Laat- Jantina- laat ons gaan.
Trek je leren laarzen aan.

Laat- Jantina- laat ons zingen.
Laat ons staren in het vuur.
Al die mooie- lange jaren
waren toch van korte duur.
Denk dat ze niet langer waren
dan dit laatste stille uur.
Laat Jantina- laat ons gaan
Trek je leren laarzen aan.

Blijf- Jantina mij beminnen.
Weet dat ik ook jou bemin.
Jou bemin met al mijn zinnen.
Meer nog dan in het begin.
Wat mijn liefste te beginnen?
Zonder jou heeft het geen zin.
Waar zal ik dan gaan en staan?
Met mijn leren laarzen aan.

Vin Saint Amour


Vin Saint Amour

Rood en zoet. De wijn was rood en zoet.
De liefde mooi- de liefde mooi en goed.
Vin Saint Amour de mill-neuf cent- soixante dix sept.
De jute bedgordijnen leken van velours.
…………………………………………………………………………………………

Alles gaat voorbij mijn engel.
Wat vermag te strelen en de pijn verzoet.
Delen en verdelen- spelen en verspelen.
Eb en vloed en overvloed.

Alles gaat voorbij mijn liefste.
Luchtkastelen- overmacht en overmoed.
Net als al wat kan vergelen en vervelen.
en dat moet en dat is goed.

Alles gaat voorbij mijn mooiste.
Zwoele zomers en een vaag gevoel van spijt.
Nachten van een mooie dromendromer.
Dagen vol van noeste vlijt.

Alles gaat voorbij mijn schoonste.
Door de kosmos en de allereeuwigheid
leiden alle wegen van het heden
tot vergleden- en verleden tijd.

Alles gaat voorbij mijn wijze.
Langs de dijken wacht een rusteloze zee.
Wat niet al van nu en morgen- overmorgen
wacht op weer een nieuw idee.

Alles gaat voorbij Jantina.
Zal bezwijken- zomaar of van lieverlee.
Als ik eerder ga dan jij dan neem ik al
jouw liefdeblijken met me mee.

Voor Jantina Helena


Voor Jantina Helena  

Ben je als de lente
ben ik als een jonge boom.
Ben je als een bootje
ben ik als de overtoom.

Ben je als een liedje
ben ik als een troubadour.
Ben je als een walsje
ben ik als een houten vloer.

Ben je als de maan
dan ben je mooi maar wel wat ver.
Ben je als de sterren
ben je stralend her en der.

Ben je als de zonnewarmte
waar ik zo van hou.
Ben je als de zomer
dan verjaag je al mijn kou.

Ben je als een wolkje
dan kleur ik de randjes goud.
Ben je heel erg jong
dan ben ik soms een beetje oud.

Ben je als oktober
kleur ik voor je in de tuin.
Treur ik voor je in de kleuren
tussen geel en bruin.

Ben je als een torentje
dan ben ik als de haan.
Ben je als een vijvertje
ben ik een witte zwaan.

Ben je als een spelletje
dan ben ik als een kind.
Ben je als een wimpeltje
dan ben ik als de wind.

Ben je als het zachte strand
dan ben ik als de vloed.
Ben je als zoals je bent
dan ben je altijd goed.