Archief veur augustus, 2019

Presentoatie vertoalde sonnetten – Nina Werkman 16 November


Schier verzuik van Nina Werkman om op 16 November
heur  prezentoatie muzikoal te verluchtigen.
Nina komt ankom zestien November noamelk oet
mit de vertoalen van twinteg sonnetten van de heer
Shakespear!!!
Wie mouten der veur noar Sassenheim in Haren.

Aigelks binnen dat vatteg vertoalens omreden zai dij sonnetten
in ’t Grunnegers vertoald het- mor ook in ’t A.B.N.
Chapeau – want goa der mor aan stoan. (Ik nait)
Mor wat ik wel wil en ook hail oardeg vin om te doun – dat is dat
ik heur prezentoatsie verluchtegen maag mit n aantal van mien
Grunnegstoalege nummers- dij meschain op ain of aander
menaaier pazen in heur prezentoatsie.

Tied van aanvang : 16.00 u – tot 18.00 u.

 

Prezentoatie spaigelploat “Hans 75”


Prezentoatzie van Hans zien vaarde spaigelploat komt mit grode
stap-stappen dichterbie. (23 November)
……………………..
Dij blinkend nije spaigelploat mit wel weer zestien nummers is weer
opnomen bie: Bert Ridderbos en Linde Nijland en is op’t heden al op
n flinterdunne hoar noa veur de bakker.
Vannijs hemmen dij twij baaiden mie weer verrast mit heur technische
en muzikoale hoogstandjes bie zo goud aal dij zestien nummers.
( Om ’t eevm roegweg te zeggen: Tinie en ik hemmen mit open bek
zitten te luustern noar mien bloudaigen laidjes.)
………………………..
Op ’t heden wordt der op mien aanvroag nog n technische klaineghaid
bieschoafd aan twij nummers en din is t kloar.
Dat wil zeggen din gaait ’t spul noar mien dochter Vita dij weer mit n
biezunder mooi ontwaarp veur de  dag kwam veur de verpakking van
’t produkt. Schoonzeun Rene Diekstra regelt din nog de fibeldekwinten
rondom de persing en de  ditten en datten mit Sony. Mien dank is op ’t
heden al meer as groot want ik zol der aal mit aal nait deurkommen kinnen
en der ook nog aivege kopzeerde bie oplopen.
……………………….
Ook de doatem van de prezentoatsie en woar dat weden zel is al bekend.
Wie holden ’t dicht bie hoes en dat zel weden: In dat hail biezundere
kerkgebaauw dat bekend staait onner de noam van Kabzeel. ’t Staait in ’t
sentrum van nDaam…..oftewel Appingedam.
( Ie mouten joe doarbie veurstellen dat op de  twijde lettergreep  van “Kapzeel”
twij puntjes heuren te stoan……. Mor spiet mie genogt….ik kin heur eefkes
nait vinden.)
…………………………..
’t Is n mooie stemmege roemte mit nait te veul overtollege fiebeldekwinten
en ditten en datten doar rond wel drijhonderd mannen en vraauwen heur n
schier plekje oetzuiken kinnen.
(Dus roemte genogt zol’k dinken) Doatem van de prezentoatsie is oafsteld op
zotterdagmirreg 23 November.  
En vanzulf zellen wie probaaiern om van dij prezentoatsie weer n feeststelk
gebeuren te moaken doar ie vanzulf dizzen spaigelploat aanschaffen kinnen
(En even zo goud ook mien eerder oetbrochte Spaigelploaten aanschaffen
kinnen.) (E denk der om – as ie wat kwiet willen – tied van Sunterkloas is den dichtbie !
Ik verheug mie der op. Groutnis en wie zain nkander ! Kovvie en nog meer staait
kloar!

Aanmelden

Stichten Grunneger bouk/ Dattien Dezember 2019


Wuir n zetje leden hier wel n poar grode ogen opzet
dou de Crowdfundig om geld te verzoameln veur de produktie
van nije C.D begon te lopen.
Mor ons ogen wuiren in de twijde week van dij aktie nog groder
dou der n biedroage kwam van Stichten ‘ t Grunneger bouk.

As tegenprestoatsie is der mit Jan Groenbroek besloten om op
Vrijdag dattien Dezember veur de medewaarkers en vrijwilligers
van Stichten ’t Grunnegerbouk wat heuren te loaten van o.a
wat ik mit mien nije spaigelploat op dat moment in de aanbieding
heb.

’t Is n besloten gebeuren mor mien plezaaier zel der nait minder
om weden. Wenneer en woar is mie nog nait bekend mor ik gok op n
n dail van de middag en de oavend. As t nait zo is din heur ik ’t wel
Dizze man het der zin aan!
Grunneger bouk nogmoals van harten bedankt!

 

t Kerkje van Solwerd onder roeskende bomen


Vraauw Heleen Parent- Sinke belde n zetje leden of ik ’t wachten kon
om op 13 oktober van dit joar des Heren 2019 wat van mie heuren te
loaten in ’t kerkje van Solwerd.

k ‘Bin  al wel honderd moal bie dat mooie en sfeervolle kerkje laangs kommen
op doagen mit schier weer dat ik mien wandelschounen aan haar en eevm
nDaam omtou w0l. Mor nou is ’t bingo- en kin ik’ t kerkje ook ais van binnenkaant
bekieken.
Solwerd is mor n poar hoezen en ain kerkje riek mor t ligt doar zo mooi
aan raand van nDaam en verscholen maank reusachtege roeskende olde bomen.
k Heb ook wel n poar oarege nummers ien veurroad dij nait zo veul te doun
hemmen mit kerken mor wel mit geleuf ien ‘ t aalgemain. ik kiek der naor oet !

Doatum en tied: Zundag dattien oktober – Entree  Euro 7.50
aanvang 14.30 u.  einde ongeveer 16.30 (Twij kurte pauzes veur de inwendige mens)

Van alles en nog wat in Veendam 21 september 2019


Moi laifhebbers van Grunningstoalege meziek

Van Jan Ubels kreeg ik te heuren dat der in
Veendam op Zotterdag 21 September de haile middag
wat te doun is mit Grunneger muzikanten.
Of ‘k doar ook aan mitwaarken wol ?
( Joa man – dat wol ik  vanzulf  ja wel !)

Ik reken op schier weer doar in Veendam–  mor mocht dat
mishotjen din zetten we de parreplu in ’t inne en goan we
gewoon deur!
As joe dat din ook doun den zitten wie ien aals gevaal doar
nait veur joker ! ‘k Heb der zin aan !!!

t Spul begunt om 12.45 u.  en gaait deur tot-  17.00 u.
Optredens van Beecham
Erwin de Vries
Ballade
Twij kurten – twij langen
Krzysztof Groen
Irene Wilkens – Sikkom Kult
Hans van der Lijke
Harry Niehof
Van ’t knoal
Laurens Schreuder en Alex Staal
Roelof van der Velde
Ger Sennema en Westkantstad
Be Schmaal
Swinder.
Laurens Schreuder
Alex Staal
Harry Niehof
Swinder
……………………………………………………………………………
Pand 1 – Cafe De Toeter – Beneden Westerdiep
…………………………………………………………………………….
13.00 – 13.30 …..1e set…..Irene Wilkens en Sikkom Kult
13.45  – 14.15 …..2e set…..Irene Wilkens en Sikkom Kult
14.30 – 15.00 …..1e set…..Gert Sennema  Westkant stad
15.15  – 15.45 …..2e set…..Gert Sennema  Westkant Stad
16.00 – 16.30 ….1e set …..van ’t Knoal
16.45 –  17.15  ….2e set …. van ’t Knoal

……………………………………………………………………………..
Pand 2 – Bibliotheek  van Beresteyn
……………………………………………………………………………..
13.00 – 13.30 ….1e set……………………….Krysztof Groen
13.45 – 14.15 …. 2e set……………………….Krysztof Groen
14.30 – 15.00 ….poesie………………………….Roelie Meier
15.00 – 15.30 ….poesie……………………… ……..Edo Staal
15.45 –  16.15 ….1e set…………………..Hans van der Lijke
16.30 – 17.00 ….2e set………………….Hans van der Lijke
……………………………………………………………………………..
Pand 3 – Promenade/ Voormalig Ernst Puik
……………………………………………………………………………..
13.00 – 13.30 ….1e set………………………………..Beacham
13.45 – 14.15 ….2e set…………………………………Beacham
14.30 – 15.00 ….1e set…………….Twij kurten twij langen
15.15 –  15.45 ….2e set …………    Twij kurten twij langen
16.00 – 16.30 ….1e set……………………………. Be Schmaal
16.45 –  17.15 …..2e set…………………………… Be Schmaal
……………………………………………………………………………..
Pand 4 Kerkstraat – voormalig braaiwinkeltje
……………………………………………………………………………..
12.45 – 13.15 ….1e set………………… Roelof van der Velde
13.00 – 14.00….2e set……………….. Roelof van der Velde
14.15 – 14.45…. 1e set…………………………. Erwin de Vries
15.00 -15.30…..2e set………………………… Erwin de Vries
15.45 – 16.15 ….1e set…………………………. Ballade
16.30 – 17.00….2e set………………………… Ballade
………………………………………………………………………………
Pand 5 Museumplein
……………………………………………………………………………….
13.00 – 13.30….1e set….Laurens Schreuder en Alex Staal
13.45  – 14.15 ….2e set…Laurens Schreuder en Alex Staal
14.30 – 15.00 ….1e set……………………………..Harry Niehof
15.15  – 15.45  ….2e set……………………………..Harry Niehof
16.00 – 16.30 ….1e set………………………………Swinder
16.45  – 17.15 …. 2e se……………………………….Swinder

5 oktober 2019 Hoeskoamer optreden in Sapmeer


Kiek ais eevm….!

n Hoeskoameroptreden in Sapmeer !
Man wat vin ik dat ja mooi om te doun !
Wie binnen doar op n zotterdag bie n gulle crowdfunder en nemen n luk
beetje geluudsversaarking mit en din gooien wie doar de sluzen open.
t Binnen veurvast lu dij wel waiten van wat en hou want zai geven hail sekuur aan wat
zai geern heuren willen.
Kiek mor:

Wadwerderweg
Hou riek is mien laand
Blief doe mor bie mie doe
’t Genesis volgens Hans van der Lijke
Curacao
’t Kruus op stee
Suze Naanje
Zee is mien noam
As is as
In ’t Slochterbos
Wit vlindertje
Als jij nog eens gaat
En ie kinnen mie geleuven of nait mor ’t bennen
de ain noa d’ aander mien aalderaigenste toppers.

Crowdfundig Knipschudden en n Daam omtou !


Crowdfundig en n rondje nDaam

Zetje leden deur mien jongste dochter Suze regelde crowdfunding
is n groot sukses worren. Dat woord Crowdfunding betaikent niks meer of minder
as Knipschudden. En Knipschudden betaikent weer zoveul as dat ie ’t veurnkander
kriegen dat n aander zien knip veur joe opent-  din omkeert en wat doar
aan centerij en pepiergeld touholt der oetschudden dut.

Ik haar mien hoge houd veur dit projekt aanboden en doar bennen van dij gevolgen zoveul
urootjes in terecht kommen dat dij knipschudderij mie in stoat stelt
om op zotterdag 23 November  n noagelnije spaigelploat zain en heuren te loaten.
Dat doun wie din in Kapzeel hier in nDaam. Ie heuren der as t zo wied is  veurvast
wel meer van.

Mor noe woar t mie om gaait: Lu dij mie der zo schier mit holpen hemmen deur
heur knip te schudden binnen nuigd veur n rondvoart deur ons mooi nDaam.
Dat zel weden op 15 september. Om 13.00 uur lichten wie ’t anker en zel ‘k aan
boord – reken ik- al wat heuren loaten van dij 16 noagelnije laidjes.

Groutnis……………………………………………………………………………Hans