Archief veur juli, 2012

Rondje Noord 14 – Öland/Zweden 2010


foto’s: Tinie Hoek

 

Getugen zunder wìnst  en wait

t Leven vloog as in ain roam
Mit t leste zuchtje van heur oam

Wat bleef – in regen zun en wind
Binnen dizze vlinten – doof en blind
Zunder gevuil veur kold of hait
Getugen zunder wìnst of wait

……………………………………

Rondje Noord 14 – Öland/Zweden 2011

Discreet

Geen schrift – geen bijbel en geen kerk
maar wel een steen – een soort van zerk
Als een getuige van de strijd
de uittocht naar vergetelheid.

De dagen onder zon en maan
van een al lang voorbij bestaan
ze werden stadig tot wat was.
Geschiedenis is een moeras
dat absorbeert en weer vergeet.

Gestaag – geduldig en discreet.

 

…………………………………..

Twijmoal in de moand op diz’ stee
n gedicht en ain of meerdere foto ‘s
van n biezunder of wondermooi
stee woraarns in Scandinoavie

(Goa veur meer Rondjes Noord noar
“Dagbouk “en scroll omdeel)

Kielzog Hoogezand 14 -12 – ’12


Ook op ankom vattien dezember bin ik nuigd om als gast n biedroage
te levern aan de jubileumrondraais van Klaas Spekken.
Klaas het n braid repertoir mit sfeer en kwaliteit. Geef Grunnegers – meroakels
knappe vertoalens van nummers van Robert Long en aander bekende schrievers
en dichters.
Boetendes is de muzikoale begelaaiden in vertraauwde handen.
Van dij gevolgen dat t mie n eer en genougen is om der in t Kielzog bie te weden 
en van mie heuren te loaten. t Is mie op t heden nog nait bekend hou loat of t
weden zel mor goa der veurlopeg mor van oet dat t spul om 20.00u begunt
en tegen 22.30 u weer doan is.

Kommen….muite weerd !

Rondje Noord 13 / Oland – Zweden 2010


Wie zetten die henter en twenter n meulen

Zit ik om zegenriek wotter verlegen
Din dragstoe de wolken en bringstoe mie regen
Doe doeks mie aan t hoar of doe floits mie om oren
Doe dreugs mie de waske en veegs deur t koren
Brings waarmte of kolde van overaal heer
Of speuls wat mit pluusters van wait ik hou veern

En wie zetten die henter en twenter n meulen
Doar maagstoe din sums en din eefkes mit speulen

————

Westenwind Rondje Noord 13 Öland/Zweden 2013

Rondje Noord 13 – Öland/Zweden 2011
Hoe de wind weet…

Zie hoe de windwijzer weg staat te wijzen
naar welke windstreek de wind af zal reizen.
Weet van het wasgoed dat vol van verlangen
vreugdevol wapperend wind staat te vangen.
Zie hoe de zeilen zich op laten bollen
golven zich eindeloos uit laten rollen.
Vlaggen en wimpels zich rekken en strekken
en hoe de wind weet de wieken te wekken.
Hoe hij ze onvermoeid op van die dagen
vruchteloos achter elkaar aan laat jagen.


Twijmoal ien de moand op dit stee n gedicht mit ain

of meerdere foto ’s van n biezunder- of mondermooi
stee woaraarns in Scandinoavie. 
Veur meer Rondjes Noord, goa noar Dagbouk en scroll
omdeel.