Archief veur februari, 2014

22 meert Radio Westerwolde live


GRUNNEGER WEEK – Radio Westerwolde live vanoet de Turfschuur
in Boertange.
t Gaait om n gebeuren met dichters en schrievers op zotterdag
22 meert tussen 15.00 – en 17.00 uur. Dut mie deugd da k nuigd bin
noar t mooie Westerwoldse laand.

Zotterdag 10 maai – Cultureel festival Appingedam.


Een spannend cultureel festival in eeuwenoude kerkgebouwen 

info@groningerkerken.nl  en  www.groningerkerken.nl
Dit gebeuren speult zich of in bienoa 20 historische panden – kerkgebaauwen in-
en rondomrond de historische stad Appingedam. n Groots opzet gebeuren doar de Stichten
Oude Groninger Kerken zokzulf en de kunst en kultuur van de Grunneger ommelanden
op n veurbeeldege menaaier op de buhne zet.
k Bin hail vereerd dat ik mien beschaaiden biedroage levern kin. Dat zel weden in
soamenwaarken mit schilderes en schriefster Aafke Steenhuis. n Prezentoatsie van heur
waark  is op 10 maai te bewondern  in de toren en de kerk van Uitwierde – Bakkerspad 5

Om 12.30 wordt heur expositie opend met muzikoale ondersteunen van Hans van der Lijke
en Jan Joost Theunissen.  (Enkeld veur dij nuigd binnen.)

Vanòf 14.15 uur tot 14.45- en vanòf 15.30 uur tot 16.15 uur is elkenain van harten welkom.

24 meert – t Gaait der op aan.


t Gaait der op aan dat wie ankom 24 meert n riege van 7  opnoame-sessies
voltooien in de studio van Bert Ridderbos.  Aal dij vlietege uren en doagen
mouten  in oktober/november van dit joar oeteindelk tot resultoat hemmen
dat der in ain roam vaaier spaigelploatjes verschienen.

Drij Grunnegstoalege – Ain Nederlandstoalege – Boukje der bie……Enz.
Bie nkander oetbrocht onder de noam “DAGBOUK.” Hol t mor in de goaten want
wie holden joe wel op högte.

15 meert – Dag van de Grunneger toal


Dag van de Grunneger toal begunt om 11.00 uur.
Om 13.30 is der tied veur t oetlangen van de K. ter Laanpries.
Wat dat te moaken mit de agenda van Hans van der Lijke kinnen
ie lezen op  t veurblad van zien saait.

Literaire oavend Paviljoen Meerzicht 7 meert


Paviljoen Meerzicht 1 Midlaren (9475 TA Midlaren)
Tel 050 – 4090135 www.paviljoenmeerzicht.nl
organiseert n literaire oavend op vrijdag 7 meert
De oavend duurt omtrint van 20.00 tot 22.00 uur.
Entree vrij.
Laidjes vertelsters en gedichten van Hans van der Lijke
 

K. ter Laanprijs 2013 – Hans wint weer n pries !Al weer n pries !

Hans het weer n pries wonnen. Ik zeg weer- omreden dat hai in 1953 ook al ais
n beste pries  wonnen het. (Op Kunneginnedag mit zaklopen) Wel degelk dus n pries
dij ook hail daip verankerd ligt in ons voaderlandse cultuur.
Tussen 1953 en 2014 lagen der veur Hans mor laifst 61 bedrievege- mor toch
betrekkelk roemloze joaren.
Doar is sund 24 feberwoarie 2014 n onverwacht inde aan kommen omreden dat
hom de K. ter Laan pries toukend is. Dat hai kontent is mit dizze eer
is flaauw oetdrukt. Hai is in ain naacht wel n haalf meter gruid. Onderkaant
boksempiepen hangen hom op knijen. Staait hom onbedould hail jeugdeg.
Goud denkboar dat ie hom in dij stoat nog bewondern kinnen veur t geval dat ie
op zotterdag 15 meert de Dag van de Grunneger Toal bezuiken. Dij joarlekse dag
wordt din al veur de viefde moal holden in t gebaauw van de Groninger archieven
Cascadeplein 4 in Groningen.

De opening van dizze biezundere dag is rond 11.00 uur. Tougang is vergees. Der is n
oetgebraaide Toal en boukenmaarkt – Flitslezens over t Grunnegers – Veurdrachten
Literair café Grunneger schrievers en dichters -Broescursussen Grunnegers. –
n Documentaire op eerste verdaipen – Eterij en drinkerij – n Deurlopend podium
veur de meziek van n keur aan Grunneger artiesten. Aal veur t oetzuiken.

Van 13.30 tot omtrint 13.45 uur, is der op t podium in de centroale hal tied veur t
oetlangen van de K. ter Loanpries 2013. Zo gaauw as deputeerde Bote Wilpstra
zien plicht doan het zel Hans dit gebeuren besloeten mit n beschaaiden- en
beschoafd muzikoal steertje. Meroakel dat muzikoale doezendbaaider Bert
Ridderbos hom doar bie aanvullen wil.
Aal mit aal dit bovenstoande verhoal mouten ie toch n verdold goie reden hemmen
om op ankom vieftien meert nait even aan te lopen bie t Cascadeplein 4 ien Stad.

……………………………………………………………………………………………………………….

Juryrapport

Het bestuur van Stichting t Grunneger Bouk heeft op voorspraak
van de door haar 
benoemde jury, bestaande uit Jan Groenbroek,
hoofdredacteur van het tijdschrift Toal en Taiken, Henk Scholte,
consulent van het Huis van de Groninger Cultuur en  oud-winnaar
van de K. ter Laanprijs, en Pieter Broesder, journalist van Dagblad
van het Noorden, besloten de K. ter Laanprijs 2013 toe te kennen
aan:  tekstdichter  en zanger Hans van der Lijke uit Appingedam.

De K. ter Laan Prijs wordt sinds 1985 door de stichting t
Grunneger Bouk  toegekend  aan personen of instellingen die zich
verdienstelijk maken op het gebied van de  Groninger streektaal en
cultuur. De prijs is vernoemd naar de in 1871 in Slochteren
geboren Kornelis ter Laan.
De prijs, bestaande uit een geldbedrag van 1000 euro en een
speciaal vervaardigde oorkonde, wordt zaterdag 15 maart uitgereikt
tijdens de Dag van de Grunneger Toal,  om 13.30 in de Groninger
Archieven, Cascadeplein 4 in Groningen.

Hans van der Lijke geldt met recht als ambachtsman van de taal
die zich het Gronings  eigen maakte op zo’n manier dat het respect
afdwingt. Voor de geboren Utrechtenaar die opgroeide in Apeldoorn
en Roden is het Gronings een taal geworden die dicht bij  hem staat
en zijn hart heeft gestolen. Het is zijn verdienste dat hij als niet
geboren  Groninger op een poëtische manier en met veel nieuwe
beeldspraak de streektaal uit de marge wist te halen. Hij is dus meer
dan een ambachtelijke liedjesmaker. Zijn  Gronings is puur, noch
gezocht noch verbasterd. Van der Lijke is in de Groninger
muziekwereld op zijn manier een Einzelgänger met  een heel eigen
geluid en insteek. Door zijn wezen en geluid gaf hij de Groninger
streektaalmuziek nieuwe impulsen en dient hij als inspirator voor
anderen.
Van der Lijke gaat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn eigen
muzikale weg.  Schrijven uit commercieel oogpunt doet hij niet. Het
begrip eenheidsworst is hem vreemd. Hij vertolkt een boodschap en
als schrijver en zanger weet hij met zijn liederen en verhaaltjes het
gemoed van de toehoorder te roeren.

De 70-jarige Groningstalige troubadour is niet voor een gat te vangen,
zoals ook blijkt  uit zijn nieuwste cd Vannijs Geboren. Van der Lijke
neemt geen blad voor de mond.  Zijn doorwrochte liedjes zijn soms
kritisch van aard. Daarnaast komen in zijn teksten ook  zijn vrolijke en
lichte kant tot uiting, zoals bijzonder goed naar voren komt in zijn ballade
Wadwerderweg. Een indrukwekkend veelzijdig oeuvre.

Alhoewel hij wars is van etiketten is zijn aanpak diepgeworteld in de
eeuwenoude Europese traditie van rondtrekkende troubadours.

In de afgelopen jaren heeft hij ruimschoots laten horen en zien dat hij als
een vrije geest en op een heel natuurlijke wijze de dingen van alledag op
een bijzondere manier  weet te beschrijven. Geïnspireerd door zijn muze
Tinie Hoek en een kleurrijk leven, laat  hij helder, eenvoudig en soms
romantisch van geest de meest uiteenlopende onderwerpen  voorbij
komen.

Hans van der Lijke is sekuur in t gebroek van de Grunneger toal.
Grunnen en t  Grunnegers is veur hom t kruuspunt veur vertrek, aankomst
en òfschaaid, mor hai kikt  as raaizeger doarbie as vanzulf ook regelmoateg
over tellerraand.

 

 

 

 

 

 

 

Rondje Noord 38/Denemarken 2008


Rondje Noord 38

Foto: Tinie Hoek

Slettestrand

Wie hemmen in ons voaderland
vanzulf ook naturistenstrand.
Mor t wat bejoarde genitoal
oogt minder strak en hailemoal
op zummerdoagen – kloar en lij
din hangt aal wat der bungelt vrij.

Oh wonder van: “Wien Neerlandsch bloed.”
(De rek gaait der vanzulf wel oet.)
Simon Carmiggelt schreef gewoon:
“Ons volk is niet verblindend schoon!”
——-
Mor Denemarken spant de kroon,
zet als vanolds de boventoon.
Doar is t strand bie zetten
vergeven van de sletten.

Op dit stee omtrint ainmoal in de vattien doagen
n gedicht(je) en ain- of meerdere foto’s van n biezunder-
of wondermooi stee woaraarns in t Hoge Noorden.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en scroll
omdeel.
……………………………………………………………………….

Onschuldig strand

Oh lieflijk Jutland wonderland.
Ik wilde aan jouw waterkant
mijn zinnen wat verzetten.

Maar daar – op dat onschuldig strand
beleefde ik een wantoestand.
Men vond mij rood van zonnebrand
met mijn courgette in het zand
temidden van de sletten.


Rondje Noord 37 / 2009 Lapland – Zweden


Rondje Noord 37


Foto: Tinie Hoek

Omtrint zowat tot aan moan

Wie binnen doar noar boven klommen
omtrint zowat tot aan moan.
Blift aaltied n tied van kommen
en noatied n tied van goan.

Vlinten stoapeln wie omreden
komt n tied van olderdom.
En t was mooi om doar te weden,
meschain goan wie nog weerom.

Om de vattien doagen op dit stee ain of meerdere foto (s) mit  n
gedichtje over n mooi- of biezunder stee woaraarns in t Hoge Noorden.
Goa veur eerder 36 Rondjes Noord noar Dagbouk en  scroll omdeel .
………………………………………………………………………………………………

Die vraag naar de zin

Hoog hoger hoogst is de eenzame berg
Nietig ben ik – als een tanige dwerg.
Maar al was dit mijn brokkelig pad tot de maan…
er zouden mijn dappere voetstapjes staan.

Kort is het leven en zwak is de mens.
Voor altijd een hemel – hoe vroom is mijn wens.
Maar mocht er dit pad tot Andromeda gaan…
er zouden mijn kranige voetstappen staan.

Eeuwigheid – eind zonder eind of begin.
Constant die echo – die vraag naar de zin.
Ook al lag hier een pad van geen doorkomen aan…
er zouden voor altijd mijn voetstapjes staan.