Archief veur oktober, 2013

Rondje Noord 30- Denemarken 2008


foto’s: Tinie Hoek

Bloots omtòch.

Licht over ale ainzoamhaid
en zulver over t zog.

en heuren – vuilen – roeken – zain-
gain leugens – gain bedrog.
En golfslag – lucht- en wotter àin
en zun – en tied genog.
En t roesken van de wind- allàin
gain woorden – bloots omtòch.
 
Licht over ale ainzoamhaid
en zulver over t zog.

—————–

Eenzaamheid

Ik vroeg het hemels firmament:
Hoe eenzaam is wel eenzaamheid?
Is het een afstand zonder end
een trage rondgang door de tijd?

Ik vroeg de goudgeel volle maan:
Wat is zoiets als een gemis?
En aan de Stille Oceaan
vroeg ik of zij soms eenzaam is.

Ik vroeg woestijnen naar het leven
dat verschrompeld is of kwijt.
Ik vroeg de bergen naar de echo
van de allereeuwigheid.

Ik vroeg de wolkeloze kim:
Is dit mijn lied – mijn zwanenzang?
Ben ik die trage – vage schim
in schemering vóór ondergang?

Ik vroeg het aan de evenaar:
Gaat eenzaamheid gepaard met spijt
van een al weer vergleden jaar
met iets dat pijn doet en niet slijt?

Ik vroeg de waterval waarheen hij
hotst en botst en roetsjt en ruist.
Naar wie hij helemaal alleen
de treden van de trap af bruist.

Ik vroeg: Heb ik het goed gehoord
dat eenzaamheid zichzelf verzwijgt?
Dat er geen teken van dat woord
zijn stille zwaartekracht ontstijgt?

Ik vroeg de redeloze branding wat
hij kwijt wou aan het strand
behalve schelpjes en besmeurde
vogelveren op het zand.

………………………………………….

Op dit stee omtrint twijmoal in de moand n gedicht(je)
en ain- of meerdere foto’s van n biezunder- of mooi stee woaraarns
in Scandinoavie.
Goa veur meer Rondjes Noord noar Dagbouk en scroll omdeel

2 November-presentoatsie bundel van Nina Werkman


Nije dichtbundel Nina Werkman.
Op twij november verschient de nije Nederlandstoalege dichtbundel van
Nina Werkman: “Vrouwenwerk”, bie oetgeverij De Contrabas.
De feesteleke presentoatsie is noamirregs op ankom 2 november in Café Marleen
ien Stad Grunnen en  t dut mie deugd da k nuigd bin om doar n muzikoal kleurtje aan te geven.
Dis keer (op verzuik) mit n mix van Nederlandstoalege- en Grunningstoalege
laidjes. (Veuraal omreden dat Nina Werkman heur nije bundel Nederlandstoaleg is.

De presentoatsie is besloten.

Priesoetlangen Provinsioale-schriefwedstried – vrijdag 15 november


Op de welbekende lokoatsie aan t Cascadeplaain ien Stad-Grunnen
zellen de finoalisten van de regionoale schriefwedstrieden weer bienkaander
kommen om te zain wel of datter volgens n deskundege jury – ien de verschillende
onderdailen en leeftiedskattegories – ien aanmaarken kommen veur n pries.

Eerste – twijde – en daarde prieswinnoars zellen doar weer in gelegenhaid wezen
om din heur proza of poezie veur te droagen.
Pezentoatsie van dizze – as hail leerzoam en onderholdend bekend stoande oavend –
is as vanolds ien handen van Henk Scholte.

Hans van der Lijke is nuigd om tussen onderdaailen deur – de oavend te verluchtegen
mit zien laidjes – ienlaaidende vertelsters en ballades.
Kom kieken en luustern – aanvullend bericht volgt op dit stee.

Dunderdag 24 oktober


Veur dunderdag 24 oktober geldt t zulfde as op 23 sten.
Begun en eindtied binnen geliek. Meschain za ik joe op
ain van baaide oavends – moi.

Wonsdag 23 – 10 Belevingstocht


Wonsdag 23  oktober (en ook op dunderdag 24 oktober) Griezel over de graauwel
tiedens n belevingstocht mit omtrint 60 figuranten.  Ondergetaikende Hans van der Lijke
zel zien best doun aan dit boetengebeuren n muzikoal kleurtje te geven.
Noatied pompoensoep eten en weer op verhoal kommen. Stevels mitnemen!
Kosten 6 euro (allain kontant)

Aanmelden t/m 20 oktober bie boerderijfraam@stichtingsprank.nl
t Spul begunt op lokoatsie Fraamweg 6 Middelstum om 19.15 u en eindegt omtrint om
21.30 u

Boerderij Fraam is n dagbesteden van Stichten Sprank veur minsen mit n verstendelke
bepaarken.
Goa veur  meer informoatsie noar: www.fraam.nl