Archief veur juli, 2018

De dieken ien Riep 17 oktober 2018


Wat mie ien: De Dieken ien Riep te wachten staait – doarvan wait ik
ien aals geval ain ding hail zeker – t is- en blift besloten.
Toch kiek ik der noar oet  om doar te verschienen omreden doar ook
n schat van n mins touhold dij dail oetmoakt van n clubke lu dij mit
regelmoat bienkaander kommen om mekoar heur aigen körte vertelsters
en/of gedichten veur te droagen.
Mien biedroage zel  reken ik hoofdzoakelk muzikoal weden mor k zel veur de
wizzeghaid ook wat van mien gedichtjes achter de haand holden.

Mooi man – weer ais hail wat aans as aans !

t Hof van NDaam – Zundag 23 September 2018


t Hof van nDaam Dijkstraat 5 Appingedam – viert
ankom Zundag 23 september het feit dat dij
suksevolle – en oer gezellege ondernemen zien
eerste vief joaren achter de rug het.
k Heb der nait te veul mit zegd – goa mor n moal hin
kieken – roeken en kovvie drinken (of aanswat vanzulf)
en ontdek dat oarege stee.

Wat ik hier mit  wil ?
Meziek moaken vanzulf -veur de gezelleghaid en mien
aigen plezaaier.
As ik mie nait vergis speult dat haile gebeuren tussen 14 – en 16 uur
k Wait aigelks hail nait of t ook vrij is of besloten ???
Mor ie heuren der as t goud is veurtied nog wel meer van.
Ik kiek der ien aals geval noar oet!!!

Het diekgat as monument – ankom 8 september


Open Monumentendag
Zaterdag 8 september 2018 tussen 11 en 14 uur

………………………………………………………………………………………………..

Stichting Landschap Oldambt  is ien de weer veur t behold van
t Oldambster Pollerlandschop.
Dij Stichten richt zok mit noame op t behold van roemte – stilte  en t behold
van zoaken zo as dij wiede horizon en dij duustere pollernachten.

t Is stichten heur bedoulen om op dij monumentendag het “Diekgat”
as monument ien te zetten as “Ons Monument” om doar din op aanslutend
een verhoal van te moaken dat gaait over t ontstoan van t pollerlandschop –
en de bedoulen van diekcoupures en nait te vergeten – de kracht van dis olle
unieke Oldambtster kultuurlandschop.

Ie zellen der veurvast wel gaauwachteg meer van heuren omreden het
Cultuur Historisch Centrum Oldambt op t heden al drok ien de weer is
mit de soamenstellen- en loatere oetgoave van n brochure.

Hol t ien de goaten lu veur t geval dat ie belang hemmen bie wat der op
ankom zotterdag 8 september te doun is ien t Oldambt mit betrekken tot …..
Het diekgat as monument
k Zel der op dij doatum nait allain veur stoan – mor ien soamenwaarken mit
het bekende- supermuzikoale duo Bert Ridderbos en Linde Nijland zel ik mien
best doun t gebeuren te verluchhten mit laidjes – gedichten en vertelsters dij
op ain of aander menaaier te moaken hemmen mit t Wad – t Oldambt – en t
unieke pollerlandschop.

Rondje Noord 129 – Luneburger Heide (2014)


 

 


foto’s: http://tiniehoek.nl  

Leven – laifde – hoop 

Veur aal minsen-kinder
ainzoam – old of kneusd:
Laifde wordt nait minder
astoe heur verstreust.

Laifde wordt nait minder…
bringt die weer aan loop.
Daddel as n vlinder…
leven – laifde – hoop.
…………………………………….

Naamlozen

Lieflijk die heide
en lieflijk dit land
Zacht paarse weide
op heuvels van zand.

Diep weg de naamlozen ondergebracht.
Diep onder die heide de maanloze nacht.
……………………………………….

Mes

Wil ons van het mes bevrijden
tot in eeuwigheid van tijden.

Mes van haat en kwade wil
laksheid en gewenning.
Mes van onmacht – onverschil
leugens en ontkenning.
………………………………………………………

Ainmoal in omtrint vattien doagen op dit stee twij
gedichtjes.
Ain in t Grunnegers en ain in t Nederlands.
En ain of meerdere foto ’s van Tinie der bie tou.
Foto ’s en gedichtjes vertellen joe wat over n biezunder
of wondermooi stee woaraarns in n noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en
scroll omdeel.
Goa veur meer foto ’s noar www.tiniehoek.nl