Archief veur april, 2015

Rondje Noord 64 – Schotlaand 2013


Foto’s: Tinie Hoek

t Kromme onrecht – boven recht

Dij tied van meester en van knecht.
Van t kromme onrecht – boven recht.

Dij tied van: t Is Des Heren Wil.
Van hoge heren aalbedil.
Van pronkeveren en rejoal
mit trötse prötse pracht en proal.
Aal in de weer van vroug tot loat
mit aigenmacht veur aigenboat.

En pries veur onderdoaneghaid
was pokkeln – knooien – bloud en swait.
Mit joa en oamen veur t gerak
en t ain of t aander; briek of brak.
Schroalhans in keuken – zaikte nood.
Nait zond – gain leven – zómor dood.

Dij tied van meester en van knecht.
Van t kromme onrecht – boven recht.

……………………………………………….

Gods wil(!)

De tijd van buitensporigheid
recht tegenover horigheid.
Dat mensonterende verschil
werd toegeschreven aan Gods wil.

Toch is nog steeds het recht op drift
al staat ook ergens in de schrift:

Eer kruipt een kameel door
het oog van de naald
dan dat er een rijkaard de
hemelen haalt.

………………………………………………

Omtrint ainmoal in vattien doagen
op dit stee twij gedicht(jes) De aine-
in t Grunnegers en de aander in t
Nederlands. Baaide gedichtjes vertellen
op heur aigen wieze
wat over ain of
meerdere foto ‘s van n biezunder-
of wondermooi stee woaraarns in n
noordeleke regio.
Goa veur meer Rondjes Noord noar
Dagbouk en scroll omdeel. 

Doan waark – Tiny Veldhuis -16-05-2015


Ankom 16 maai prezentaaiert Tiny Veldhuis heur
bouk “Doan waark.” Dat zel weden in t meulenhoes
bie meulen Goliath ien Eemshoaven.
t Gebeuren is besloten ook omreden dat der in t
meulnhoes maximoal plek is veur nait meer as n
man/vraauw of 35
t Wordt n biezundere gelegenhaid en k bin der
weer slim blied mit dat ik doar n muzikoale
biedroage aan levern kin.

Rondje Noord 63 – Schotlaand 2013foto’s: Tinie Hoek

Woordverlet

k Haar Schotlaand as n veldboeket
véur mie op keukentoavel zet.
k Wer sproakeloos van t woordverlet.
Wel zel dit laand verkloaren?

k Heb toerloos noar de woorden zocht
dij ik nait von – of nait genogt.
Omreden – k wol dit laand – haar k docht
veur aiveghaid bewoaren.

………………………………………………………

Vergleden tijd

Schotland is weemoed
in de smaak van bitter en zoet.
Het zoet voor al dat mooi was daar
en onvergetelijk goed.

Het kleine randje bitter,  siert gedachten
rond het feit
dat ik daar was in weer terloops vergleden….
en verleden tijd.

………………………………………………….

Omtrint ainmoal in vattien doagen op dit
stee twij gedicht(jes) ain in t Grunnegers
en de aandere in t Nederlands.
Baaide gedichtjes zeggen elk op heur aigen
wieze wat over ain of meerdere
foto ’s van
n biezunder- of wondermooi stee
woaraarns
in n noordeleke regio.

Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk
en scroll omdeel.